De juridiske rammer har udviklet sig i de senere år for at sikre gennemsigtig og etisk virksomhedsledelse. Implementeringen af en whistleblowing-kanal i virksomheder er en del af denne bevægelse, og det er ikke bare en mulighed: I mange tilfælde er det en juridisk forpligtelse. Men hvilke virksomheder er egentlig forpligtet til at implementere det?

Det juridiske grundlag bag whistleblower-kanalen

For at forstå vigtigheden af whistleblowing-kanalen skal man først se på den gældende lovgivning.

Europa-Parlamentets direktiv (EU) 2019/1937

gør denne kanal obligatorisk for virksomheder med mere end 50 ansatte.

I Spanien er dette blevet vedtaget ved

Lov 2/2023

som styrker anti-korruptionsforanstaltninger og beskytter dem, der indberetter fejl og forsømmelser.

Er det virkelig nødvendigt?

Mange virksomheder spekulerer måske på, om de virkelig har brug for en whistleblowing-kanal. Svaret er ja, især hvis de har 50 ansatte eller flere.

Den

politik for virksomhedens sociale ansvar

spiller en afgørende rolle i denne beslutning, da virksomheder med et klart etisk og socialt engagement nyder godt af tilliden fra deres medarbejdere og kunder..

Forståelse af whistleblowerens rolle

A whistleblowerEn whistleblower er en person, der påpeger uregelmæssigheder eller dårlig praksis i en organisation. Disse personer er afgørende for at opretholde virksomhedens integritet og undgå juridiske problemer i fremtiden. Det er vigtigt at beskytte dem og fremme et sikkert miljø for rapportering..

Den databeskyttelsesansvarliges nøglerolle

Inden for organisationer er den

databeskyttelsesansvarlige (DPO)

ansvarlig for at sikre privatlivets fred og databeskyttelse.

DPO’ens rolle er især afgørende i forbindelse med whistleblowing-kanalen, hvor fortrolighed er altafgørende. I mange tilfælde er det obligatorisk at have en DPO, især i virksomheder med mere end 50 ansatte, der håndterer følsomme data..

Implementering af kanalen: vigtige overvejelser

Når man implementerer en reklamationskanal, er det afgørende at overveje en række faktorer:


  • Valg af ledelse
    :
    Den kan være intern eller ekstern. Ekstern styring, som f.eks. en klagekanal, der tilbydes af konsulentfirmaer, kan give større objektivitet..
  • Overholdelse af love: Sørg for, at kanalen overholder alle juridiske specifikationer, fra Whistleblowing-direktivet til nationale bestemmelser..

  • Promovering og uddannelse:
    Det er ikke kun vigtigt at have en kanal, men også at sørge for, at medarbejderne ved, at den findes, og hvordan man bruger den.

Fordelene ved en whistleblowing-kanal

At have en reklamationskanal er ikke kun en forpligtelse, men også en fordel.

fordel

.

Disse kanaler styrker virksomhedskulturen, fremmer gennemsigtighed og undgår mulige juridiske sanktioner.

Derudover kan de være værdifulde værktøjer inden for specifikke områder som forebyggelse af hvidvaskning af penge eller beskyttelse af mindreårige i uddannelses- og sportsinstitutioner.

Konklusion

Forretningsintegritet og gennemsigtighed er vigtigere end nogensinde. Under den nuværende lovgivning er det vigtigt for virksomheder at implementere og aktivt fremme en whistleblowing-kanal, beskytte whistleblowere og sikre etisk overholdelse på alle niveauer.

Husk, at du kan oprette

din whistleblowing-kanal helt gratis med Trusty

for at overholde loven og undgå mulige sanktioner.

Relaterede emner

Programa de compliance. Canal de denuncias