Poliittisten puolueiden on taattava järjestöjensä rehellisyys ja avoimuus, sillä ne ovat olennaisen tärkeitä oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamisessa. Sisäisen ilmiantajakanavan perustaminen näihin yksiköihin helpottaa laittoman toiminnan, kuten klientelismin, julkisten varojen tuhlauksen, sääntöjenvastaisen rahoituksen ja muiden korruptoituneiden käytäntöjen, varhaista havaitsemista ja ehkäisemistä.

Miksi ilmiantajakanava on välttämätön poliittisissa puolueissa?

Järjestöjen velvollisuus on paitsi

yritykset

tarjota mekanismeja, joiden avulla kuka tahansa organisaation sisäinen tai ulkoinen henkilö voi ilmoittaa epäeettisistä tai laittomista käytännöistä. Espanjan poliittisten puolueiden erityistapauksessa tämä velvollisuus on vielä korostuneempi, koska ne saavat julkista rahoitusta.

Asianmukainen ja tehokas ilmiantajakanava ei ole vain vastaus yritysten sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen

yritysten yhteiskuntavastuupolitiikka.

Se on myös ilmiantajan käsitteen mukainen, sillä se tarjoaa suojaa niille, jotka päättävät tehdä valituksen.

Säännökset ja sääntöjen noudattaminen

Korruptiosta ilmoittaneiden henkilöiden suojelua koskeva laki, joka tuo Espanjaan ilmiantajadirektiivi säännellään näitä ilmiantokanavia.

Tämä laki helpottaa paitsi poliittisten puolueiden sisäisten sääntöjen vastaisten menettelyjen ilmoittamista myös ulkoisten sääntöjen vastaisten menettelyjen ilmoittamista.

Sen vuoksi on tärkeää, että

tietosuojavastaava (DPO) ja noudatettava tietosuojasääntöjä.

ja noudattaa

vaatimustenmukaisuusohjelmaa

ohjelmaa, jotta voidaan varmistaa tietojen ja menettelyjen asianmukainen käsittely.

Poliittisten puolueiden valituskanavan täytäntöönpano

Tehokkaan valituskanavan luomiseksi on tärkeää ottaa huomioon seuraavat seikat:

  1. Valitusten tiedoksiantotavat: Sen on taattava tietosuoja ja mahdollistettava nimettömät valitukset, olipa kyseessä sitten digitaalinen, puhelin- tai postiviestintä.
  2. Vastuuhenkilön nimittäminen: Tämän henkilön tai ryhmän on oltava riippumaton ja oltava linkki kanavan ja puolueen johdon välillä.
  3. Aseta selkeät säännöt: Kehitä asetus, jossa määritellään, mitä voidaan ilmoittaa, kuka voi ilmoittaa ja miten se käsitellään.
  4. Prosessi: Suunnittele toimintaprotokolla valituksen vastaanottamisen jälkeen, jotta varmistetaan nopea ja tehokas reagointi.
  5. Julkisuus: Julkaise kanavan olemassaolo sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Päätelmä

Kantelukanavan käyttöönotto poliittisissa puolueissa on välttämätön toimenpide demokratian vahvistamiseksi, avoimuuden edistämiseksi ja kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi.

Aiheeseen liittyviä aiheita

Programa de compliance. Canal de denuncias

Luotettava vapaa
Ilmainen ilmiantajaohjelmisto

EU:n Whistleblower-direktiivin ja Yhdysvaltojen whistleblower-lainsäädännön luotettava noudattaminen.

Heti. Vakuutus. Ei komplikaatioita.


GET Trusty Free!

Voit myös rekisteröityä Trustyyn suoraan WordPressin kautta:


wordpress whistleblower hotline