Ilmiantajakanavamalli on ratkaisevan tärkeä, jotta yritysten eettisiin ja sääntöjen noudattamiseen liittyviin haasteisiin voidaan puuttua. Sen asianmukaiseen täytäntöönpanoon liittyy ennen kaikkea oikeudellisia ja organisatorisia näkökohtia.

Ilmiantajakanavan olennaiset vaatimukset

 1. Avoimuus: Kanavointimenettely olisi määriteltävä selkeästi. Tärkeintä on, mitä voidaan raportoida, miten se olisi virallistettava ja mikä elin hallinnoi prosessin kutakin osaa. Seuraavien periaatteiden mukaisesti sääntöjen noudattamista koskeva ohjelma.
  Sen vuoksi jokainen vaihe (vastaanotto, tutkinta, seuraamusten arviointi ja täytäntöönpano) olisi puolueettomuuden varmistamiseksi annettava eri elimen tehtäväksi.
 2. Saavutettavuus: Työntekijöiden olisi voitava käyttää kanavaa eri laitteilla ja periaatteessa tehdä valituksensa helposti.
 3. Viestintä: On erittäin tärkeää tiedottaa työntekijöille kanavan olemassaolosta, käytöstä ja ominaisuuksista. Ennen kaikkea erityisesti se, miten ilmiantajan henkilöllisyyden suoja taataan ja miten se on yhdenmukainen Euroopan parlamentin laatimien suuntaviivojen kanssa.

  Whistleblower Protection Act

  .

 4. Suojelu ja luottamuksellisuus: Sekä ilmiantajan että ilmoittajan suojelu on taattava. Samoin on vältettävä kostotoimia ja vääriä syytöksiä. Kun se on direktiivin säännösten mukainen

  yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva politiikka

  ja

  riippumaton ilmiantajien suojeluviranomainen.

 5. Seuranta: Seuranta: On erittäin tärkeää ottaa käyttöön indikaattoreita, joiden avulla kanavan suorituskykyä voidaan arvioida ja arvioida.
 6. Tietosuoja: Yritysten on ennen kaikkea taattava tietojen luottamuksellisuus.
  tietojen luottamuksellisuus
  ilmiantajien ja syytettyjen tiedot ja varmistaa niiden suojelu.

Ilmiantajakanavan käyttöönotto

Kun kanavapolitiikka ja valituksia hallinnoiva elin on määritelty, on kiistatta aloitettava täytäntöönpanovaihe. Kanava suunnitellaan tässä tapauksessa seuraavin perustein.

valitusmalli

kanavakohtainen malli, laaditaan säännöt ja määritellään prosessit.

Kanavasta tiedottaminen koko yritykselle on välttämätöntä, erityisesti sen käyttöä koskeva koulutus ja sääntöjen julkaiseminen. Lisäksi on ratkaisevan tärkeää toteuttaa jatkuvaa seurantaa, seurantaa ja arviointia indikaattoreiden avulla.

Päätelmä

Tehokkaan ilmiantajakanavan luominen on kaiken kaikkiaan olennaisen tärkeä askel kaikille yrityksille, jotka haluavat toimia rehellisesti ja avoimesti. Ilmiantajansuojan varmistaminen ja selkeän ja helposti saatavilla olevan raportointikeinon tarjoaminen on olennaisen tärkeää työntekijöiden luottamuksen säilyttämiseksi ja sen varmistamiseksi, että väärinkäytökset tunnistetaan ja käsitellään asianmukaisesti.

Aiheeseen liittyviä aiheita

compliance en empresas. Canal de denuncias

Luotettava vapaa
Ilmainen ilmiantajaohjelmisto

EU:n Whistleblower-direktiivin ja Yhdysvaltojen whistleblower-lainsäädännön luotettava noudattaminen.

Heti. Vakuutus. Ei komplikaatioita.


GET Trusty Free!

Voit myös rekisteröityä Trustyyn suoraan WordPressin kautta:


wordpress whistleblower hotline