Seuraavassa luetellaan virheet, joita vaatimustenmukaisuusohjelmasi voi tehdä.
vaatimustenmukaisuusohjelma

ohjelman tulisi välttää.

Nykyaikainen liiketoimintaympäristö edellyttää vaatimustenmukaisuusohjelmia
vaatimustenmukaisuus
tehokkaasti välttää rikosoikeudellista vastuuta ja varmistaa eettiset ja lainmukaiset toiminnot. Lisäksi säännösten noudattaminen vahvistaa yrityksen imagoa ja mainetta yhteiskunnan silmissä. Sillä on kuitenkin omat haasteensa.

1. Puutteet päivityksessä

Lait ja asetukset kehittyvät jatkuvasti. Sen vuoksi tarkistamatta ja päivittämättä jätetty vaatimustenmukaisuus voi säännöllisesti johtaa odottamattomiin riskeihin ja järjestelmän tehottomuuteen. On erittäin tärkeää olla tietoinen päivityksistä, jotka koskevat

ilmiantajien suojelua koskeva laki

ja

ilmiantajan vaatimuksia

osoitteessa
vaatimustenmukaisuusohjelman vaatimukset.

2. Vaatimusten noudattamista koskevien politiikkojen käsittämättömyys

On tärkeää, että ohjeet ovat välittömiä, selkeitä ja kaikkien yrityksen jäsenten saatavilla. Vältä monimutkaista oikeusterminologiaa ja keskity yksinkertaiseen ja ymmärrettävään kieleen.

3. Erityisriskien analysoinnin laiminlyönti

Yksi vakavimmista virheistä on ennen kaikkea se, ettei yritykselle ja sen toimialalle ominaisia riskejä tunnisteta ja arvioida. Tärkeintä on, että ohjelma mukautetaan toiminnan erityispiirteisiin ja yrityksen erityisiin prosesseihin.

4. Johdon ja aluepäälliköiden osallistumisen puute.

Johdon on määriteltävä “ylhäältä tuleva sävy”, kun taas aluepäälliköiden on levitettävä ja pantava politiikat täytäntöön omilla osastoillaan. Yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva politiikka on selkeä esimerkki siitä, miten johdon osallistumisella voidaan vaikuttaa.

5. Valituskanavien käyttöönoton laiminlyönti

Ilmeisesti

ilmiantokanavat

ovat välttämättömiä, jotta työntekijät voivat ilmoittaa väärinkäytöksistä. On tärkeää ottaa huomioon pakolliset ilmiantajakanavat ja tuntea ulkoisten ilmiantajakanavien edut.

6. Koulutuksen ja tietoisuuden välinen sekaannus

Molemmat käsitteet ovat elintärkeitä, mutta ne eivät ole sama asia. Koulutuksessa keskitytään sääntöjen noudattamista koskevien toimintatapojen ja toimenpiteiden opettamiseen, kun taas tietoisuuden lisäämisellä pyritään kehittämään eettistä kulttuuria yrityksessä. Merkittävää on paitsi kouluttaa työntekijöitä myös saada heidät ymmärtämään opitun merkitys.

7. Huolimattomuus liikekumppaneiden ja tavarantoimittajien arvioinnissa.

Jos kumppaneiden ja toimittajien asianmukaista huolellisuutta ei noudateta, voi siitä aiheutua odottamattomia riskejä. Ennen kaikkea on tärkeää, että tehdään perusteellinen arviointi ja varmistetaan, että ne ovat sovellettavien säännösten mukaisia.

8. Luottaminen “väärennettyyn vaatimustenmukaisuuteen

Yleisen ohjelman toteuttaminen ilman räätälöintiä tai konkreettisia toimenpiteitä on toinen virhe, jota kannattaa välttää. Tehokas sääntöjen noudattamista koskeva ohjelma on räätälöitävä kyseisen yrityksen erityispiirteiden ja riskien mukaan.

Aiheeseen liittyviä aiheita

Programa de compliance. Canal de denuncias

Luotettava vapaa
Ilmainen ilmiantajaohjelmisto

EU:n Whistleblower-direktiivin ja Yhdysvaltojen whistleblower-lainsäädännön luotettava noudattaminen.

Heti. Vakuutus. Ei komplikaatioita.


GET Trusty Free!

Voit myös rekisteröityä Trustyyn suoraan WordPressin kautta:


wordpress whistleblower hotline