Vastuullisen liiketoiminnan peruspilareita ovat rehellisyys ja liiketoimintaetiikka. Näiden periaatteiden takaamiseksi organisaatioille on tullut ratkaisevan tärkeäksi ottaa käyttöön ilmiantajakanava. Tämä mekanismi on elintärkeä paitsi sääntöjenvastaisuuksien selvittämiseksi myös tehokkaan ja tehokkaan järjestelmän keskeisenä osana.
vaatimustenmukaisuus
.

Mikä on ilmiantajakanava ja miksi se on olennaisen tärkeä vastuullisen liiketoiminnan kannalta?

Ilmiantajakanavan kautta työntekijät ja muut asianomaiset voivat ilmoittaa väärinkäytöksistä nimettömänä. Olivatpa ne sitten päättäneet perustaa

sisäinen valituskanava

tai kolmannen osapuolen hallinnoima, on yhtä tärkeää varmistaa sen tehokkuus ja luottamuksellisuus.

Sitoutuminen eettisiin käytäntöihin ei ainoastaan vahvista yrityksen imagoa, vaan se on myös osoitus yrityksen yhteiskuntavastuupolitiikasta.

yritysten yhteiskuntavastuupolitiikka

yrityksen yhteiskuntavastuupolitiikasta.

Vastuullinen liiketoiminta: Vaiheet ilmiantokanavan toteuttamiseksi: Vaiheet ilmiantokanavan toteuttamiseksi

 • Luo viestintävälineet: Tärkeintä on varmistaa luottamuksellisuus ja nimettömyys, olipa kyseessä sitten verkkofoorumi, puhelin tai postiosoite.
 • Nimitä vastuuhenkilö: Olipa kyseessä yksittäinen henkilö tai ryhmä, on tärkeää nimetä joku, joka vastaa valitusten vastaanottamisesta ja arvioinnista. Tämä henkilö voi olla esimerkiksi sääntöjen noudattamisesta vastaava virkamies yrityksen toiminnasta.
 • Laadi asetus: Määritellään nimenomaisesti säännöt ja menettelyt kanavan menettelyt, alkaen siitä, mitä tietoja voidaan ilmoittaa, ja päättyen asianosaisten oikeuksiin.
 • Määrittele käsittelyprosessi: Tarvitset protokolla tarvitaan pöytäkirja, joka ohjaa valitusten tutkimista ja ratkaisemista, mahdollisesti myös mahdollisia seuraamuksia.
 • Kirjanpito: Dokumentoi kaikki valitukset, tutkimukset ja ratkaisut. Ennen kaikkea

  erikoistunut ohjelmisto


  voi helpottaa tätä prosessia.

 • Nimittää tietosuojavastaava: Varmistaa henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn lisäksi pakollisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

  pakollinen tietosuojavastaava

  .

 • Kanavan edistäminen: Luo yrityksen verkkosivuille erityinen osio ilmiantajakanavaa varten ja varmista, että se on helposti saatavilla.

Ilmoituksen tekemisen merkitys yrityksessä:

Whistleblowing, joka tunnetaan nimellä whistle

whistleblowing

on elintärkeää liiketoiminnan eheyden säilyttämiseksi.

EU-direktiivi 2019/1937

edellytetään nimenomaisesti ilmiantajakanavien perustamista vähintään 50 työntekijän yrityksissä. Mutta myös ne, joita ei vaadita sellaista, voivat hyötyä sen tarjoamasta kilpailuedusta osoittamalla sitoutumisensa eettisyyteen ja vastuullisuuteen.

Päätelmä

Avoimuuteen ja liiketoimintaetiikkaan sitoutuneiden yritysten tulisi harkita ilmiantajakanavan käyttöönottoa. Näin ne voivat vahvistaa asemaansa markkinoilla ja edistää työympäristöä, jossa rehellisyyttä ja rehellisyyttä arvostetaan.

Rekisteröi yrityksesi

Trusty

jotta voit ottaa käyttöön sääntöjenmukaisen, yksinkertaisen ja ilmaisen ilmiantajakanavan.

Vapaa
organisaatiossasi välittömästi.

Aiheeseen liittyviä aiheita

eu whistleblower directive

Luotettava vapaa
Ilmainen ilmiantajaohjelmisto

EU:n Whistleblower-direktiivin ja Yhdysvaltojen whistleblower-lainsäädännön luotettava noudattaminen.

Heti. Vakuutus. Ei komplikaatioita.


GET Trusty Free!

Voit myös rekisteröityä Trustyyn suoraan WordPressin kautta:


wordpress whistleblower hotline