hinweisgeberschutzgesetzt

Saksa saattoi vuonna 2023 osaksi kansallista lainsäädäntöään EU:n ilmiantajadirektiivin oman versionsa.

Miten yrityksesi voi noudattaa Saksan ilmiantajien suojelua koskevia lakeja? Lue alta ja ota selvää!

Trisha Cole (kirjoitettu englanniksi, konekäännös)

Miten noudattaa vuoden 2023 Saksan ilmiantajalakeja?

Vuonna 2023 Saksassa otettiin käyttöön uudet ilmiantajien suojelua koskevat lait, jotka ovat merkittävä edistysaskel maan pyrkimyksissä edistää avoimuutta ja vastuullisuutta työpaikoilla. Nämä lait tarjoavat ennen kaikkea tärkeää oikeussuojaa ja oikeussuojakeinoja niille, jotka vastustavat laittomia tai epäeettisiä käytäntöjä. Tärkeintä on, että ne asettavat työnantajille uusia velvoitteita turvallisen ja kannustavan ympäristön luomiseksi ilmiantajille.

Ilmiantajaksi ilmoittaminen Saksassa

Uusien lakien mukaan työnantajien on perustettava tehokkaat yleiset raportointikanavat ilmiantajille. Näin ollen niiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että ilmiantajia suojellaan kostotoimilta. Lisäksi niiden on tutkittava kaikki väärinkäytöksiä koskevat ilmoitukset nopeasti ja perusteellisesti. Lisäksi on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi.

Lait tarjoavat myös merkittävää oikeussuojaa ilmiantajille. Ilmiantajia suojellaan irtisanomiselta, alentamiselta ja muilta kostotoimilta, jos he ilmoittavat väärinkäytöksistä, ja heillä on mahdollisuus käyttää oikeussuojakeinoja, jos heitä vastaan kohdistetaan kostotoimia. Rikoslain rikkomisesta ilmoittavia ilmiantajia suojellaan myös itse rikossyytteiltä.

Mitä tämä kaikki tarkoittaa Saksan yrityksille? Se tarkoittaa, että yritysten on suhtauduttava ilmiantajien suojeluun vakavasti. Mikä tärkeintä,  niiden on toteutettava konkreettisia toimia uusien lakien noudattamiseksi. Yksi tehokkaimmista keinoista on ottaa käyttöön ilmiantajien vihjelinja.

Saksan laki ilmiantajien suojelusta

Ilmiantajien vihjelinja tarjoaa työntekijöille turvallisen ja luottamuksellisen tavan ilmoittaa huolenaiheista, jotka koskevat laitonta tai epäeettistä käyttäytymistä yrityksessä. Samoin se voi auttaa yrityksiä havaitsemaan ongelmat ja puuttumaan niihin ennen kuin niistä tulee julkisia, ja se voi edistää avoimuuden ja vastuullisuuden kulttuuria.

Trusty tarjoaa parhaan mahdollisen vihjelinjaratkaisun yrityksille Saksassa. Vihjelinjamme on välitön, mikä tarkoittaa, että työntekijät voivat ilmoittaa huolenaiheista reaaliajassa. Sen käyttö on myös ilmaista, joten väärinkäytöksistä ilmoittamiselle ei ole taloudellisia esteitä. Ja mikä ehkä tärkeintä, vihjelinjamme on 100-prosenttisesti Saksan uusien ilmiantajien suojelua koskevien lakien mukainen. Voit siis luottaa siihen, että yrityksesi pysyy lain oikealla puolella.

Vihjelinjan lisäksi Trusty tarjoaa myös kattavaa tukea yrityksille, jotka haluavat luoda turvallisen ja kannustavan ympäristön ilmiantajille. Asiantuntijamme voivat auttaa sinua suunnittelemaan ja toteuttamaan tehokkaat väärinkäytösten paljastamista koskevat käytännöt ja menettelyt. Voimme tarjota koulutusta ja opastusta sen varmistamiseksi, että työntekijäsi ymmärtävät uusien lakien mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa.

Päätelmä

Yhteenvetona voidaan todeta, että Saksan uudet ilmiantajia koskevat lait ovat tärkeä askel eteenpäin avoimuuden ja vastuullisuuden edistämisessä työpaikoilla. Ottamalla käyttöön ilmiantajille tarkoitetun vihjelinjan yritykset voivat noudattaa uusia lakeja ja luoda avoimuuden ja vastuullisuuden kulttuurin. Trustyn avulla yritykset voivat tehdä sen luottavaisin mielin tietäen, että ne käyttävät parasta ja sääntöjenmukaisinta saatavilla olevaa ratkaisua.

trusty whistleblowing free solution
Turvallinen online-kojelautamme auttaa sinua hallitsemaan ilmiantajaraporttejasi vaivattomasti.

Trusty on ilmainen, turvallinen ja ominaisuuksiltaan monipuolinen ilmiantajapuhelin yrityksellesi. Voimme säästää tuhansia euroja vuodessa!


SAADA LUOTETTAVA ILMAISEKSI

JAA TÄMÄ