Με την αυξανόμενη εστίαση στη διαφάνεια και τη δεοντολογία σε όλους τους οργανισμούς, το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον ένα κανάλι καταγγελιών στα ιδρύματα είναι πραγματικά απαραίτητο. Η γρήγορη απάντηση είναι ότι τα ιδρύματα δεν αποτελούν εξαίρεση. Εδώ σας λέμε πώς και γιατί πρέπει να εφαρμόσετε ένα κανάλι καταγγελιών στο ίδρυμά σας.

Γιατί είναι ζωτικής σημασίας ένα κανάλι πληροφοριοδότη του Ιδρύματος;

Πέρα από ένα απλό εργαλείο διαφάνειας, ο δίαυλος των πληροφοριοδοτών έχει καταστεί απαραίτητος στον τομέα των ιδρυμάτων. Το κανάλι αυτό όχι μόνο προωθεί τις ορθές πρακτικές, αλλά λειτουργεί και ως μηχανισμός έγκαιρης ανίχνευσης παράνομων συμπεριφορών. Αυτά μπορεί να κυμαίνονται από διοικητικές παραβάσεις έως ποινικά αδικήματα.

Ιδρύματα που δημιουργήθηκαν από πολιτικά κόμματα

πολιτικά κόμματα


συνδικάτα

επιχειρηματικές οργανώσεις

ή που έχουν ισχυρή σχέση με τον δημόσιο τομέα βρίσκονται ιδιαίτερα στο στόχαστρο. Επιπλέον, καθιστώντας την εφαρμογή αυτού του καναλιού ακόμη πιο κρίσιμη.

Τρέχουσα νομοθεσία

Το Νόμος 2/2023 ή όπως πολλοί τον αποκαλούν, ο


Νόμος για την προστασία των πληροφοριοδοτών.W


προστασία των πληροφοριοδοτών

αποτελεί μεταφορά της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις καταγγελίες. Σε γενικές γραμμές ο κύριος σκοπός του νόμου αυτού είναι να προστατεύσει όσους

πληροφοριοδότες


οι οποίοι προειδοποιούν για διεφθαρμένες πρακτικές, εξασφαλίζοντας την ασφάλειά τους και αποφεύγοντας τα αντίποινα.

Βασικά χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού καναλιού καταγγελιών

Ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει κάθε κανάλι καταγγελίας περιλαμβάνουν:

  • Ευκολία χρήσης: Συνήθως μέσω του δικτυακού τόπου του ιδρύματος.
  • Ανωνυμία: Η δυνατότητα υποβολής ανώνυμων καταγγελιών είναι απαραίτητη.
  • Εγγυημένη εμπιστευτικότητα: Η προστασία της ταυτότητας του πληροφοριοδότη και όλων των εμπλεκομένων είναι ζωτικής σημασίας.
  • Παρακολούθηση της διαδικασίας: Ενημέρωση του καταγγέλλοντος για την πρόοδο της καταγγελίας του.
  • Κανονιστική συμμόρφωση: Η τήρηση όλων των σχετικών κανονισμών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας δεδομένων, είναι απαραίτητη.

Βήματα εφαρμογής

Η υλοποίηση του καναλιού μπορεί να φαίνεται δύσκολη, αλλά η διάσπασή της σε βήματα την απλοποιεί. Κατ’ αρχάς, αποφασίστε πώς θα διεκπεραιωθούν οι καταγγελίες, αν θα διεκπεραιωθούν εσωτερικά ή θα ανατεθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες. συμμόρφωση. Αφού αποφασιστεί αυτό, καταρτίζεται μια πολιτική και διορίζεται ένας υπεύθυνος. Στη συνέχεια, θεσπίζεται η διαδικασία χειρισμού των καταγγελιών και η ύπαρξή της γνωστοποιείται τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

Οι επιπτώσεις της μη προσαρμογής

Στο εξής, η αποτυχία υιοθέτησης ενός καναλιού καταγγελιών έχει τις συνέπειες της. Τα ιδρύματα που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση αυτή μπορεί να αντιμετωπίσουν κυρώσεις για
κυρώσεις
ύψους έως και 1 εκατ. ευρώ, γεγονός που αναδεικνύει τη σοβαρότητα της παράβασης.

Σχετικά θέματα

compliance en empresas. Canal de denuncias

Trusty Free
Δωρεάν λογισμικό καταγγελιών

Αξιόπιστη συμμόρφωση με την οδηγία της ΕΕ για τους πληροφοριοδότες και τη νομοθεσία των ΗΠΑ για τους πληροφοριοδότες.

Στιγμιαία. Ασφάλιση. Δεν υπάρχουν επιπλοκές.


ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ το Trusty Free!

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στο Trusty απευθείας μέσω του WordPress:


wordpress whistleblower hotline