Lue whistleblowaamisesta, vaatimustenmukaisuudestaja parhaista käytännöistä.

Yhdistyneen kuningaskunnan uusi laki petosten ennaltaehkäisyn laiminlyönnistä

Yhdistyneessä kuningaskunnassa hyväksyttylaki “Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023” sisältää uuden yritysrikoslain, joka koskee “petoksen estämättä jättämistä” ja jonka mukaan suuryritykset ovat vastuussa osakkaidensa

Ylemmän johdon ja johtajien rooli yrityksen sisäisessä ilmiantoprosessissa.

Yrityksen sisäinen ilmiantoprosessi on ratkaisevan tärkeä mekanismi väärinkäytösten, petosten ja eettisten rikkomusten tunnistamiseksi ja niihin puuttumiseksi. Väärinkäytösten ilmoittamista koskevassa lainsäädännössä annetaan selkeät ohjeet siitä, miten

Terveydenhuollon vaatimustenmukaisuus: Office of Inspector General (OIG) 2023 General Compliance Program Guidance (GCPG) -ohjeistuksen valossa.

Terveydenhuollon toimintaympäristö kehittyy jatkuvasti, ja säännösten noudattaminen on haaste erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille). OIG:n marraskuussa 2023 julkaisema GCPG tarjoaa arvokkaita näkemyksiä ja ohjeita

Voiko yritys kieltäytyä käsittelemästä ilmiantajan tekemää valitusta, koska ilmiantajalta puuttuu todisteita ja tietoja?

Sisäisistä ilmiantoja koskevista valituksista on tullut olennainen mekanismi, jonka avulla voidaan puuttua lainvastaiseen toimintaan yritysympäristössä. Voiko yritys kuitenkin kieltäytyä käsittelemästä sisäistä valitusta, jos se katsoo,

Whistleblowing-valituksen prosessi ja hallinnointi konserneissa

Sisäisen kanavan käyttöönotto väärinkäytösten ilmoittamista koskevia valituksia varten on avainasemassa edistettäessä liiketoiminnan etiikkaa ja avoimuutta organisaatioissa. Yrityskonsernissa, jossa eri yritykset tekevät yhteistyötä ja jakavat resursseja,

Yksityiset yksiköt, jotka eivät ole velvollisia toteuttamaan ilmiantajakanavaa: vähimmäisvaatimukset

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción,

Ilmoitusjärjestelmän johtajan nimittäminen ja tehtävät

Ilmoitusjärjestelmän johtajan nimittäminen ja tehtävät

Sääntöjen noudattaminen yrityksissä: velvollisuus vai suositus?

Yhtiöiden vaatimustenmukaisuus

Tilaa Trusty uutiskirje

Lähetämme sinulle uutisia ja päivityksiä whistleblowerista ja sääntöjen noudattamisesta sähköpostiisi.

REQUEST DOCUMENT