De

Spaanse klokkenluiderswet

verplicht bedrijven om een intern klokkenluiderskanaal op te zetten in het geval van een onwettige handeling binnen het bedrijf.

Waarom een systeembeheerder voor klokkenluiders?

Artikel 8 van de Klokkenluiderswet vereist de aanstelling van een

systeembeheerder

. Voortaan voor het klokkenluiderskanaal, dat een natuurlijk persoon of een collegiaal orgaan kan zijn. Ten tweede moet het bedrijf een van zijn werknemers aanwijzen die verantwoordelijk is voor het beheren en verwerken van de communicatie. Met de collegiale instantie in het geval dat er een klacht wordt geregistreerd.

De Spaanse klokkenluiderswet verduidelijkt dat, in het geval van een bedrijf in de privésector, de systeembeheerder. Ook een natuurlijke persoon of de entiteit aan wie de verantwoordelijke collegiale entiteit haar functies heeft gedelegeerd, is een manager van de entiteit.

Aan de andere kant stelt de wet regels op voor systeembeheerders in het geval van groepen bedrijven. Specifiek kan dit één persoon zijn voor de hele groep bedrijven of één persoon voor elk bedrijf in de groep.

Benoeming van de manager van het klokkenluidersysteem

Deze systeembeheerder moet vrij handelen, zonder onder druk te worden gezet of te worden gemandateerd door een collega in zijn of haar bedrijf. Als een groep bedrijven meerdere Systeembeheerders heeft, mogen zij in alle vrijheid relevante informatie naar elkaar sturen voor een goede afhandeling van klachten, zolang zij de privacy van hun communicatie respecteren.

Het is belangrijk om te onthouden dat de benoemingen en ontslagen van de systeemmanagers moeten worden gemeld aan de

Onafhankelijke autoriteit voor de bescherming van klokkenluiders

of, indien van toepassing, aan de autoriteiten en andere instanties in de regio’s, met vermelding van de redenen voor de benoeming of het ontslag.

In die entiteiten of organen waar een persoon die verantwoordelijk is voor de regelgevende

nalevingsfunctie

of voor het beheer van het integriteitsbeleid al is aangesteld, kan deze werknemer worden aangesteld als systeembeheerder, als hij/zij voldoet aan de vereisten die zijn vastgelegd in de Spaanse klokkenluiderswet.

Taken van de klokkenluiderssysteembeheerder

Op deze manier zal deze persoon aan bepaalde verplichtingen moeten voldoen, vooral wanneer een interne klokkenluidersklacht wordt behandeld:

  • Een ontvangstbevestiging van de communicatie naar de klokkenluider sturen, binnen de wettelijk vereiste periode.
  • Antwoord op de procedure van het onderzoek.
  • Handhaaf te allen tijde de vertrouwelijkheid van de klokkenluider, ook ten opzichte van de bestuursorganen van het bedrijf.
  • Communicatie onderhouden met de klokkenluider als er meer informatie nodig is over de feiten van de klacht.
  • Informeer de klokkenluider over zijn of haar rechten en de acties die hij of zij kan ondernemen om zijn of haar rechten binnen het bedrijf te beschermen.
  • Respecteer altijd het vermoeden van onschuld en de eer van de betrokken personen.
  • Alle relevante informatie onmiddellijk doorsturen naar het Openbaar Ministerie als de feiten kunnen wijzen op een strafrechtelijke aanklacht. Indien de feiten de financiële belangen van de Europese Unie schaden, wordt de zaak voorgelegd aan het Europees openbaar ministerie.

Verwante onderwerpen

trusty report whistleblowing

Trusty Free
Gratis klokkenluidersoftware

Betrouwbare naleving van de EU-klokkenluidersrichtlijn en de Amerikaanse klokkenluiderswetgeving.

Onmiddellijk. Verzekering. Geen complicaties.


KRIJG Trusty Free!

Je kunt je ook rechtstreeks via WordPress aanmelden voor Trusty:


wordpress whistleblower hotline