The valituskanava on vakiinnuttanut asemansa elintärkeänä välineenä torjuttaessa laittomia toimia, erityisesti rahanpesua, yrityksissä ja organisaatioissa. Tässä yhteydessä tarkastelemme, miten nämä alustat toimivat ja miten ne liittyvät sääntelyn noudattamiseen.

Whistleblower-kanava: Rahanpesun vastainen vahtikoira.

Ilmiantajakanavat ovat osoittautuneet keskeiseksi välineeksi mahdollisten rahanpesurikosten ehkäisemisessä ja varhaisessa havaitsemisessa. Seurauksena
EU:n ilmiantajadirektiivi
on tiukentanut sääntelyään erityisesti

Whistleblower Protection Act


Espanjassa.

Näiden kanavien tehokas käyttö antaa yksityishenkilöille mahdollisuuden ilmoittaa laittomista teoista nimettömänä, mikä takaa heidän turvallisuutensa ja henkilöllisyytensä luottamuksellisuuden.

Nämä tekijät ovat olennaisia
niille, jotka ovat tietoisia yrityksen huonoista käytännöistä.
käytäntöjä yrityksessä kannustetaan ilmoittamaan niistä.

Säädökset ja asianomaiset yritykset

Tärkeimmät lait, joilla säännellään ilmiantokanavaa ja sen suhdetta rahanpesuun Espanjassa, ovat seuraavat
laki 2/2023
ja laki 10/2010. On myös tärkeää mainita

velvollisuus käyttää tietosuojavastaavaa, joka liittyy tietosuojan


joka liittyy ilmiantajien tietojen ja tietojen suojaamiseen.

Yritysten lisäksi myös muilla kuin rahoitusalalla toimivilla yrityksillä on oltava ilmiantajakanava. Lainsäädännöstä lähtien tähän kuuluvat
yritykset, joissa on vähintään 50 työntekijää
,
säätiöt
muun muassa julkishallinto.

Ilmiantajakanavan keskeiset ominaisuudet

Jotta valituskanava olisi tehokas ja nykyisten säännösten mukainen, sen on oltava:

  1. Olla helposti saatavilla.
  2. Varmistetaan luottamuksellisuus ja tarvittaessa nimettömyys.
  3. Valituskanavasta vastaava henkilö, joka valvoo sen toimintaa.
  4. Yhdenmukaistaminen tietosuojasäännösten kanssa.
  5. Ennen kaikkea on mahdollistettava jatkuva yhteydenpito kantelijan kanssa.

Mukautuminen uusiin asetuksiin

Kun otetaan huomioon äskettäin annettu laki 2/2023, yritysten on tarkistettava ja mukautettava ilmiantajakanaviaan varmistaakseen, että ne ovat uusien säännösten mukaisia. Näin vältetään mahdolliset

sanktio.

Koska näin ei ainoastaan vältetä mahdollisia seuraamuksia, vaan myös vahvistetaan yrityksen rehellisyyttä ja mainetta.

Päätelmä

Avoimen ja eettisen toiminnan ylläpitäminen yritysmaailmassa on yhä tärkeämpää, joten ilmiantajakanavan kaltaiset välineet ovat olennaisen tärkeitä. Ne auttavat estämään talousrikoksia, kuten rahanpesua, mutta myös vahvistavat organisaation kulttuuria ja mainetta.

Aiheeseen liittyviä aiheita

Canal de denuncias

Luotettava vapaa
Ilmainen ilmiantajaohjelmisto

EU:n Whistleblower-direktiivin ja Yhdysvaltojen whistleblower-lainsäädännön luotettava noudattaminen.

Heti. Vakuutus. Ei komplikaatioita.


GET Trusty Free!

Voit myös rekisteröityä Trustyyn suoraan WordPressin kautta:


wordpress whistleblower hotline