Ο ανεξάρτητος πληροφοριοδότης Αρχή Προστασίας είναι ο φορέας που έχει συσταθεί στην Ισπανία για να διασφαλίζει μια δίκαιη και ασφαλή διαδικασία για τους πληροφοριοδότες.

Ο ρόλος των πληροφοριοδοτών ήταν πάνω απ’ όλα καθοριστικός για την αποκάλυψη σκανδάλων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε πολλές χώρες.

Λειτουργίες της Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία των πληροφοριοδοτών

 1. Διαχείριση του εξωτερικού καναλιού: Η Αρχή έχει την ευθύνη διαχείρισης του εξωτερικού διαύλου καταγγελιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2/2023
 2. Μέτρα προστασίας: Υιοθετεί μέτρα προστασίας για την προστασία του πληροφοριοδότη.
 3. Συμμετοχή στην εκπόνηση κανονισμών: Ενεργεί με συμβουλευτικό τρόπο στην εκπόνηση κανονισμών που επηρεάζουν άμεσα την αρμοδιότητά του.
 4. Επιβολή κυρώσεων: Σύμφωνα με

  διαδικασίες επιβολής κυρώσεων

  και την επιβολή κυρώσεων για τις παραβάσεις που καθορίζονται από το

  Νόμος

  .
 5. Συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές: Διαμορφώνει κριτήρια, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές για την εξασφάλιση της τήρησης των νομικών προτύπων.

Συμβουλευτική Επιτροπή

Η προεδρία της Αρχής υποστηρίζεται από τη συμβουλευτική επιτροπή για την προστασία του πληροφοριοδότη. Η επιτροπή αυτή συγκεντρώνει εκπροσώπους διαφόρων κυβερνητικών φορέων και νομικούς εμπειρογνώμονες. Παρόλο που οι αποφάσεις που λαμβάνει η Επιτροπή δεν είναι δεσμευτικές, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο ως σύμβουλος της Προεδρίας.

Εξουσία επιβολής κυρώσεων

Η Αρχή μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, σε περιπτώσεις όπου οι παραβάσεις διασχίζουν τα σύνορα περισσότερων της μιας αυτόνομων κοινοτήτων. Πάνω απ’ όλα, η επιβολή των κυρώσεων αυτών είναι ευθύνη του προέδρου της Αρχής.

Κανάλι επικοινωνίας

Το
κανάλι αναφοράς
επιτρέπει σε κάθε άτομο να αναφέρει παραβάσεις ή εγκλήματα. Ως εκ τούτου, οι αναφορές αυτές μπορούν να υποβληθούν ανώνυμα ή όχι, διασφαλίζοντας πάντοτε την εμπιστευτικότητα.

Μετά την καταχώριση της καταγγελίας, η Αρχή αξιολογεί την εγκυρότητά της και αποφασίζει αδιαμφισβήτητα αν θα συνεχίσει τη διαδικασία έρευνας. Ο φορέας προσπαθεί να διατηρεί ανοιχτή επικοινωνία με τον καταγγέλλοντα, διατηρώντας πάντα την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων.

Συμπέρασμα

Η ίδρυση της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Πληροφοριοδοτών αποδεικνύει τη δέσμευση της Ισπανίας για διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς. Παρέχει έναν ασφαλή δίαυλο για όσους επιθυμούν να αναφέρουν παρατυπίες, εξασφαλίζοντας την προστασία τους και μια δίκαιη διαδικασία.

Σχετικά θέματα

EU DIRECTIVE whistleblower law. Ley 2/2023

Trusty Free
Δωρεάν λογισμικό καταγγελιών

Αξιόπιστη συμμόρφωση με την οδηγία της ΕΕ για τους πληροφοριοδότες και τη νομοθεσία των ΗΠΑ για τους πληροφοριοδότες.

Στιγμιαία. Ασφάλιση. Δεν υπάρχουν επιπλοκές.


ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ το Trusty Free!

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στο Trusty απευθείας μέσω του WordPress:


wordpress whistleblower hotline