Yritys- ja organisaatiotoiminnassa on korostettu tarvetta luoda tehokkaita ilmiantokanavia, jotka eivät ainoastaan noudata säännöksiä vaan joista tulee myös välineitä avoimuuden edistämiseksi ja korruptoituneiden tai epäeettisten tekojen estämiseksi. Seuraavassa esitetään nykyisten säännösten mukainen ilmiantokanavamenettely.

Mikä on ilmiantajakanavan menettely?

Ilmiantajakanavalla tarkoitetaan tämän välineen järjestelmällistä käyttöä yrityksissä ja julkisyhteisöissä. Tämä väline on yhtä lailla olennaisen tärkeä myös seuraavissa puitteissa laki korruption ilmiantajien suojelusta ja EU:n ilmiantajadirektiivi. Tässä tapauksessa on tärkeää ymmärtää, että nämä kanavat eivät ole pelkkiä tiedon vastaanottajia, vaan jäsenneltyjä järjestelmiä, joiden on noudatettava tiettyä protokollaa ja noudatettava tietosuojakäytäntöä.

yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva politiikka

.

Miten ilmiantajakanava on rakennettu?

Yrityksillä, erityisesti niillä, joilla on yli 50 työntekijää, on velvollisuus ottaa käyttöön

pakollinen ilmiantajakanava

.

Ennen kaikkea tämä kanava on rakennettava siten, että kaikista sisäisten määräysten tai voimassa olevien lakien vastaisista toimista tai käytöksestä voidaan ilmoittaa. Kantelukanavan kanavissa, olivatpa ne sitten kirjallisia tai suullisia, on taattava luottamuksellisuus ja tietosuoja, jolloin noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94

tietosuojavastaava (DPO)

.

Oikea

kanavanhallinta

sisältää valituksen vastaanottamisen, vastaanottovahvistuksen antamisen, valituksen oikeellisuuden arvioinnin ja, jos se hyväksytään, sisäisen tutkimusprosessin käynnistämisen. Tärkeintä on, että koko prosessia valvoo ja että sitä valvoo

sääntöjen noudattamisesta vastaava virkamies


joka varmistaa sääntöjen noudattamisen menettelyn kaikissa vaiheissa.

Onko ilmiantajakanavamenettely välttämätöntä?

Kyllä, ja se on elintärkeää paitsi oikeudellisista syistä myös ketterän ja tehokkaan prosessin varmistamiseksi valitusten käsittelyssä. Näin ollen huonosti hoidettu kanava voi johtaa siihen, että

pakotteet


erityisesti jos se haittaa kantelu- ja tutkimusprosessia.

Menettelystä tiedottaminen

Jotta ilmiantajakanava toimisi tehokkaasti, sen olemassaolosta ja menettelystä on ehdottomasti tiedotettava. Tämä voidaan epäilemättä tehdä kanavasäännön avulla, joka olisi mieluiten julkaistava yrityksen verkkosivustolla. Siksi tämä on ratkaisevan tärkeää sisäisen henkilöstön lisäksi myös kolmansille osapuolille, joilla voi olla arvokasta tietoa raportoitavana.

Päätelmä

Tehokkaan ilmiantajakanavan perustaminen ja sen asianmukainen hallinnointi on nykyään elintärkeää. Yritysten on varmistettava, että nämä järjestelmät eivät ole ainoastaan säännösten mukaisia vaan myös todellisia välineitä avoimuuden ja eettisyyden takaamiseksi.

Aiheeseen liittyviä aiheita

Compliance y Protección de Datos

Luotettava vapaa
Ilmainen ilmiantajaohjelmisto

EU:n Whistleblower-direktiivin ja Yhdysvaltojen whistleblower-lainsäädännön luotettava noudattaminen.

Heti. Vakuutus. Ei komplikaatioita.


GET Trusty Free!

Voit myös rekisteröityä Trustyyn suoraan WordPressin kautta:


wordpress whistleblower hotline