Terveydenhuollon toimintaympäristö kehittyy jatkuvasti, ja säännösten noudattaminen on haaste erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille).

OIG:n marraskuussa 2023 julkaisema GCPG tarjoaa arvokkaita näkemyksiä ja ohjeita kaikenkokoisille terveydenhuollon tarjoajille. Pk-yrityksiin liittyvät vivahteet ansaitsevat kuitenkin erityistä huomiota, sillä ne kohtaavat usein ainutlaatuisia haasteita verrattuna suurempiin yrityksiin.

paras ilmiantajaohjelmisto

1. Pk-yritysten GCPG:n ymmärtäminen:

OIG:n GCPG on kattava resurssi, joka on suunniteltu auttamaan terveydenhuoltoyksiköitä navigoimaan vaatimustenmukaisuuden monimutkaisessa maailmassa. Pk-yrityksille nämä ohjeet ovat majakka, joka valaisee tietä sääntöjen noudattamiseen sääntelyn täyttämisellä alalla.

2. Räätälöity vaatimustenmukaisuutta koskeva lähestymistapa:

Pk-yritysten resurssirajoitteet huomioon ottaen GCPG ehdottaa räätälöityä lähestymistapaa sääntöjen noudattamiseen:

  • Vaatimustenmukaisuuden yhteyshenkilö:Pk-yritykset voivat nimetä kokoaikaisen compliance-vastaavan sijastaasiantuntevan henkilön, joka vastaa compliance-valvonnasta.
  • Räätälöidyt käytännöt ja koulutus: Kehitä toimintatavat ja menettelyt, jotka ovat merkityksellisiä ja käytännöllisiä pk-yrityksen koon ja monimutkaisuuden kannalta. Varmista, että kaikki työntekijät ovat koulutettuja ja tietoisia näistä toimintalinjoista.
  • Avoimet viestintäkanavat: Luo selkeät ja helposti lähestyttävät kanavat sääntöjen noudattamiseen liittyvistä ongelmista ilmoittamista varten ja painota luottamuksellisuutta ja sitä, että vastatoimia ei sallita.

3. Riskien arviointi ja seuranta:

Suorita säännöllisiä riskinarviointeja, jotta voidaan tunnistaa mahdolliset vaatimustenvastaisuusalueet ja keskittyä korkean riskin prosesseihin. Tilintarkastus ja seuranta olisi sovitettava pk-yrityksen toiminnan laajuuteen.

4. Vaatimustenmukaisuusstandardien noudattamisen valvonta:

Toteutetaan seurausten ja kannustimien järjestelmä vaatimusten noudattamisen valvomiseksi. Tähän sisältyy kurinpitomekanismeja sääntöjen noudattamatta jättämisen varalta ja tunnustusta sääntöjen noudattamista koskevien pöytäkirjojen noudattamisesta.

5. Reagointi sääntöjen noudattamiseen liittyviin kysymyksiin:

Pk-yritysten olisi reagoitava ketterästi havaittuihin sääntöjen noudattamiseen liittyviin ongelmiin. Nopea tutkinta ja korjaavat toimet ovat ratkaisevan tärkeitä sääntöjen noudattamisen eheyden säilyttämiseksi.

6. Vaatimustenmukaisuuteen keskittyvän kulttuurin luominen:

Eettistä käyttäytymistä ja sääntöjen noudattamista arvostava kulttuuri on olennaisen tärkeää. Pk-yritysten johdon olisi aktiivisesti edistettävä tätä kulttuuria ja kannustettava avoimeen viestintään ja eettisiin käytäntöihin.

Pääset OIG:n GCPG:hen TÄSTÄ.

Pysy ajan tasalla, pysy sääntöjen mukaisena. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme, miten voimme tukea sinua sääntöjen noudattamisessa! Ratkaisumme ovat nopeita ja helppoja toteuttaa, eivätkä ne riko pankkiasi.