Mitkä ovat ilmiantajakanavan vaatimukset?

Sen lisäksi, että organisaatioiden on annettava selkeää ja helposti saatavilla olevaa tietoa sisäisten ilmiantokanavien käytöstä, EU:n väärinkäytösten ilmoittamista koskevassa direktiivissä edellytetään, että organisaatiot antavat tietoa myös menettelyistä, joita noudatetaan ilmoitettaessa väärinkäytöksistä ulkoisesti toimivaltaisille viranomaisille. Siinä esitetään vaatimukset, jotka kanavan on täytettävä, jotta yksikkö olisi lain mukainen.

Ilmoituskanavan on oltava seuraava

  1. tunnistettu,
  2. toteutettu,
  3. välitetty ja
  4. ylläpidetty.

Käytettävissä olevien raportointikanavien on oltava näkyviä ja helposti saatavilla, jotta ilmiantajat voivat helposti löytää ja käyttää niitä. Siksi sopivan ilmiantokanavan valinta riippuu organisaation yksilöllisistä olosuhteista. Verkkopohjainen online-raportointikanava voi olla sopiva tietotekniikkayritykselle, jossa suurin osa työntekijöistä työskentelee päivittäin työpöydän takana, mutta se ei ehkä ole paras vaihtoehto teollisuusyritykselle, jonka suurin osa henkilöstöstä työskentelee tehtaassa, tai kansalaisjärjestölle, joka toimii kehittymättömillä alueilla. Käytettävissä olevista raportointikanavista tiedottamisessa olisi noudatettava samaa lähestymistapaa.

Paras käytäntö on, ettei tukeuduta vain yhteen ilmoituskanavatyyppiin, vaan avata mahdollisimman monta kanavaa ja antaa ilmiantajien valita, mitä he haluavat käyttää. Tämä on yksi monista syistä siihen, että tarjoamme Trustya ilmaisena ratkaisuna alle 250 työntekijän yksiköille.

Me Trustyssä tiedämme, että näiden vaatimusten täyttäminen kuulostaa monimutkaisemmalta kuin se todellisuudessa on. Mitä monimutkaisemmalta aihe kuulostaa, sitä enemmän kilpailijamme voivat veloittaa ilmiantajaratkaisuistaan. Trusty on kehittänyt edullisen menetelmän EU:n ilmiantajadirektiivin noudattamiseksi.

Ota meihin yhteyttä, niin saat lisätietoja ilmaisesta ja välittömästä ilmiantokanavastamme. Jos maksat jo ilmiantoalustasta, voimme auttaa sinua vaihtamaan! Trusty on välitön, turvallinen ja päänsärkyä aiheuttamaton.


Lue lisää


Ilmainen ratkaisu