Kun avoimuuteen ja eettisyyteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota kaikissa organisaatioissa, herää kysymys, onko säätiöiden ilmiantajakanava todella tarpeen. Nopea vastaus on, että säätiöt eivät ole poikkeus. Kerromme tässä, miten ja miksi säätiössäsi pitäisi ottaa käyttöön ilmiantajakanava.

Miksi säätiön ilmiantajakanava on ratkaisevan tärkeä?

Ilmiantajakanavasta on tullut säätiöiden alalla pelkän avoimuusvälineen lisäksi välttämätön. Tämä kanava ei ainoastaan edistä hyviä käytäntöjä, vaan toimii myös mekanismina laittoman toiminnan varhaista havaitsemista varten. Nämä voivat vaihdella hallinnollisista rikkomuksista rikoksiin.

Poliittisten puolueiden perustamat säätiöt

poliittiset puolueet


ammattiliitot

liike-elämän järjestöt

tai joilla on vahva yhteys julkiseen sektoriin, ovat erityisen huomion kohteena. Lisäksi tämän kanavan käyttöönotto on entistäkin tärkeämpää.

Nykyinen lainsäädäntö

The Laki 2/2023 tai kuten monet kutsuvat sitä


Whistleblower Protection Act.W


histleblower protection

saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä EU:n ilmiantajadirektiivi. Yleisesti ottaen tämän lain päätarkoituksena on suojella niitä, jotka

ilmiantajat


jotka varoittavat korruptiokäytännöistä, takaavat heidän turvallisuutensa ja välttävät kostotoimet.

Tehokkaan ilmiantajakanavan keskeiset piirteet

Joitakin olennaisia ominaisuuksia, joita jokaisella ilmiantajakanavalla tulisi olla, ovat muun muassa seuraavat:

  • Helppokäyttöisyys: Yleensä säätiön verkkosivujen kautta, jotta se toimisi kunnolla, sen on oltava helposti saatavilla ja helppokäyttöinen.
  • Anonymiteetti: Mahdollisuus tehdä valituksia nimettömänä on olennaisen tärkeää.
  • Luottamuksellisuus taattu: Ilmiantajan ja kaikkien asianosaisten henkilöllisyyden suojaaminen on ratkaisevan tärkeää.
  • Prosessin seuranta: Kantelijan pitäminen ajan tasalla kantelun käsittelyn etenemisestä.
  • Säädösten noudattaminen: Tietosuoja mukaan luettuna: Kaikkien asiaankuuluvien säännösten noudattaminen on olennaisen tärkeää.

Täytäntöönpanon vaiheet

Kanavien käyttöönotto voi tuntua haastavalta, mutta sen jakaminen vaiheisiin yksinkertaistaa sitä. Päättäkää ensin, miten valitukset käsitellään, hoidetaanko ne sisäisesti vai ulkoistetaanko ne seuraavalle taholle. vaatimustenmukaisuus. Kun asiasta on päätetty, laaditaan toimintapolitiikka ja nimetään vastuuhenkilö. Tämän jälkeen laaditaan menettely valitusten käsittelyä varten, ja siitä tiedotetaan sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Sopeutumattomuuden seuraukset

Jos ilmiantajakanavaa ei oteta käyttöön, sillä on seurauksensa. Säätiöille, jotka eivät noudata tätä velvoitetta, voidaan määrätä seuraamuksia seuraavista syistä
seuraamukset
jotka voivat olla jopa 1 miljoona euroa, mikä korostaa rikkomuksen vakavuutta.

Aiheeseen liittyviä aiheita

compliance en empresas. Canal de denuncias

Luotettava vapaa
Ilmainen ilmiantajaohjelmisto

EU:n Whistleblower-direktiivin ja Yhdysvaltojen whistleblower-lainsäädännön luotettava noudattaminen.

Heti. Vakuutus. Ei komplikaatioita.


GET Trusty Free!

Voit myös rekisteröityä Trustyyn suoraan WordPressin kautta:


wordpress whistleblower hotline