Kunnilla on julkisina yksikköinä, joiden tehtävänä on hallinnoida ja palvella paikallisyhteisöjä, erityinen vastuu rehellisyyden, avoimuuden ja yleisen luottamuksen säilyttämisestä. Yksi mekanismi tämän saavuttamiseksi on valituskanavan käyttöönotto.

Onko kunnilla pakko olla valituskanava?

Vastaus on kyllä. Samalla tavalla kuin

yritykset

Lisäksi kunnilla on oltava kanava valituksia varten.

Lisäksi on olennaisen tärkeää erottaa tämä kanava perinteisistä valitus- tai ehdotuslaatikoista. Kyseessä on erityinen väline, jonka avulla voidaan raportoida sääntöjenvastaisuuksista tai laittomasta toiminnasta kunnassa, mikä mahdollistaa mahdollisten rikkomusten varhaisen havaitsemisen ja ennaltaehkäisyn.

Sovellettavat asetukset

Kaupunginvaltuustojen kantelukanavaa koskevat tärkeimmät säännökset ovat seuraavat

Direktiivi (EU) 2019/1937

joka tunnetaan myös nimellä Whistleblowing-direktiivi.Direktiivi. Lisäksi

Espanjan laki ilmiantajien suojelusta…

jolla mukautetaan EU:n direktiivi Espanjan lainsäädäntöön.

Lisäksi molemmilla laeilla pyritään suojelemaan ilmiantajia ja varmistamaan valitusten asianmukainen käsittely.

Ilmiantajakanavan tavoitteet

Tällä kanavalla on useita tarkoituksia, kuten sääntöjenvastaisuuksien havaitseminen ja ehkäiseminen, väärinkäytösten ilmiantajien suojelu laittomalta toiminnalta ja sääntöjen noudattamisen kulttuurin edistäminen. Yleisesti ottaen se on väline, joka täydentää muita aloitteita, kuten esimerkiksi

yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva politiikka

ja yrityksen

sääntöjen noudattamista koskevat ohjelmat

.

Kanavan ominaisuudet

Kanavan pitäisi olla helposti saatavilla paitsi kaupungintalon työntekijöille myös kaikille kansalaisille, jotka haluavat tehdä valituksen. Valitukset voivat olla kirjallisia tai suullisia, ja niissä on taattava valituksen tekijän luottamuksellisuus. Lisäksi kanavaa on hallinnoitava

Tietosuojavastaava (DPO)

tai erityinen puolueeton ryhmä.

Kanavan käyttöönotto kaupungintalolla

Valituskanavan perustamiseksi kunnan on:

  1. Määrittele viestintävälineet.
  2. Nimeä vastuuhenkilö tai -ryhmä.
  3. Luo asetus ja toimintasuunnitelma.
  4. pitää kirjaa kaikista valituksista ja tiedottaa niistä yleisölle.

Päätelmä

Kunnilla on vastuu ja velvollisuus ottaa käyttöön ilmiantajakanava toimintansa eheyden ja avoimuuden varmistamiseksi. Näin ne vahvistavat yleisön luottamusta ja edistävät sääntöjen noudattamisen kulttuuria.

Aiheeseen liittyviä aiheita

compliance en empresas. Canal de denuncias

Luotettava vapaa
Ilmainen ilmiantajaohjelmisto

EU:n Whistleblower-direktiivin ja Yhdysvaltojen whistleblower-lainsäädännön luotettava noudattaminen.

Heti. Vakuutus. Ei komplikaatioita.


GET Trusty Free!

Voit myös rekisteröityä Trustyyn suoraan WordPressin kautta:


wordpress whistleblower hotline