Οι δήμοι, ως δημόσιες οντότητες επιφορτισμένες με τη διοίκηση και την εξυπηρέτηση των τοπικών κοινοτήτων, έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για τη διατήρηση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της δημόσιας εμπιστοσύνης. Ένας από τους μηχανισμούς για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η εφαρμογή ενός διαύλου καταγγελιών.

Είναι υποχρεωτικό για τους δήμους να διαθέτουν κανάλι καταγγελιών;

Η απάντηση είναι ναι. Κατά παρόμοιο τρόπο με το

εταιρείες

Επιπλέον, οι δήμοι πρέπει να διαθέτουν ένα κανάλι για καταγγελίες.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να διακρίνεται αυτό το κανάλι από τα παραδοσιακά κουτιά παραπόνων ή προτάσεων. Πρόκειται για ένα ειδικό μέσο για την αναφορά παρατυπιών ή παράνομων συμπεριφορών εντός του δήμου, το οποίο επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό και την πρόληψη πιθανών παραβάσεων.

Ισχύοντες κανονισμοί

Οι κυριότεροι κανονισμοί που διέπουν το κανάλι καταγγελιών στα δημοτικά συμβούλια είναι οι εξής

Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937

επίσης γνωστή ως οδηγία για την καταγγελία καταγγελιώνΟδηγία. Επιπλέον η

Ισπανική νομοθεσία για την προστασία των πληροφοριοδοτών

της διαφθοράς, ο οποίος προσαρμόζει την ευρωπαϊκή οδηγία στο ισπανικό νομικό πλαίσιο.

Επιπλέον, και οι δύο νομοθεσίες αποσκοπούν στην προστασία των πληροφοριοδοτών και στη διασφάλιση του ορθού χειρισμού των καταγγελιών.

Στόχοι του καναλιού για τους πληροφοριοδότες

Το κανάλι αυτό έχει διάφορους σκοπούς, όπως ο εντοπισμός και η πρόληψη παρατυπιών, η προστασία των πληροφοριοδοτών από παράνομες συμπεριφορές και η προώθηση της κουλτούρας συμμόρφωσης. Γενικά, πρόκειται για ένα εργαλείο που συμπληρώνει άλλες πρωτοβουλίες, όπως η

πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

και της εταιρείας

προγράμματα συμμόρφωσης

.

Χαρακτηριστικά καναλιού

Το κανάλι θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο όχι μόνο από τους υπαλλήλους του δημαρχείου αλλά και από κάθε πολίτη που επιθυμεί να υποβάλει καταγγελία. Οι καταγγελίες μπορούν να είναι γραπτές ή προφορικές και πρέπει να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα του καταγγέλλοντος. Επιπλέον, η διαχείριση του καναλιού πρέπει να γίνεται από ένα

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO)

ή από ειδική αμερόληπτη ομάδα.

Εφαρμογή του καναλιού στο Δημαρχείο

Για τη δημιουργία του διαύλου καταγγελιών, ο δήμος πρέπει:

  1. Καθορίστε τα μέσα επικοινωνίας.
  2. Ορίστε ένα υπεύθυνο άτομο ή μια υπεύθυνη ομάδα.
  3. Δημιουργήστε έναν κανονισμό και ένα πρωτόκολλο δράσης.
  4. Διατηρεί αρχείο όλων των καταγγελιών και γνωστοποιεί την ύπαρξή τους στο κοινό.

Συμπέρασμα

Οι δήμοι έχουν την ευθύνη και την υποχρέωση να εφαρμόσουν ένα κανάλι καταγγελιών για να διασφαλίσουν την ακεραιότητα και τη διαφάνεια των λειτουργιών τους. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύουν την εμπιστοσύνη του κοινού και προάγουν μια κουλτούρα συμμόρφωσης.

Σχετικά θέματα

compliance en empresas. Canal de denuncias

Trusty Free
Δωρεάν λογισμικό καταγγελιών

Αξιόπιστη συμμόρφωση με την οδηγία της ΕΕ για τους πληροφοριοδότες και τη νομοθεσία των ΗΠΑ για τους πληροφοριοδότες.

Στιγμιαία. Ασφάλιση. Δεν υπάρχουν επιπλοκές.


ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ το Trusty Free!

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στο Trusty απευθείας μέσω του WordPress:


wordpress whistleblower hotline