Η εφαρμογή ενός καναλιού καταγγελιών έχει καταστεί απαραίτητο εργαλείο στην αρχιτεκτονική συμμόρφωσης πολλών οργανισμών. Όχι μόνο χρησιμεύει ως προληπτικό μέτρο για τον εντοπισμό κακών πρακτικών και την αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων, αλλά η απουσία του μπορεί να προκαλέσει σοβαρές κυρώσεις, κινδύνους φήμης και οικονομικές συνέπειες.

Οικονομικές κυρώσεις

Η μη ύπαρξη ενός διαύλου καταγγελιών μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις, ανάλογα με τη δικαιοδοσία και τις

κανονισμούς.

  • Ελάχιστο: ευρώ, που ισχύουν γενικά για μικρές ελλείψεις ή για έλλειψη αρχικής εφαρμογής.
  • Μέτρια: Αυτές οι κυρώσεις εφαρμόζονται όταν η εταιρεία διαθέτει κανάλι, αλλά δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα διαχείρισης, το χειρισμό των καταγγελιών ή την προστασία των πληροφοριοδοτών.
  • Σοβαρή: Ευρώ, οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται σε εταιρείες που. Ως εκ τούτου, παρά την προειδοποίηση ή την επιβολή προηγούμενων κυρώσεων, επιμένουν στη μη συμμόρφωση ή στη μη λήψη διορθωτικών μέτρων.

Κίνδυνοι φήμης

Πέρα από τις οικονομικές κυρώσεις, η απουσία ενός καναλιού για την καταγγελία μπορεί να βλάψει σοβαρά την εικόνα μιας εταιρείας. Συνολικά σε έναν κόσμο όπου η διαφάνεια και η

εταιρική υπευθυνότητα

εκτιμώνται. Πάνω απ’ όλα, οι οργανισμοί που δεν παρέχουν έναν ασφαλή χώρο για την καταγγελία δυσπιστίας αντιμετωπίζονται με καχυποψία από τους πελάτες, τους επενδυτές και την κοινωνία γενικότερα.

Έμμεσες οικονομικές απώλειες

Μια άμεση οικονομική ποινή είναι επιβλαβής, αλλά οι έμμεσες συνέπειες μπορεί να είναι ακόμη χειρότερες. Εταιρείες που αντιμετωπίζουν σκάνδαλο λόγω έλλειψης επαρκούς πληροφόρησης των πληροφοριοδοτών κατάλληλων μηχανισμών καταγγελίας μπορεί να βιώσουν πτώση της αξίας των μετοχών τους. Επίσης, απώλεια πελατών και συμβάσεων και πρόσθετα νομικά έξοδα.

Νομικοί κίνδυνοι

Το πιο σημαντικό είναι η έλλειψη ενός κατάλληλου καναλιού για την καταγγελία μπορεί να οδηγήσει σε αγωγές και δικαστικές διαμάχες. Οι εταιρείες εκτίθενται σε νομικές διαδικασίες που συνεπάγονται όχι μόνο κόστος, αλλά και χρόνο και προσπάθεια της νομικής τους ομάδας.

Συμπέρασμα σχετικά με τις κυρώσεις

Η εφαρμογή ενός καναλιού καταγγελιών δεν είναι απλώς μια επιλογή- είναι μια αναγκαιότητα

μια επιτακτική ανάγκη

. Δεν προστατεύει μόνο την εταιρεία από οικονομικές κυρώσεις, αλλά ενισχύει επίσης την εικόνα και την αξιοπιστία της στην αγορά. Στην Trusty, προσφέρουμε υπηρεσίες συμμόρφωσης για να σας βοηθήσουμε στην υλοποίηση και τη διαχείριση του καναλιού καταγγελίας, ελαχιστοποιώντας έτσι τους προαναφερθέντες κινδύνους.

Σχετικά θέματα

eu whistleblower directive

Trusty Free
Δωρεάν λογισμικό καταγγελιών

Αξιόπιστη συμμόρφωση με την οδηγία της ΕΕ για τους πληροφοριοδότες και τη νομοθεσία των ΗΠΑ για τους πληροφοριοδότες.

Στιγμιαία. Ασφάλιση. Δεν υπάρχουν επιπλοκές.


ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ το Trusty Free!

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στο Trusty απευθείας μέσω του WordPress:


wordpress whistleblower hotline