Yhdistyneessä kuningaskunnassa hyväksyttylaki “Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023” sisältää uuden yritysrikoslain, joka koskee “petoksen estämättä jättämistä” ja jonka mukaan suuryritykset ovat vastuussa osakkaidensa tekemistä petoksista.

Tämä uusi rikos sisältyy erityisesti lain 199 pykälään, jonka mukaan yritykset ovat vastuussa, jos ne eivät ole estäneet työntekijänsä tai “lähipiiriinsä kuuluvan henkilön”, kuten laissa sanotaan, väärinkäytöksiä. Näin ollen ei enää riitä, että yritys väittää olevansa täysin tietämätön työntekijänsä tekemästä väärinkäytöksestä, ja sen ainoa puolustautumiskeino on todistaa, että sillä on käytössään sääntöjen noudattamista koskeva menettely, jonka avulla väärinkäytökset havaitaan ja pyritään estämään.

Tällä tavoin Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus tiukentaa rangaistuksia siitä, että yritykset laiminlyövät petosvelvollisuuden täyttämällä kolme vaatimusta:

– joilla on yli 250 työntekijää

– Yli 36 miljoonan Englannin punnan liikevaihto

– Liikevaihto on yli 18 miljoonaa Englannin puntaa kokonaisvaroina.

Laissa selvennetään, että tämä rikos koskisi emoyhtiötä, jos emoyhtiön johtama konserni täyttää kaksi tai useampia edellä mainituista kriteereistä.

Tämän uuden rikosnimikkeen nojalla rangaistaviksi säädettyjä laittomia tekoja ovat muun muassa petos ilmoittamatta jättämisellä tai aseman väärinkäytöllä, osallistuminen vilpilliseen liiketoimintaan, väärä kirjanpito, petollinen kaupankäynti ja veropetos.

Yritys voi puolestaan saada sakkoja, jos se ei ole estänyt työntekijän lainvastaista toimintaa, jonka tarkoituksena on hyödyttää yritystä tai sen asiakkaita.

paras ilmiantajaohjelmisto

“Etuyhteydessä oleva henkilö” petoksen estämättä jättämisen yhteydessä

Laissa määritellään oikeudellinen käsite “lähipiiriin kuuluva henkilö”, jolla viitataan työntekijään, joka syyllistyy rikokseen, ja että yritys on vastuussa tästä rikoksesta, koska se ei ole ottanut käyttöön oikeaa menettelyä havaitakseen ja estääkseen lainvastaiset teot toimistossaan. Tämä olisi petosten estämättä jättämistä.

-kyseisen yrityksen työntekijä, edustaja tai tytäryhtiö.

-Tytäryhtiön työntekijä.

-ammattilainen, joka suorittaa palveluja yritykselle tai sen puolesta.

Tekijä, joka todella tekee yrityksestä vastuullisen siihen “etuyhteydessä olevan henkilön” tekemästä rikoksesta, on se, että väärinkäytöksen perimmäinen tarkoitus on hyödyttää yritystä tai sen asiakkaita, vaikka sitä voidaan soveltaa myös silloin, kun kyseessä on välillinen hyöty.

Myös tämä rikos voidaan tehdä ulkomailla, kunhan “jos työntekijä syyllistyy petokseen Yhdistyneen kuningaskunnan lain nojalla tai uhreihin kohdistuvaan petokseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa, työnantaja voidaan asettaa syytteeseen, vaikka organisaatio (ja työntekijä) sijaitsisi ulkomailla”, edellä mainitun lain mukaan.

Toinen näkökohta, joka on otettava huomioon tämän uuden rikoksen suojelussa, ovat tapaukset, joissa yritys joutuu petoksen uhriksi, jolloin se vapautetaan vastuusta, jos petoksen tarkoituksena on hyödyttää toista yritystä tai henkilöä, joka ei ole yritys itse.