Compliance-käsite yrityksissä johtuu muun muassa sääntelyyn ja vastuuseen liittyvien haasteiden lisääntymisestä.. Mutta mikä todella on
vaatimustenmukaisuus
tai sääntelyn noudattaminen ja miten se vaikuttaa yrityksiin?

Vaatimustenmukaisuuden määritelmä

Ennen kaikkea sääntöjen noudattaminen on menettelyjen ja hyvien käytäntöjen kokonaisuus, jonka avulla yritykset tunnistavat ja luokittelevat kohtaamansa toiminnalliset ja oikeudelliset riskit. Lisäksi on luotava sisäisiä mekanismeja näiden riskien ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi, valvomiseksi ja niihin reagoimiseksi. Pohjimmiltaan kyse on sen varmistamisesta, että yritys noudattaa kaikkia sen liiketoimintaan sovellettavia lakeja ja asetuksia.

Vaatimustenmukaisuuden tyypit

On olemassa useita erityyppisiä
vaatimustenmukaisuutta
mukaan lukien:

 • Penal
 • Vero
 • Rahoitus
 • Laboral
 • Ympäristö
 • Teknologia
 • Rahanpesun estämiseksi
 • Urheilua varten
 • ja kyberturvallisuus

Yritys voi valita yhden tai useamman seuraavista vaatimustenmukaisuustyypeistä.

tai yksinkertaisesti valita yleisen vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmän.

Tärkeintä on
vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmä
joka kattaa kaikki sen mahdollisesti kohtaamat vaatimustenmukaisuuteen liittyvät riskit.

Seuraamukset ja seuraamukset

Yritykset, jotka laiminlyövät noudattamisvelvoitteensa, altistuvat luonnollisesti vakaville seuraamuksille ja

seuraamukset

.

Esimerkiksi Espanjassa yrityksiä rangaistiin yli 2,45 miljardilla eurolla vuoteen 2020 asti, koska niillä ei ollut asianmukaista ohjelmaa. Seuraamukset voivat vaihdella sakoista liiketoiminnan menettämiseen tai väliaikaiseen oikeudenmenetykseen.

Esimerkkejä rikkomuksista ja seuraamuksista ovat:

 • Elinten laiton kauppa tai elinsiirto: Sakko, jonka suuruus on kolmesta viiteen kertaa saatu voitto.
 • Ydinenergiaan ja ionisoivaan säteilyyn liittyvät rikokset: sakko kahdesta viiteen vuotta.
 • Salakuljetus: Sakko, jonka suuruus on kahdesta neljään kertaa salakuljetettujen tavaroiden tai kauppatavaroiden arvo.

Vaatimustenmukaisuuden tulevaisuus Espanjassa

Uudistukset ja lait, kuten LO 1/2015, ovat nykyaikaistaneet oikeushenkilöiden vastuun sääntelyä Espanjassa. Näillä laeilla otetaan käyttöön vapautus- ja lieventämisjärjestelmät ja edistetään yritysten itsesääntelyä. Tässä yhteydessä luku ohjelma
vaatimustenmukaisuus
tulee olennaisen tärkeäksi. Ennen kaikkea tämä väline edistää varovaisuuskulttuuria yrityksissä, ehkäisee rikosten tekemistä ja suojelee yritysten mainetta.

Vaatimustenmukaisuus ja tietosuoja

Yksi herkimmistä alueista
noudattaminen

on tietosuoja. Yleisen rahoitussopimuksen täytäntöönpanon myötä

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja LOPDGDD

Espanjassa yrityksillä on velvollisuus suojella käyttäjiensä henkilötietoja ja kunnioittaa heidän oikeuksiaan.

Ilmiantajakanavan edut

Jos sinulla on
ilmiantajakanava
ei ole vain velvollisuus vaan myös etu. On selvää, että nämä kanavat vahvistavat yrityskulttuuria, edistävät avoimuutta ja välttävät mahdollisia oikeudellisia seuraamuksia. Lisäksi ne voivat olla arvokkaita välineitä tietyillä aloilla, kuten rahanpesun estämisessä.
Erityisesti rahanpesun estäminen
tai alaikäisten suojelu koulutus- ja urheiluyksiköissä.

Päätelmä

Vaatimustenmukaisuus on nykypäivän yritysmaailmassa olennaisen tärkeää. Se varmistaa, että yritykset toimivat oikeudellisten puitteiden mukaisesti, ja suojaa organisaatioita sekä niiden asiakkaita ja työntekijöitä.

Aiheeseen liittyviä aiheita

compliance en empresas. Canal de denuncias

Luotettava vapaa
Ilmainen ilmiantajaohjelmisto

EU:n Whistleblower-direktiivin ja Yhdysvaltojen whistleblower-lainsäädännön luotettava noudattaminen.

Heti. Vakuutus. Ei komplikaatioita.


GET Trusty Free!

Voit myös rekisteröityä Trustyyn suoraan WordPressin kautta:


wordpress whistleblower hotline