Riippumaton ilmiantaja Suojaviranomainen on Espanjassa perustettu elin, jonka tehtävänä on varmistaa oikeudenmukainen ja turvallinen prosessi ilmiantajille.

Ilmiantajien rooli on ollut ratkaiseva ennen kaikkea julkisen ja yksityisen sektorin skandaalien paljastamisessa useissa maissa.

Ilmiantajien suojelusta vastaavan riippumattoman viranomaisen tehtävät

 1. Ulkoisen kanavan hallinta: Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisella on vastuu ulkoisen valituskanavan hallinnoinnista seuraavien säännösten mukaisesti lain 2/2023 säännösten mukaisesti.
 2. Suojatoimenpiteet: Hyväksytään suojatoimet ilmiantajan suojelemiseksi.
 3. Osallistuminen asetusten laatimiseen: Se osallistuu neuvoa-antavasti sellaisten asetusten laatimiseen, jotka vaikuttavat suoraan sen toimivaltaan.
 4. Seuraamusten määrääminen: Näin ollen

  seuraamusten määräämistä koskevat menettelyt

  ja rangaistusten määrääminen rikkomuksista, jotka on vahvistettu

  Law

  .
 5. Suositukset ja suuntaviivat: Laatii kriteerit ja parhaat käytännöt, joilla varmistetaan oikeudellisten normien noudattaminen.

Neuvoa-antava komitea

Viranomaisen puheenjohtajan työtä tukee neuvoa-antava komitea, joka huolehtii tiedonantajan suojelusta. Tämä toimikunta kokoaa yhteen eri hallintoelinten edustajia ja oikeudellisia asiantuntijoita. Vaikka komission tekemät päätökset eivät ole sitovia, niillä on ratkaiseva rooli puheenjohtajavaltion neuvonantajana.

Sanktiovalta

Valvontaviranomainen voi määrätä seuraamuksia julkisille ja yksityisille yhteisöille tapauksissa, joissa rikkomukset ylittävät useamman kuin yhden autonomisen yhteisön rajat. Näiden seuraamusten määrääminen on ennen kaikkea viranomaisen puheenjohtajan vastuulla.

Viestintäkanava

The
raportointikanava
avulla kuka tahansa voi ilmoittaa rikkomuksista tai rikoksista. Näin ollen ilmoitukset voidaan tehdä nimettöminä tai nimettöminä, jolloin luottamuksellisuus on aina taattu.

Kun valitus on rekisteröity, valvontaviranomainen arvioi sen pätevyyden ja päättää kiistatta, jatketaanko tutkimusprosessia. Yksikkö pyrkii pitämään yllä avointa viestintää ilmiantajan kanssa ja säilyttää aina luottamuksellisuuden ja tietoturvan.

Päätelmä

Riippumattoman ilmiantajansuojaviranomaisen perustaminen on osoitus Espanjan sitoutumisesta avoimuuteen ja korruption torjuntaan. Se tarjoaa turvallisen kanavan niille, jotka haluavat ilmoittaa väärinkäytöksistä, ja takaa heidän suojelunsa ja oikeudenmukaisen menettelyn.

Aiheeseen liittyviä aiheita

EU DIRECTIVE whistleblower law. Ley 2/2023

Luotettava vapaa
Ilmainen ilmiantajaohjelmisto

EU:n Whistleblower-direktiivin ja Yhdysvaltojen whistleblower-lainsäädännön luotettava noudattaminen.

Heti. Vakuutus. Ei komplikaatioita.


GET Trusty Free!

Voit myös rekisteröityä Trustyyn suoraan WordPressin kautta:


wordpress whistleblower hotline