Vankan vaatimustenmukaisuusohjelman laatimisesta on tullut välttämättömyys, koska yritysten toimintaa koskevat säännöt ja määräykset ovat lisääntyneet. yritykset. Koska näiden ohjelmien täsmällisistä vaatimuksista ei kuitenkaan ole säänneltyä ohjeistusta, herää kysymyksiä siitä, miten ne pannaan täytäntöön.

Mitä vaatimustenmukaisuusohjelman pitäisi sisältää?

Vaikka meillä ei olekaan tyhjentävää asetusta säännösten noudattamisesta, Espanjassa on kaksi keskeistä asiakirjaa, jotka antavat ohjeita. Ennen kaikkea rikoslain 31 a §:n 5 momentti, jossa säädetään, että

rikoslain 31 a artiklan 5 kohta

ja

Valtakunnansyyttäjänviraston yleiskirje 1/0216.

.

Näissä asiakirjoissa keskitytäänkin ensisijaisesti

rikosoikeudellinen sääntöjen noudattaminen

mutta niitä voidaan käyttää viitteinä muilla sääntöjen noudattamisen aloilla.

Nämä suuntaviivat ovat olennaisen tärkeitä rikosten ehkäisemisessä, koska niiden perusteella voidaan määrittää, voiko yrityksen sääntöjen noudattamista koskeva ohjelma lieventää rikosvastuuta tai jopa vapauttaa se siitä, jos yritys syyllistyy rikokseen.

Tehokkaan vaatimustenmukaisuusohjelman tärkeimmät osat

 • Riskien tunnistaminen: Tunnista yrityksen alueet, joilla rikoksia voi tapahtua, ja luo riskikartta. Ennen kaikkea on ratkaisevan tärkeää olla tietoinen siitä, että yritykseen vaikuttavat lait ja sen kohtaamat erityiset haasteet.
 • Pöytäkirjojen laatiminen: Suunnittele sisäiset standardit ja toimenpiteet, jotka osoittavat yrityksen sitoutumisen lainsäädännön noudattamiseen. Tärkeintä on, että tämä on luomassa

  eettiset säännöt

  ja muita erityistoimenpiteitä.

 • Riittävät resurssit: Varmista, että sinulla on riittävästi henkilöstöä ja aineellisia resursseja sääntöjen noudattamista koskevan ohjelman toteuttamiseen.
 • Valituskanava: Toteuttaa

  viestintäkanava

  jonka avulla sekä työntekijät että kolmannet osapuolet voivat ilmoittaa mahdollisista sääntöjenvastaisuuksista välittömästi ja luottamuksellisesti.

 • Kurinpitojärjestelmä: Sisäisten tai ulkoisten toimintatapojen vastaisen toiminnan rankaisemiseksi on otettava käyttöön sisäisiä toimenpiteitä, mutta yksilön oikeuksien kunnioittaminen on aina taattava.
 • Uudelleentarkastelu ja päivitys: Arvioi ja päivitä sääntöjen noudattamista koskeva ohjelma säännöllisesti, erityisesti merkittävän tapahtuman tai organisaatiossa tai asiaa koskevassa lainsäädännössä tapahtuneen muutoksen jälkeen.
 • Eettisen kulttuurin edistäminen: Pelkän dokumentoinnin lisäksi on tärkeää edistää kulttuuria, jossa etiikka ja lain kunnioittaminen ovat etusijalla.
 • Selkeä dokumentaatio: Ohjelman on oltava hyvin dokumentoitu, tarkka ja yrityksen todellisuuteen mukautettu.

Päätelmä

Vaatimustenmukaisuusohjelman luominen edellyttää rehellisyyden ja vastuullisuuden kulttuurin luomista. Päinvastoin suuntaviivat koskevat nimenomaan rikosoikeudellista sääntöjen noudattamista, mutta periaatteita voidaan ja tulisi mukauttaa seuraaviin seikkoihin

kaikille sääntöjen noudattamisen aloille

.

Aiheeseen liittyviä aiheita

Programa de compliance. Compliance program

Luotettava vapaa
Ilmainen ilmiantajaohjelmisto

EU:n Whistleblower-direktiivin ja Yhdysvaltojen whistleblower-lainsäädännön luotettava noudattaminen.

Heti. Vakuutus. Ei komplikaatioita.


GET Trusty Free!

Voit myös rekisteröityä Trustyyn suoraan WordPressin kautta:


wordpress whistleblower hotline