Yksi yritysten ilmiantajakanavan tärkeimmistä eduista on varmistaa, että niiden toiminta on puhdasta ja että siinä ei esiinny väärinkäytöksiä. Lisäksi näistä ilmiantajakanavista on tullut olennainen tukipilari seuraavilla aloilla

yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva politiikka


ja vaatimustenmukaisuuden hallinta.

Seuraavassa luetellaan joitakin erityisiä etuja, joita tämäntyyppisen ilmiantokanavan käyttöönotosta on lopulta saatu.

 1. Ongelmien varhainen tunnistaminen: Mahdollistaa yrityksille ongelmien havaitsemisen ja ratkaisemisen ennen niiden laajenemista.
 2. Maineen parantaminen: Vahvistaa yrityksen imagoa avoimena ja eettisiin käytäntöihin sitoutuneena.
 3. Turvallinen työympäristö: Edistää työympäristöä, jossa työntekijät tuntevat voivansa puhua ilman pelkoa kostotoimista.
 4. Oikeudellinen suoja: Yritykset voivat lisäksi välttää mahdollisia oikeudenkäyntejä käsittelemällä valitukset nopeasti.
 5. Lisääntynyt työntekijöiden luottamus: Ennen kaikkea työntekijät luottavat enemmän organisaatioon, joka arvostaa heidän huolenaiheitaan ja toimii niiden mukaisesti.
 6. Ratkaisun tehokkuus: Viralliset valitusjärjestelmät ovat usein tehokkaampia ongelmien hallinnassa ja ratkaisemisessa.
 7. Kuvion havaitseminen: Yritykset voivat ilmiantajina tunnistaa malleja tai yleisiä ongelma-alueita ja puuttua niihin järjestelmällisesti.
 8. Säädösten noudattaminen: Auttaa varmistamaan, että yritys noudattaa voimassa olevia säännöksiä ja lakeja.
 9. Organisaation avoimuus: Avoimuuden ja vastuullisuuden kulttuuri edistyy, kun käytössä on ilmiantajakanava.
 10. Kustannusten vähentäminen: Ongelmiin puuttumalla ennakoivasti voidaan välttää oikeudenkäynteihin tai sakkoihin liittyvät kustannukset.
 11. Jatkuva parantaminen: Yritykset voivat mukauttaa toimintatapojaan ja menettelyjään saadun palautteen perusteella.
 12. Epäasiallisen käyttäytymisen pelote: Pelkästään kanavan olemassaolo voi toimia pelotteena niille, jotka harkitsevat epäeettistä tai sopimatonta toimintaa.

Päätelmä

Ilmiantajakanavan käyttöönotto on olennaisen tärkeää paitsi oikeudellisista syistä myös eettisen ja avoimen työympäristön edistämiseksi. Onko pakollinen

erityissäännökset

tai vapaaehtoisesti, edut ovat lukuisat ja ilmeiset.

Aiheeseen liittyviä aiheita

Programa de compliance. Canal de denuncias

Luotettava vapaa
Ilmainen ilmiantajaohjelmisto

EU:n Whistleblower-direktiivin ja Yhdysvaltojen whistleblower-lainsäädännön luotettava noudattaminen.

Heti. Vakuutus. Ei komplikaatioita.


GET Trusty Free!

Voit myös rekisteröityä Trustyyn suoraan WordPressin kautta:


wordpress whistleblower hotline