Ilmoitusvelvollisuutta koskevan direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä Euroopan unionin jäsenvaltioissa on ollut pitkä ja monimutkainen prosessi, mutta sen täytäntöönpano on nyt todellisuutta. Ennen kaikkea ilmiantajadirektiivi lupaa muuttaa tapaa, jolla yritykset kohtelevat ilmiantajia.

Ilmoitusvelvollisuutta koskevan direktiivin aikajärjestys Espanjassa

Vuonna 2019 hyväksytty ilmiantodirektiivi tuli voimaan 17. joulukuuta 2021. Espanja kuitenkin saattoi direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään kaksi vuotta myöhemmin, tarkemmin sanottuna 20. helmikuuta 2023, kun se julkaisi lain ilmiantajien suojelusta, josta käytetään yleisesti nimitystä “Law for the Protection of Whistleblowers”. ilmiantajakanavaa koskeva laki.

Lainsäädännön keskeiset näkökohdat

Laki, jonka täydellinen nimi on
Laki 2/2023, joka koskee sääntelyn rikkomuksista ilmoittavien henkilöiden suojelua ja korruption torjuntaa.
on useita uusia piirteitä.

Näihin uusiin kehityskohteisiin kuuluu muun muassa
riippumaton ilmiantajien suojeluviranomainen.
Kuitenkin nneuvottelut työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa ja seuraamusjärjestelmä.

ja erityinen seuraamusjärjestelmä

. Myös erityinen rangaistusjärjestelmä niille, jotka estävät ilmiantajakanavan käytön tai kostavat ilmiantajille.

Seuraamukset voivat olla jopa miljoona euroa yhteisöille ja 300 000 euroa yksityishenkilöille.

Yritysten velvoitteet

Sillä

yritykset

rooli

sääntöjen noudattamisesta vastaava virkamies


saa uuden ulottuvuuden. Yleensä se on vastuussa sellaisten sääntöjen noudattamista koskevien ohjelmien suunnittelusta ja ylläpidosta, joihin sisältyy ilmiantokanavan kaltaisia toimenpiteitä.

On tärkeää, että organisaatiot, erityisesti ne, joissa on yli 50 työntekijää. Sen vuoksi on otettava käyttöön näiden standardien mukaiset menettelyt.

asetukset

asetetuissa määräajoissa, jotka vaihtelevat koon ja toimialan mukaan.

Kanavan toteutus on pakollinen kunnille, poliittiset puolueet ja säätiöt muun muassa.

Päätelmä

Ilmiantajia koskevan direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä Espanjassa on johtanut siihen, että ilmiantajia koskevia velvoitteita ja suojaa on tarkistettu perusteellisesti yritysympäristössä. Yritysten on kuitenkin huomioitava tämä ja toimittava nopeasti varmistaakseen vaatimustenmukaisuuden.

vaatimustenmukaisuus


ja siihen liittyvät ohjelmat.

Aiheeseen liittyviä aiheita

EU DIRECTIVE. Ley del Canal de Denuncias

Luotettava vapaa
Ilmainen ilmiantajaohjelmisto

EU:n Whistleblower-direktiivin ja Yhdysvaltojen whistleblower-lainsäädännön luotettava noudattaminen.

Heti. Vakuutus. Ei komplikaatioita.


GET Trusty Free!

Voit myös rekisteröityä Trustyyn suoraan WordPressin kautta:


wordpress whistleblower hotline