ISO 37002 tulee käyttöön: Nykyaikaisessa yritysympäristössä, jossa avoimuus ja eettisyys ovat keskustelun keskiössä, sisäisestä ilmiantamisesta on tullut ratkaisevan tärkeä väline. Vuoteen 2021 asti monilta yrityksiltä puuttui kuitenkin selkeä ohjeistus näiden kanavien perustamiseksi.

Mikä on ISO 37002?

ISO 37002, joka tunnetaan myös nimellä ISO 37002:2021, on kansainvälinen standardi, jonka tarkoituksena on auttaa organisaatioita sisäisten ilmiantokanavien toteuttamisessa ja optimoinnissa. Tämä standardi, jonka nimi on

Whistleblowing Management Systems, toimii kompassina, jota ohjaavat luottamuksen, oikeudenmukaisuuden ja suojelun periaatteet.

toimii kompassina, jota ohjaavat luottamuksen, oikeudenmukaisuuden ja suojelun periaatteet. Ennen sen olemassaoloa asiaan liittyviä kysymyksiä käsiteltiin pintapuolisesti muissa standardeissa, kuten standardissa

ISO 37001

lahjonnan vastaisista johtamisjärjestelmistä ja 37001/EY ISO 37301 vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmistä.

ISO 37002:2021 -standardin pääpiirteet

Standardi on jaettu muiden ISO-standardien rakenteen mukaisesti 10 lukuun, jotka ulottuvat soveltamisalasta ja termeistä järjestelmän parantamiseen. Sen tärkeimmät ominaisuudet ovat:

  1. Annetaan selkeät ohjeet sellaisen tehokkaan ilmiantokanavan toteuttamiseksi, joka suojaa ilmiantajaa ja motivoi ilmoittamaan laittomista teoista.
  2. Ilmoita, miten valitukset olisi käsiteltävä niiden vastaanottamisesta niiden käsittelyn päättämiseen.
  3. Edistetään avoimuutta nimettömien ja julkisten valitusten hallinnoinnissa.

ISO 37002 -standardin tavoitteet

Sen päätavoitteena on antaa ohjeita siitä, miten sisäisiä ilmiantokanavia voidaan perustaa, ylläpitää ja parantaa. Sillä pyritään myös rohkaisemaan väärinkäytösten ilmoittamista, tukemaan ja suojelemaan väärinkäytösten ilmoittajia sekä varmistamaan väärinkäytösten tehokas hallinnointi. A

standardissa ehdotetun kaltainen asianmukainen sisäinen raportointijärjestelmä voi parantaa organisaatiokulttuuria ja hallintoa.

järjestelmä, kuten standardissa ehdotettu, voi parantaa organisaatiokulttuuria ja hallintoa.

Miksi ISO 37002 luotiin?

Tämän standardin luomisen taustalla oli tarve saada käyttöön väline, joka auttaa yrityksiä luomaan tehokkaita ilmiantajajärjestelmiä. Huolimatta siitä, että se on olennainen osa vaatimustenmukaisuusohjelma. Monet valituskanavat eivät ole olleet riittävän tehokkaita. Lisäksi ISO 37002 -standardissa esitellään näistä valituksista vastaavalle henkilöstölle elintärkeitä taitoja, kuten luottamuksen rakentaminen sekä tunneälykkyys ja diplomatia.

ISO 37002 -standardin merkitys

Vaatimus yritysten avoimuuden lisäämisestä kasvaa. ISO 37002 on näin ollen arvokas väline niille, jotka haluavat luoda luotettavan raportointimekanismin. Sen lisäksi, että nämä kanavat noudattavat seuraavia vaatimuksia

ilmiantajien suojelua koskevaa lakia, edistävät osaltaan sääntöjenvastaisuuksien ennaltaehkäisyä ja varhaista havaitsemista.

edistävät sääntöjenvastaisuuksien ennaltaehkäisyä ja varhaista havaitsemista.

ISO 37002 -standardin käyttöoikeus

Tämän standardin voi hankkia PDF-muodossa seuraavasta osoitteesta

ISO:n virallisella verkkosivustolla

. Niille, jotka haluavat espanjankielisen version, AENOR on tärkein viite.

Päätelmä

Ilmoituskanavien käyttöönotto on vastuu ja välttämättömyys nykypäivän yritysmaailmassa. ISO 37002 -standardin avulla organisaatioilla on selkeä ja jäsennelty opas, jonka avulla ne voivat toteuttaa tämän prosessin tehokkaasti ja eettisesti.

Aiheeseen liittyviä aiheita

EU DIRECTIVE whistleblower law. Ley 2/2023

Luotettava vapaa
Ilmainen ilmiantajaohjelmisto

EU:n Whistleblower-direktiivin ja Yhdysvaltojen whistleblower-lainsäädännön luotettava noudattaminen.

Heti. Vakuutus. Ei komplikaatioita.


GET Trusty Free!

Voit myös rekisteröityä Trustyyn suoraan WordPressin kautta:


wordpress whistleblower hotline