We’re excited to share that we’ve recently achieved an important milestone – we now have over 1000 whistleblower hotline clients onboard!

This accomplishment reflects the agreement Trusty clients have in our mission. Compliance shouldn’t have to cost big! Let’s take a closer look at our client distribution and how Trusty is meeting their needs.

What Percentage of our Clients Use Our Trusty Free Whistleblower Hotline?

Within our client base, Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) form the majority, accounting for 80% of our clients. Most Importantly for these businesses, our Trusty Free whistleblower software is more than enough to meet their needs! The remaining 20% are larger corporations. They opt for our Trusty+ solution, designed to cater to the unique demands of their operations. Our Trusty+ technology can be scaled to serve businesses of varying sizes and complexities.

How Many Whistleblower Reports Per Year Should Your Business Expect?

Our focus on providing a effective solution is evident in the usage patterns. On average, SMEs receive around one report per year. In contrast, larger corporations tend to receive a higher volume of reports, in addition approximately 17 on average. This variance aligns with their operational scope and size. Meanwhile, it’s also a key driver for their adoption of our premium solution.

free whistleblower software

We Offer an Affordable Whistleblower Hotline Solution to Every Organization, Regardless of Size or Number of Reports!

business need whistleblower hotline

Regardless of your business size, Trusty offers accordingly tailored and affordable solutions to suit your needs. Sign up for your own Trusty Free whistleblower hotline on our website, setup is easy and only requires a few clicks! As we celebrate the 1000th client milestone, we invite you to learn more about Trusty and why we started this project.


A FREE AND INSTANT WHISTLEBLOWER HOTLINE FOR YOUR ORGANISATION

Learn More About Trusty Free!


We’ve written many more articles on whistleblower laws in your country!

Read the latest in our blog:

 • Yhdistyneen kuningaskunnan uusi laki petosten ennaltaehkäisyn laiminlyönnistä

  Yhdistyneessä kuningaskunnassa hyväksyttylaki “Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023” sisältää uuden yritysrikoslain, joka koskee “petoksen estämättä jättämistä” ja jonka mukaan suuryritykset ovat vastuussa osakkaidensa tekemistä petoksista. Tämä uusi rikos sisältyy erityisesti lain 199 pykälään, jonka mukaan yritykset ovat vastuussa, jos ne eivät ole estäneet työntekijänsä tai “lähipiiriinsä kuuluvan henkilön”, kuten laissa sanotaan, väärinkäytöksiä. Näin…

 • Ylemmän johdon ja johtajien rooli yrityksen sisäisessä ilmiantoprosessissa.

  Yrityksen sisäinen ilmiantoprosessi on ratkaisevan tärkeä mekanismi väärinkäytösten, petosten ja eettisten rikkomusten tunnistamiseksi ja niihin puuttumiseksi. Väärinkäytösten ilmoittamista koskevassa lainsäädännössä annetaan selkeät ohjeet siitä, miten organisaatioiden olisi käsiteltävä väärinkäytöksiä, ja tämän kehyksen puitteissa ylemmillä johtajilla ja johtajilla on keskeinen rooli näiden väitteiden tutkimisessa. Seuraavassa käsitellään ominaisuuksia, joiden tulisi ohjata kaikkia yrityksen ylempiä johtajia, kun sisäinen…

 • Terveydenhuollon vaatimustenmukaisuus: Office of Inspector General (OIG) 2023 General Compliance Program Guidance (GCPG) -ohjeistuksen valossa.

  Terveydenhuollon toimintaympäristö kehittyy jatkuvasti, ja säännösten noudattaminen on haaste erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille). OIG:n marraskuussa 2023 julkaisema GCPG tarjoaa arvokkaita näkemyksiä ja ohjeita kaikenkokoisille terveydenhuollon tarjoajille. Pk-yrityksiin liittyvät vivahteet ansaitsevat kuitenkin erityistä huomiota, sillä ne kohtaavat usein ainutlaatuisia haasteita verrattuna suurempiin yrityksiin. 1. Pk-yritysten GCPG:n ymmärtäminen: OIG:n GCPG on kattava resurssi, joka on…

 • Voiko yritys kieltäytyä käsittelemästä ilmiantajan tekemää valitusta, koska ilmiantajalta puuttuu todisteita ja tietoja?

  Sisäisistä ilmiantoja koskevista valituksista on tullut olennainen mekanismi, jonka avulla voidaan puuttua lainvastaiseen toimintaan yritysympäristössä. Voiko yritys kuitenkin kieltäytyä käsittelemästä sisäistä valitusta, jos se katsoo, että ilmiantajan toimittamat todisteet tai tiedot ovat riittämättömiä? Vastaus tähän kysymykseen riippuu useista tekijöistä ja näkökohdista. Esimerkiksi kussakin Euroopan maassa tällä hetkellä voimassa oleva lainsäädäntö ja kunkin yrityksen omat sisäiset…

 • Whistleblowing-valituksen prosessi ja hallinnointi konserneissa

  Sisäisen kanavan käyttöönotto väärinkäytösten ilmoittamista koskevia valituksia varten on avainasemassa edistettäessä liiketoiminnan etiikkaa ja avoimuutta organisaatioissa. Yrityskonsernissa, jossa eri yritykset tekevät yhteistyötä ja jakavat resursseja, sisäisten ilmiantojen asianmukainen hallinnointi on entistäkin tärkeämpää. Organisaatiorakenteet voivat olla monimutkaisia, ja holdingyhtiön alaisuudessa voi toimia useita yksiköitä. Tällainen tilanne voi lisätä epäasianmukaisen tai petollisen toiminnan todennäköisyyttä. Tehokkaan sisäisen ilmiantomenettelyn…

 • Yksityiset yksiköt, jotka eivät ole velvollisia toteuttamaan ilmiantajakanavaa: vähimmäisvaatimukset

  La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, conocida como ‘Ley Whistleblowing’, establece en el primer apartado de su artículo 10 cuáles son las entidades del sector privado obligadas a implementar un sistema interno de información (empresas con…