Adatvédelmi szabályzat

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az Adatvédelmi szabályzatot („Adatvédelmi szabályzat”), mivel ez határozza meg, hogy a Trusty AG („Trusty” „mi” vagy „minket”) hogyan használja fel az Ön személyes adatait. Vagy személyes adatok a bejelentő megoldásunkkal és bármely más általunk nyújtott megoldással (a továbbiakban: „Szolgáltatások”) kapcsolatban. Ezt a szabályzatot időről időre megváltoztathatjuk, ezért kérjük, időről időre ellenőrizze weboldalunkat a frissítések miatt. Ha lényeges változásokat eszközlünk az Ön személyes adatainak felhasználásában, azt a jelen Adatvédelmi szabályzatban vagy más módon a weboldalunkon, illetve a birtokunkban lévő e-mail címére küldött e-mailben fogjuk jelezni. Ha bármilyen kérdése van az Adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken:

Bösch 82, 6331 Hünenberg, Svájc

+41 76 8053278 hello@trusty.report

A jelen Adatvédelmi szabályzat természetes személy ügyfeleinkre és az ügyfeleinkkel kapcsolatban álló természetes személyekre vonatkozik. Mint például alkalmazottaik, ügynökeik, igazgatóik vagy hasonló személyzetük. Aki a kapcsolattartási pontként működik számunkra, és ez a weboldalunk látogatóira is vonatkozik. Továbbá minden más olyan érintett, akinek személyes adatait adatkezelőként kezeljük, kivéve a munkavállalóinkat („magánszemélyek”, „Ön” vagy „Ön”).

Bár ez az adatvédelmi szabályzat NEM ALKALMAZZA a bejelentőket és a bejelentésekkel kapcsolatos személyes adatokat vagy információkat. Vagy bármely más személyes adat vagy információ, amely a bejelentési megoldás részét képezi. Vagy bármely más, általunk biztosított megoldási platform, ahol adott esetben feldolgozóként vagy szolgáltatóként járunk el.

1. ÁTTEKINTÉS

Az EU általános adatvédelmi rendelete („GDPR”) és bármely más alkalmazandó brit törvény alkalmazásában. Mint például az Egyesült Királyság GDPR, ez az adatvédelmi szabályzat azokra a helyzetekre vonatkozik, amikor a Trusty az Ön adatainak adatkezelője.

Ez az adatvédelmi szabályzat akkor alkalmazandó, amikor a Trusty vállalkozásként jár el, összhangban a CCPA és más amerikai adatvédelmi törvényekkel.

Ez a kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvény és a kapcsolódó amerikai adatvédelmi előírások alapján releváns.

 

2. AZ ÖN ADATAINAK FELDOLGOZÁSÁNAK ALAPJA

2.1 Az Ön személyes adatait a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés megkötése és az Önnel kötött szerződés teljesítése keretében kezeljük.

2.2 Az Ön személyes adatait jogos érdekünk alapján kezeljük továbbá a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos kommunikáció, piackutatás, direkt marketing célokra és követelések előterjesztése/védekezése céljából.

2.3 Más esetekben is kérhetjük az Ön hozzájárulását, amikor az Ön adatait kezeljük, például ha nem feltétlenül szükséges sütiket kívánunk használni. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható, ha kapcsolatba lép velünk a hello@trusty.report címen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét. 2.4. Személyes adatait feldolgozhatjuk továbbá, ha ez egy jogi kötelezettségnek való megfeleléshez szükséges. Vagy szabályozási kötelezettség, amelynek esetleg alá vagyunk vetve.

 

3. ÖSSZEGYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK ÉS FORRÁSOK

 3.1 Az Ön adatait közvetlenül Öntől vagy az Ön eszközétől gyűjthetjük, ha Ön belép a weboldalunkra, vagy közvetlenül kapcsolatba lép velünk, vagy más személyeken keresztül, például munkatársain, illetve egyéb üzleti partnereinken és vállalkozóinkon keresztül. Továbbá nyílt internetes forrásokon keresztül is beszerezhető.

3.2 Az összegyűjtött adatok tartalmazhatnak azonosító adatokat, mint például név és elérhetőségi adatok, például e-mail vagy telefon, szakmai vagy foglalkoztatással kapcsolatos információk, mint például cím és munkáltató, tartózkodási hely, weboldal. Továbbá kereskedelmi információk, ha Ön termékeket vagy szolgáltatásokat vásárolt tőlünk. Egyéb adatokat közvetlenül Öntől gyűjthetünk, ha Ön azt megadja nekünk.

3.3 Amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, cookie-k használatával azonosítókat és internetes vagy más elektronikus hálózati tevékenységre vonatkozó információkat gyűjthetünk. Ilyen adatok például a webhelyeink elérésének és használatának módjára vonatkozó adatok, például az Ön internetprotokoll (IP) címe, bejelentkezési adatai, a böngésző típusa és verziója, időzóna beállítása és helye, a böngésző plug-in típusai és verziói. Az Ön által a weboldalaink eléréséhez használt eszközök operációs rendszere, platformja és egyéb technológiája, a weboldalainkon meglátogatott oldalak és az azokon követett linkek.

3.4 A weboldalunk látogatása vagy az eszközeinkkel, widgetjeinkkel vagy beépülő moduljainkkal való interakció során gyűjtött információkból levont következtetéseket is gyűjthetünk. Ennek megfelelően A felhasználói preferenciákra és viselkedésre vonatkozó információk, amelyeket a weboldalunkon gyűjtünk, hogy a felhasználó preferenciáit, jellemzőit, hajlamait, viselkedését és képességeit tükröző profilt hozzunk létre a felhasználóról.

 

4. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK FELHASZNÁLÁSA

Személyes adatait a következő célokra használhatjuk fel:

teljesíti az Önnel kötött szerződést; az Önnel való üzleti kapcsolatok kezelése annak érdekében, hogy lehetővé tegyük számunkra a Szolgáltatások nyújtását, beleértve az ügyfélszolgálatot is; javítani szolgáltatásainkat; a Szolgáltatásokkal kapcsolatos fontos információk, illetve egyéb technikai értesítések, frissítések, biztonsági figyelmeztetések, valamint támogatási és adminisztratív üzenetek küldése; marketingközlemények küldése Önnek; ellenőrzéseket és biztonsági ellenőrzéseket végez, valamint követeléseket támaszt/védekezik.

A GDPR értelmében vett különleges kategóriájú személyes adatokat és a CCPA alkalmazásában érzékeny adatokat nem kezelünk.

 

5. DIREKT MARKETING

Amennyiben a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik, felhasználhatjuk az Ön vállalati elérhetőségi adatait direkt marketing célokra. Minden egyes közleményben lehetőséget biztosítunk Önnek a tiltakozásra. A hello@trusty.report címen is megteheti ezt. 

 

6. AZ ÖN ADATAINAK CÍMZETTJEI

Az Önnel kötött szerződés teljesítésének szükségességétől függően, a velünk kötött szerződés és jogos érdekeink alapján. Személyes adatait az alábbiak szerint oszthatjuk meg:

A harmadik fél szolgáltatók különböző üzleti funkciókat látnak el, beleértve az informatikát, az automatizálást, a weboldalfejlesztést és a marketingmenedzsmentet. Szükség esetén az adathosztingot, a programozást és a technikai támogatást is ők végzik.

Harmadik fél elemző partnereink a weboldal forgalmának elemzése céljából. A felhasználói vagy ügyféligények és trendek megértése, illetve harmadik fél marketingszolgáltatóink, hogy segítsenek nekünk az Önnel való kommunikációban;

Szakmai tanácsadók, beleértve az ügyvédeket, bankárokat, könyvvizsgálókat, akik tanácsadási, banki, jogi, biztosítási és számviteli szolgáltatásokat nyújtanak;

Harmadik felek, ha erre törvény kötelez minket, vagy ha úgy gondoljuk, hogy ez a lépés szükséges ahhoz, hogy: (a) kormányzati vagy szabályozó hatósági kérés teljesítése. (b) megfeleljen a törvény vagy jogi eljárás követelményeinek. (c) jogi jogaink vagy tulajdonunk, weboldalaink, felhasználóink vagy ügyfeleink védelme vagy védelme.

GDPR

Személyes adatokat, például az Ön IP-címét és online aktivitását megoszthatjuk harmadik fél cookie-szolgáltatókkal hirdetési céllal.

Ez lehetővé teszi az összegyűjtött adatokon alapuló, kontextusokon átívelő viselkedésalapú hirdetéseket. A CCPA szerint ez az Ön adatainak értékesítésének tekinthető, de a GDPR szerint ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A sütikre vonatkozó adatkezelési gyakorlatunk megfelel a GDPR-nak, és csak az Ön hozzájárulásával kezeljük az Ön adatait. Az általunk használt sütikről és az Ön internetes vagy egyéb elektronikus hálózati tevékenységére vonatkozó információkat kapó vállalkozásokról teljes körű tájékoztatást talál a Sütikre vonatkozó szabályzatunkban. Tizenhat év alatti kiskorúak személyes adatait tudatosan nem adjuk el. Nem adjuk el az Ön pénzügyi adatait, amikor Ön fizet nekünk.

 

7. NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS

Ha az adatok az EGT-n vagy az Egyesült Királyságon kívülre kerülnek, értékeljük és biztosítjuk, hogy a harmadik felek biztosítsák az Ön adatait és tiszteletben tartsák az adatvédelmi jogokat. Az ilyen adattovábbítások során megfelelő intézkedéseket teszünk az adatvédelem érdekében. Ezek a biztosítékok célja, hogy az Ön adatai hasonló szintű védelmet élvezzenek, bárhová is továbbítják azokat, és a következőkre terjedhetnek ki:

– az Ön személyes adatait csak olyan országokba továbbítjuk, amelyek megfelelő szintű védelmet biztosítanak. Személyes adatok esetében az Európai Bizottság, az ICO vagy az Egyesült Királyság kormánya. Vagy

– az Európai Bizottság által jóváhagyott különleges szerződési feltételek megkötése. Szintén az ICO vagy az Egyesült Királyság kormánya, és amelyek a személyes adatoknak ugyanolyan védelmet biztosítanak, mint az EGT-n belül.

 

8. ADATMEGŐRZÉS

8.1 Személyes adatait addig őrizhetjük meg, ameddig a feldolgozásuk céljaira szükséges, vagy ameddig az alkalmazandó jogszabályok egyébként megkövetelik. Kapcsolatunk megszűnése után az Ön adatait a törvény által előírt ésszerű ideig kezelhetjük. Ez magában foglalhatja a lehetséges követelések kezelését vagy más törvényes célokat.

8.2 Az Ön adatainak megfelelő megőrzési időtartamának kiszámításakor figyelembe vesszük az adatok jellegét és érzékenységét. Az adatok feldolgozásának céljai, valamint az alkalmazandó törvényes megőrzési vagy elévülési idők. Amint az adatok feldolgozására már nincs szükség, biztonságosan törölhetjük vagy anonimizálhatjuk személyes adatait.

8. 3 A megőrzési időszakokkal kapcsolatos további részletekért kérjük, forduljon hozzánk a hello@trusty.report e-mail címen.  

 

9. AZ ÖN JOGAI

9.1 A GDPR és az Egyesült Királyság GDPR értelmében Önt bizonyos jogok illetik meg az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, az alábbiak szerint:

9.1.2 Ön kérhet tőlünk megerősítést arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása folyamatban van-e, és amennyiben ez a helyzet. Hozzáférés a személyes adatokhoz és néhány további információ a feldolgozásról.

9.1.3 Ha úgy gondolja, hogy az Önről tárolt személyes adataink helytelenek vagy hiányosak, kérjük, a lehető leghamarabb értesítsen minket. Amint lehetséges, kijavítjuk vagy frissítjük az információkat.

9.1.4 Önnek joga van adatai törléséhez. Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni a kérését, ha az Ön személyes adatai fontosak a létesítmény számára. Jogi igények gyakorlása vagy védelme, vagy amelyeket a törvényeknek való megfelelés érdekében kell megőriznünk.

9.1.5 Ön jogosult az adatkezelés korlátozására bizonyos körülmények között, ha az adatok feldolgozása jogellenes.

9.1.6 Ön jogosult arra, hogy megkapja az Önre vonatkozó, Ön által megadott személyes adatokat. Strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban.

9.2. Ha Ön kaliforniai lakos, a kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvény értelmében a következő jogokkal rendelkezik:

9.2.1. Jog a tudáshoz: Ön kérheti, hogy közöljük Önnel: (1) az Önről gyűjtött személyes adatok kategóriáit és/vagy konkrét darabjait. (2) A személyes adatok forrásainak kategóriái. (3) Azokat a célokat, amelyekre ezeket az információkat használjuk. (4) azon harmadik felek kategóriái, akikkel az információkat közöljük, és (5) azon információk kategóriái, amelyeket eladunk vagy harmadik feleknek átadunk. Évente legfeljebb kétszer kérheti a tájékoztatást, ingyenesen. A jelen Adatvédelmi szabályzat ezt a jogot hivatott kielégíteni.

9.2.2. A törlés joga: Ön kérheti, hogy töröljük az Öntől gyűjtött személyes adatait. Bizonyos kivételektől eltekintve (például, ha törvényi kötelezettségünk van az adatok megőrzésére), a szolgáltatóinkat is felszólítjuk, hogy ugyanígy járjanak el.

9.2.3. Az eladás vagy megosztás elleni tiltakozás joga: Ön kérheti, hogy személyes adatainak értékesítését vagy megosztását leállítsuk („opt-out”). Nem adhatjuk el és nem oszthatjuk meg személyes adatait, miután megkaptuk az Ön lemondási kérelmét, kivéve, ha Ön később újra engedélyezi ezt. Kérjük, használja a Ne adjam el vagy osszam meg személyes adataimat űrlapot a beállítások kezeléséhez. 9.2.4 Javításhoz való jog: Ön kérheti tőlünk, hogy javítsuk ki az Önről tárolt pontatlan adatokat.

9.2.6 Az érzékeny személyes adatok felhasználásának és közzétételének korlátozásához való jog. Amennyiben érzékeny személyes adatokat dolgozunk fel Önről. Utasíthat minket, hogy csak korlátozott célokra használjuk fel érzékeny személyes adatait. Leginkább az Ön által kért szolgáltatások nyújtása.

9.2.7 A megtorlás tilalmához való jog: nem alkalmazunk Önnel szemben hátrányos megkülönböztetést azért, mert Ön a fent leírt fogyasztói jogok bármelyikét gyakorolta.

9.2. 8 Nem kínálunk pénzügyi ösztönzőket a gyűjtésért vagy megőrzésért. Szintén személyes adatok értékesítése, és nem rendelkezik pénzügyi ösztönző programokkal, amelyekbe Ön is beléphet.

9.3 Ha élni szeretne ezekkel a jogokkal, kérjük, írjon nekünk a megadott elérhetőségeken. Amelyek a jelen Adatvédelmi szabályzat elején találhatók, vagy írjon nekünk e-mailt a hello@trusty.report címre.  

 

12. KAPCSOLATFELVÉTEL ÉS PANASZOK

Ha bármilyen panasza van azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük személyes adatait, kérjük, forduljon hozzánk a hello@trusty.report e-mail címen. Ha nem tudjuk megoldani a panaszát, és Ön tovább kívánja vinni a panaszát, az illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat. Az uniós felügyeleti hatóságok listáját itt találja. Kinevezett képviselőink:

– az EU számára: Odvetniška družba Podjed, Kahne in partnerji o.p. – d.o.o., Štefanova ulica 13A, 1000 Ljubljana, Szlovénia, tel: +386 1 43 00 310, e-mail: info@podjed.si; vezető kapcsolattartó: Luka Podjed úr Képviselőinket megbízzuk, hogy helyettünk vagy mellettünk, különösen a felügyeleti hatóságok és az érintettek forduljanak hozzánk. A feldolgozással kapcsolatos minden kérdésben, a vonatkozó uniós vagy brit adatvédelmi rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében.

REQUEST DOCUMENT