Toteuttaminen ilmiantajakanava on tullut olennainen väline monien organisaatioiden vaatimustenmukaisuusarkkitehtuurissa. Sen lisäksi, että se toimii ennakoivana toimenpiteenä huonojen käytäntöjen havaitsemiseksi ja tulevien ongelmien välttämiseksi, sen puuttuminen voi johtaa vakaviin seuraamuksiin, maineriskeihin ja taloudellisiin seurauksiin.

Taloudelliset seuraamukset

Ilmiantajakanavan puuttuminen voi johtaa seuraamuksiin, jotka riippuvat lainkäyttöalueesta ja seuraavista seikoista

määräyksistä.

  • Vähintään: Seuraamukset vaihtelevat 6 000 eurosta 60 000 euroon, joita sovelletaan yleensä vähäisistä puutteista tai puutteellisesta alkutoteutuksesta.
  • Kohtalainen: Näitä seuraamuksia sovelletaan, kun yrityksellä on kanava, mutta se ei noudata hallintostandardeja, valitusten käsittelyä tai ilmiantajien suojelua.
  • Vakava: Yli 600 000 euron suuruiset rangaistukset määrätään yrityksille, jotka. Sen vuoksi he eivät noudata sääntöjä tai eivät toteuta korjaavia toimenpiteitä, vaikka heitä on varoitettu tai vaikka heitä on aiemmin rangaistu.

Maineeseen liittyvät riskit

Taloudellisten seuraamusten lisäksi ilmiantajakanavan puuttuminen voi vahingoittaa vakavasti yrityksen imagoa. Kaiken kaikkiaan maailmassa, jossa avoimuus ja

yritysvastuu

arvostetaan. Ennen kaikkea asiakkaat, sijoittajat ja koko yhteiskunta suhtautuvat epäluuloisesti organisaatioihin, jotka eivät tarjoa turvallista tilaa ilmiantajille.

Välilliset taloudelliset tappiot

Suora taloudellinen seuraamus on haitallinen, mutta epäsuorat seuraukset voivat olla vielä pahempia. Yritykset, jotka joutuvat skandaalin kohteeksi riittämättömän ilmiantajapalvelun puuttumisen vuoksi. riittävät ilmiantomekanismit voivat kokea osakkeidensa arvon laskun. Myös asiakkaiden ja sopimusten menetys ja ylimääräiset oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset riskit

Tärkeintä on, että puuttuu asianmukainen ilmiantajakanava voi johtaa oikeudenkäynteihin ja riita-asioihin. Yritykset ovat alttiina oikeudenkäynneille, jotka aiheuttavat paitsi kustannuksia myös oikeudellisen henkilöstön aikaa ja vaivaa.

Pakotteita koskevat päätelmät

Ilmiantajakanavan käyttöönotto ei ole pelkkä vaihtoehto, vaan välttämättömyys.

välttämätön tarve

. Se ei ainoastaan suojaa yritystä taloudellisilta seuraamuksilta, vaan myös vahvistaa sen imagoa ja uskottavuutta markkinoilla. Trusty tarjoaa compliance-palveluja, jotka auttavat sinua ilmiantokanavasi käyttöönotossa ja hallinnoinnissa ja minimoivat näin edellä mainitut riskit.

Aiheeseen liittyviä aiheita

eu whistleblower directive

Luotettava vapaa
Ilmainen ilmiantajaohjelmisto

EU:n Whistleblower-direktiivin ja Yhdysvaltojen whistleblower-lainsäädännön luotettava noudattaminen.

Heti. Vakuutus. Ei komplikaatioita.


GET Trusty Free!

Voit myös rekisteröityä Trustyyn suoraan WordPressin kautta:


wordpress whistleblower hotline