Nykyaikaisilla yrityksillä on haasteena ylläpitää korkeita eettisiä ja sääntöjen noudattamista koskevia yleisiä standardeja. Avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden aikakaudella pakollisen ilmiantajakanavan perustamisesta on tullut pakollista.

välttämättömyys

monille organisaatioille, erityisesti niille, joilla on paljon työntekijöitä tai joihin sovelletaan erityisiä säännöksiä.

Mikä on ilmiantajakanava?

Tämä on keino, jonka avulla työntekijät, yhteistyökumppanit ja joissakin tapauksissa myös kolmannet osapuolet voivat ilmoittaa luottamuksellisesti ja halutessaan nimettömänä kaikista sääntöjenvastaisuuksista, väärinkäytöksistä tai sääntöjen rikkomisesta työpaikalla. Näiden kanavien tarkoituksena on myös varmistaa ilmiantajien suojelu. Samanaikaisesti käytetään usein nimitystä “ilmiantajien suojelu”. ja varmistaa, että huolenaiheita kuunnellaan ja niihin puututaan asianmukaisesti.

Kenen on otettava käyttöön ilmiantajakanava?

Olisi selvennettävä, että ilmiantokanavan käyttöönoton laiminlyönnistä ei ole olemassa mitään erityistä seuraamusta. Yrityksillä, joissa on vähintään 50 työntekijää, on kuitenkin lakisääteinen velvollisuus ottaa käyttöön tällainen mekanismi. Lisäksi on tarpeen, että ne organisaatiot, joita tietyt asetukset. Tämän asetuksen noudattamatta jättäminen voidaan katsoa lain rikkomiseksi, mistä voi seurata seuraamuksia.

Pakollisen ilmiantajakanavan tavoitteet

Päätarkoituksena on mahdollistaa nimenomaisesti organisaatioiden sääntöjenvastaisuuksien tai rikkomusten tunnistaminen ja ratkaiseminen. Se takaa myös tiedonantajien suojelun, säilyttää heidän henkilöllisyytensä ja helpottaa nimettömien valitusten vastaanottamista ja käsittelyä.

Yritysten on oltava tietoisia siitä, että
sisäinen tietojärjestelmä
on monissa tapauksissa paitsi lakisääteinen velvoite, myös hyvä keino luoda

yritysten yhteiskuntavastuukäytäntö.

Miten voimme auttaa sinua?

Osoitteesta Trusty kutsumme sinut toteuttamaan ilmainen valituskanava jotta voitte noudattaa asetuksia.

Muista myös, että säännösten noudattamatta jättäminen voi johtaa suuriin sakkoihin.

Aiheeseen liittyviä aiheita

trusty whistleblowing law free solution canal de denuncias
pakollinen ilmoituskanava

Luotettava vapaa
Ilmainen ilmiantajaohjelmisto

EU:n Whistleblower-direktiivin ja Yhdysvaltojen whistleblower-lainsäädännön luotettava noudattaminen.

Heti. Vakuutus. Ei komplikaatioita.


GET Trusty Free!

Voit myös rekisteröityä Trustyyn suoraan WordPressin kautta:


wordpress whistleblower hotline