Kiitos uuden
Laki 2/2023, jolla säännellään sääntelyn rikkomuksista ilmoittavien henkilöiden suojelua ja korruption torjuntaa.
Espanja liittyy niiden maiden joukkoon, jotka ovat ryhtyneet merkittäviin toimenpiteisiin varmistaakseen niiden turvallisuuden ja suojelun, jotka uskaltavat uskaltautua.

Lain erityispiirteistä on syytä mainita, että siinä on otettu käyttöön muun muassa seuraavat toimenpiteet

sisäinen tietojärjestelmä

jonka avulla yksityishenkilöt voivat ilmoittaa väärinkäytöksistä ja taata heille suojan kostotoimia vastaan. Tärkeintä on, että tätä järjestelmää valvoo

Riippumaton ilmiantajansuojaviranomainen (I.W.P.A.)

.

Seuraamusjärjestelmä

Laissa säädetään seuraamusjärjestelmästä, joka vaihtelee rikkomusten vakavuuden mukaan. Rikkomukset voivat olla lieviä, vakavia tai erittäin vakavia. Ennen kaikkea seuraamusten suuruus vaihtelee ja voi oikeushenkilöiden osalta nousta jopa miljoonaan euroon, jos kyseessä on erittäin vakava rikkomus.

Toisaalta ratkaiseva näkökohta on ilmiantajakanavan täytäntöönpano ja asianmukainen toiminta.valituskanava. Tämä kanava ei ole välttämätön ainoastaan julkisyhteisöille, vaan se on myös

yrityksille pakollinen

,

poliittiset puolueet

,

ja ammatilliset yhdistykset


muun muassa.

Lisäksi asianmukaisen kanavan puuttuminen tai sen toimintojen laiminlyönti voi johtaa siihen, että

ankaria seuraamuksia

.

Yritykset ja yritysten yhteiskuntavastuupolitiikka

Osoitteessa

yritykset

jotka ovat jo ottaneet käyttöön yritysten yhteiskuntavastuukäytännöt ja joilla on vaatimustenmukaisuusohjelmat. Lisäksi sopeutuminen tähän uuteen asetukseen on sujuvampaa. On kuitenkin tärkeää tarkistaa ja tarvittaessa mukauttaa nämä ohjelmat uuteen lakiin. Tässä yhteydessä on otettava huomioon esimerkiksi seuraavat luvut

Compliance Officer

tai

tietosuojavaltuutettu (DPO)


tulla merkitykselliseksi. Näin ollen he ovat vastuussa siitä, että yritys noudattaa lakisääteisiä velvoitteitaan.

Päätelmä

Laki 2/2023 on merkittävä edistysaskel korruption torjunnassa Espanjassa. Selkeiden seuraamusten ja määriteltyjen menettelyjen ansiosta ilmiantajien suojelu on taattu paremmin kuin koskaan.

Aiheeseen liittyviä aiheita

EU DIRECTIVE whistleblower law. Ley 2/2023

Luotettava vapaa
Ilmainen ilmiantajaohjelmisto

EU:n Whistleblower-direktiivin ja Yhdysvaltojen whistleblower-lainsäädännön luotettava noudattaminen.

Heti. Vakuutus. Ei komplikaatioita.


GET Trusty Free!

Voit myös rekisteröityä Trustyyn suoraan WordPressin kautta:


wordpress whistleblower hotline