A belső bejelentési folyamat egy vállalatnál a visszaélések, csalások és etikai vétségek azonosításának és kezelésének kulcsfontosságú mechanizmusa. A bejelentésekről szóló jogszabályok egyértelmű iránymutatásokat határoznak meg arra vonatkozóan, hogy a szervezeteknek hogyan kell kezelniük a bejelentéseket, és e kereteken belül a felsővezetők és az igazgatók kulcsszerepet játszanak az ilyen állítások kivizsgálásában.

Az alábbiakban azokat a jellemzőket tárgyaljuk, amelyeknek egy vállalat minden felsővezetőjét vezérelniük kell, amikor belső bejelentésről szóló állítás merül fel:

ingyenes whistleblower szoftver

Trusty ingyenes bejelentő szoftver

Elkötelezettség és elszámoltathatóság

A felsővezetők és az igazgatók felelősek a belső bejelentések kivizsgálásának vezetéséért és felügyeletéért a vállalaton belül, biztosítva, hogy a kivizsgálás pártatlan és átlátható módon történjen. Az etika és a feddhetetlenség iránti elkötelezettségük még fontosabbá válik ebben a folyamatban, mivel ők adják meg az alaphangot a csúcson, és mintát adnak az elvárt viselkedésnek a szervezet többi tagja számára.

A vizsgálati eljárás tiszteletben tartása

A bejelentésekről szóló európai irányelv kiemeli a belső bejelentések kivizsgálására szolgáló strukturált és hatékony eljárás fontosságát. A felsővezetőknek és az igazgatóknak biztosítaniuk kell, hogy egyértelmű eljárások legyenek érvényben a panaszok fogadására, értékelésére és bizalmas kezelésére. Ez magában foglalja egy hozzáértő vizsgálati csoport létrehozását és a források megfelelő elosztását (például a bejelentő csatornát kezelő speciális platformok finanszírozására).

A bejelentők védelme

Az egyik legfontosabb kérdés a bejelentők védelme. A felsővezetőknek és az igazgatóknak biztosítaniuk kell, hogy a bejelentők védelmét szolgáló intézkedéseket hozzanak, elkerülve a megtorlást és biztosítva a névtelenséget, ahol csak lehetséges. Az átláthatóság és az elszámoltathatóság előmozdításához elengedhetetlen a biztonságos környezet megteremtése a bejelentések megtételéhez.

Együttműködés az illetékes hatóságokkal

A külső hatóságok beavatkozását igénylő esetekben a felső vezetésnek teljes mértékben együtt kell működnie velük. A bejelentésekről szóló európai szabályozás határozottan előírja az illetékes hatóságokkal való együttműködés szükségességét, biztosítva, hogy a releváns információk időben és teljes körűen kerüljenek megosztásra, és hogy ezek az információk ne szivárogjanak ki sem a vállalaton belül, sem azon kívül.

Átlátható kommunikáció

A vizsgálati folyamat során elengedhetetlen az átlátható kommunikáció. A felsővezetőknek és az igazgatóknak tájékoztatniuk kell az érintett érdekelt feleket a vizsgálat előrehaladásáról anélkül, hogy veszélyeztetnék annak integritását. A hatékony kommunikáció hozzájárul a belső és külső bizalom fenntartásához, és demonstrálja a vállalat elkötelezettségét az elszámoltathatóság iránt.

Az esetnek megfelelő intézkedések végrehajtása

A vizsgálat befejezése után a felsővezetőknek és az igazgatóknak hatékony korrekciós intézkedéseket kell hozniuk. Ez magában foglalhat fegyelmi szankciókat, a belső politikák megváltoztatását vagy akár a szervezeti kultúra kiigazítását is. A bejelentésekről szóló rendelet hangsúlyozza, hogy arányosan és tisztességesen kell eljárni, figyelembe véve az egyes esetek egyedi körülményeit.

Belső megfelelési kultúra

A felső vezetés felelőssége, hogy a vállalaton belül folyamatos megfelelési kultúrát alakítson ki. Ez magában foglalja a képzési programok végrehajtását, a politikák rendszeres felülvizsgálatát és az etikai értékek előmozdítását. Az erős megfelelési kultúra nemcsak a szabálysértéseket előzi meg, hanem erősíti a szervezet ellenálló képességét is az esetleges etikai kihívásokkal szemben.

Szerezze be ingyenes bejelentő szoftverünket