Yhä säännellyimmässä ja avoimemmassa maailmassa organisaatioiden, olivatpa ne sitten yrityksiä, kuntia tai ammattiyhdistyksiä, on otettava käyttöön järjestelmät sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamista varten. Tässä rakenteessa ilmiantajakanava on keskeinen tekijä. Katsotaanpa, miten se koskee ammattijärjestöjä ja niiden oikeudellista velvoitetta.

Miksi ammattijärjestöt tarvitsevat ilmiantajakanavan?

Ammattiyhdistykset ovat julkisoikeudellisia yhteisöjä, ja niillä on velvollisuus ottaa käyttöön valituskanava. Toisin kuin yritysten ilmiantajakanavan kohdalla, sen pakollisuus ei johdu jäsenten tai työntekijöiden määrästä vaan sen oikeudellisesta luonteesta.

Tämä täytäntöönpano ei ainoastaan vahvista yrityksen

sosiaalista vastuuta koskevaa politiikkaa

vaan se on myös välttämätöntä lainsäädännön noudattamiseksi.

The

Laki 2/2023

joka tunnetaan myös nimellä Whistleblower Protection Act, on laki, joka sääntelee näitä kanavia ammattiyhdistyksissä.

Tämä laki ei ole ainoastaan yhdenmukainen

EU:n ilmiantodirektiivin kanssa

, vaan sen tavoitteena on myös suojella ilmiantajia, jotka tunnetaan myös nimellä “ilmiantajia“mahdollisilta kostotoimilta.

Ilmiantajakanavan ominaisuudet ja hyödyt

Tämän kanavan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat sen saavutettavuus, mahdollisuus nimettömään raportointiin ja ilmiantajan henkilöllisyyden suojaaminen. Tämän kanavan toteuttaminen ei ole ainoastaan oikeudellinen velvoite, vaan se tarjoaa myös seuraavat mahdollisuudet.

edut

avoimuuden ja luottamuksen kannalta.

Lisäksi kanavaa voidaan hallinnoida sisäisesti tai ulkoisen palveluntarjoajan kautta. Ulkoinen vaihtoehto, kuten

ulkoinen valituskanava

on suositeltavampaa, koska se yleensä yksinkertaistaa ja nopeuttaa prosessia ja varmistaa, että sääntöjä noudatetaan.

sääntöjen noudattaminen

ja sen tukena on asiantunteva

sääntöjen noudattamisesta vastaava virkamies

.

Täytäntöönpanon vaiheet ja sen laiminlyönnin riskit

Tämän kanavan luomiseksi ammattijärjestöjen on:

 1. Päätä, miten valitukset käsitellään.
 2. Nimeä järjestelmäpäällikkö.
 3. Luo

  protokolla

  ja säännöt.
 4. Rekisteröi saadut valitukset.
 5. Nimittää

  tietosuojavastaava (DPO)

  .

 6. Tiedota ilmiantajakanavasta sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Näiden velvoitteiden noudattamatta jättäminen voi johtaa seuraaviin seuraamuksiin

seuraamuksia

merkittäviä, erityisesti jopa 1 miljoonan euron sakkoja.

Päätelmä

Ammattijärjestöillä, kuten muillakin järjestöillä, on selkeä vastuu luoda avoimet ja tehokkaat valitusmekanismit. Nämä välineet eivät ainoastaan edistä rehellisyyttä, vaan myös suojaavat ilmiantajia ja varmistavat lainsäädännön noudattamisen.

Aiheeseen liittyviä aiheita

compliance en empresas. Canal de denuncias

Luotettava vapaa
Ilmainen ilmiantajaohjelmisto

EU:n Whistleblower-direktiivin ja Yhdysvaltojen whistleblower-lainsäädännön luotettava noudattaminen.

Heti. Vakuutus. Ei komplikaatioita.


GET Trusty Free!

Voit myös rekisteröityä Trustyyn suoraan WordPressin kautta:


wordpress whistleblower hotline