Hahmo ilmiantaja joka tunnetaan myös nimellä whistleblower, on saavuttanut suuren merkityksen maailmassa

sääntöjen noudattamisessa

erityisesti liike-elämässä. Vaikka tämä tehtävä on tärkeä, siihen liittyy myös haasteita, jotka liittyvät pääasiassa yksilön suojeluun.

Kuka on ilmiantaja?

A ilmiantaja on henkilö, joka paljastaa laittomia tekoja tai sääntöjenvastaista toimintaa organisaatiossaan, olipa kyseessä yritys, julkisyhteisö tai muu laitos. Tämä raportti voidaan tehdä sisäisesti, jos yrityksellä on oma

asianmukainen ilmiantokanava

sekä ulkoisesti tiedotusvälineiden tai ja ulkoisesti tiedotusvälineiden tai toimivaltaisten viranomaisten kautta.

On tärkeää erottaa toisistaan kantelu ja raportti. Vaikka valitukset edellyttävät yleensä vaatimuksen esittäjän tunnistamista,

vaatimustenmukaisuusjärjestelmät

sallivat ja toisinaan kannustavat tekemään ilmoituksia nimettömänä.

Ilmiantajien merkitys

Nämä hälyttimet ovat elintärkeitä yrityksille
yritykset
koska ne mahdollistavat laittomien tai haitallisten toimien varhaisen havaitsemisen, jolloin vältetään mahdolliset seuraamukset ja organisaation maineen vahingoittuminen. Yhteiskunnalle ilmiantajilla on ollut ratkaiseva rooli korruption, väärinkäytösten ja muiden väärinkäytösten paljastamisessa.

Päätös raportoinnista ei kuitenkaan ole helppo. Ilmiantajat joutuvat usein kohtaamaan kostotoimia irtisanomisesta uhkauksiin. Tässä kohtaa

ilmiantajien suojelua koskevat lait tulevat voimaan

, joilla pyritään takaamaan ilmiantajien turvallisuus ja luottamuksellisuus.

Mitä oikeussuojaa on olemassa?

Euroopassa

ilmiantajadirektiivi

vahvistetaan esimerkiksi suojelutoimenpiteet näitä ilmiantajia varten. Niiden joukossa on muun muassa pakollinen raportointikanava yli 50 työntekijän organisaatioissa sekä kielto vastatoimista heitä vastaan. Tämä laki on olennaisen tärkeä sen varmistamiseksi, että ilmiantajilla on tarvittava tuki, jotta he voivat ilmoittaa väärinkäytöksistä ilman pelkoa kostotoimista.

Sen varmistamiseksi, että organisaatio täyttää nämä vaatimukset, on suositeltavaa, että se valitsee itselleen

erityinen ohjelmisto ilmiantokanavaa varten.

. Nämä välineet takaavat keskeiset seikat, kuten tiedonantajien luottamuksellisuuden, ja mahdollistavat nimettömän raportoinnin.

Päätelmä

Ilmiantajan hahmo on olennaisen tärkeä organisaatioiden rehellisyyden ja avoimuuden takaamiseksi. Heidän oikeusturvansa on olennainen osa sellaisen ympäristön edistämistä, jossa ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi ilmoittaa väärinkäytöksistä.

Aiheeseen liittyviä aiheita

trusty report whistleblowing

Luotettava vapaa
Ilmainen ilmiantajaohjelmisto

EU:n Whistleblower-direktiivin ja Yhdysvaltojen whistleblower-lainsäädännön luotettava noudattaminen.

Heti. Vakuutus. Ei komplikaatioita.


GET Trusty Free!

Voit myös rekisteröityä Trustyyn suoraan WordPressin kautta:


wordpress whistleblower hotline