Ilmiantajakäytäntö on nykypäivän organisaatioille ja yrityksille elintärkeä osa. Varmistetaan turvallinen ja avoin kanava, jonka kautta ihmiset voivat ilmaista huolensa ilman pelkoa. Vastatoimien estäminen on eettisen ja tehokkaan hallinnon perusedellytys.

Mikä on ilmiantajakanavaa koskeva politiikka?

Ilmiantajakanavapolitiikalla tarkoitetaan asiakirjaa, jossa vahvistetaan yrityksen tai organisaation sisäiseen raportointijärjestelmään tai ilmiantajakanavaan liittyvät yleiset periaatteet ja menettelyt. Erityisesti sen julkaiseminen takaa sen, että kuka tahansa, riippumatta siitä, mikä on hänen suhteensa yritykseen, voi saada nämä tiedot ja ymmärtää, miten se toimii.

Ilmiantajapolitiikka on olennaisen tärkeää sellaisen ympäristön luomiseksi, jossa työntekijät uskaltavat luottavaisesti ilmoittaa epäilyttävästä tai epäasianmukaisesta toiminnasta tai käytännöistä.


Lisätietoja sisäisestä raportointijärjestelmästä

.

Onko tämän politiikan laatiminen pakollista?

Vastaus on kyllä. Se on olennainen, ja näin ollen sen pakollinen luonne on vahvistettu laissa
ilmiantajakanavaa koskevassa laissa.

Ennen kaikkea se on keskeinen väline yrityksille, jotka pyrkivät ylläpitämään turvallista ja eettistä työympäristöä.

Tärkeintä on, että yritykset, joilla on yli 50 työntekijää, ottavat tämän kanavan käyttöön ja julkistavat toimintatapansa.

Ilmiantajakanavaa koskevan politiikan keskeinen sisältö

Lain mukaan kanavapolitiikkaan on sisällytettävä vähintään seuraavat yleiset periaatteet ja

kanavointimenettely.

Monet yritykset kuitenkin laajentavat tätä sisältöä antaakseen selkeämmän ja yksityiskohtaisemman käsityksen prosessista. Suositeltava rakenne voisi sisältää:

 • Johdanto: Kanavan toteuttamisen syyt ja poliittiset tavoitteet.
 • Soveltamisala: Soveltamisala:Määrittää ennen kaikkea sen, kuka voi tuomita ja kuka voidaan tuomita ja minkälaisia toimia tai käytäntöjä voidaan tuomita.
 • Yleiset periaatteet: Yleiset periaatteet: Näihinvoisivat kuulua muun muassa esteettömyys, avoimuus, vilpittömyys ja ilmiantajien suojelu.
 • Menettely: Kuvaa, miten valitukset vastaanotetaan, käsitellään ja viimeistellään.
 • Suojatoimenpiteet: Suojatoimenpiteet: Erityisestivalituksen tekijöille ja niille, joita valitus koskee tai jotka ovat joutuneet kantelun kohteeksi.
 • Politiikan uudelleentarkastelu: Olosuhteet, joissa politiikkaa tarkastellaan ja päivitetään.
 • Tietosuoja: Varmistaa, että yritys noudattaa tietosuojasäännöksiä, ja huolehtii tarvittaessa siitä, että yrityksellä on

  [delegado de protección de datos]
  .

Ilmiantajapolitiikan kehittäminen

Toimintaperiaatteiden kehittäminen on varmasti kriittinen vaihe ilmiantajia koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoprosessissa.

kantelukanavan käyttöönotossa.

Ennen sen laatimista on tärkeää määritellä selkeästi sellaiset seikat kuin viestintäreitit ja -reitit.

viestintäkanavat.

Tietosuojatoimenpiteet ja vastuuhenkilön nimeäminen on kuitenkin määriteltävä selkeästi ennen sen laatimista. Kun tämä on tehty, toimintaperiaatteet voidaan julkaista yrityksen verkkosivustolla, mieluiten helppokäyttöisessä ja ladattavassa muodossa.

Samalla on tärkeää muistaa, että tästä politiikasta ja menettelystä on sovittava työntekijöiden laillisten edustajien kanssa.

Erityisen suuri etu on se, että

Trusty+-suunnitelma

on näyte
valituskanavakäytäntö, joka auttaa sinua
luoda se yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla.

Päätelmä

Ilmiantajapolitiikka on olennainen osa nykyaikaista organisaatiorakennetta, jolla varmistetaan rehellisyys ja avoimuus päivittäisessä toiminnassa. Toteutuksen lisäksi on hyödyllistä tarkastella myös muita asiaan liittyviä kysymyksiä, kuten:

Aiheeseen liittyviä aiheita

whistleblower protection laws

Luotettava vapaa
Ilmainen ilmiantajaohjelmisto

EU:n Whistleblower-direktiivin ja Yhdysvaltojen whistleblower-lainsäädännön luotettava noudattaminen.

Heti. Vakuutus. Ei komplikaatioita.


GET Trusty Free!

Voit myös rekisteröityä Trustyyn suoraan WordPressin kautta:


wordpress whistleblower hotline