I en stadig mere reguleret og gennemsigtig verden har organisationer, hvad enten det er virksomheder, kommuner eller faglige organisationer, et ansvar for at etablere systemer til whistleblowing. I denne struktur fremstår klagekanalen som et centralt element. Lad os se på, hvordan det gælder for faglige organisationer og deres juridiske forpligtelse.

Hvorfor har faglige organisationer brug for en klagekanal?

Professionelle foreninger, der er offentligretlige selskaber, er forpligtet til at implementere en klagekanal. I modsætning til virksomhedernes whistleblower-kanal er dens obligatoriske karakter ikke baseret på antallet af medlemmer eller ansatte, men på dens juridiske karakter.

Denne implementering styrker ikke kun virksomhedens politik for socialt ansvar men er også afgørende for at overholde lovgivningen.

DenLov 2/2023 også kendt som loven om beskyttelse af whistleblowere, er den lov, der regulerer disse kanaler i professionelle foreninger.

Denne lov er ikke kun i overensstemmelse med europæiske direktiv om whistleblowing direktiv, men har også til formål at beskytte whistleblowere, kendt som “anmeldere”.Whistleblowere“mod mulige repressalier.

Funktioner og fordele ved reklamationskanalen

De vigtigste træk ved denne kanal er dens tilgængelighed, muligheden for anonym rapportering og beskyttelsen af whistleblowerens identitet. Implementeringen af denne kanal er ikke kun en juridisk forpligtelse, den tilbyder også fordele betydelige fordele med hensyn til gennemsigtighed og tillid.

Derudover kan kanalen administreres internt eller gennem en ekstern udbyder. Men den eksterne mulighed, som f.eks. ekstern klagekanal er mere tilrådeligt, da det har tendens til at forenkle og fremskynde processen og sikre overensstemmelse med overholdelse compliance og bakkes op af ekspertisen fra en compliance-ansvarlig.

Skridt til implementering og risici ved ikke at gøre det

For at etablere denne kanal skal de faglige organisationer:

  1. Beslut, hvordan klager skal håndteres.
  2. Udpeg en systemadministrator.
  3. Opret en protokol og en forretningsorden.
  4. Registrer de modtagne klager.
  5. Udnævne en databeskyttelsesrådgiver (DPO).
  6. Kommuniker reklamationskanalen både internt og eksternt.

Manglende overholdelse af disse forpligtelser kan resultere i sanktioner betydelige sanktioner, især bøder på op til 1 million euro.

Konklusion

Professionelle organer har, ligesom andre organisationer, et klart ansvar for at etablere gennemsigtige og effektive klagemekanismer. Disse værktøjer fremmer ikke kun integritet, men beskytter også whistleblowere og sikrer overholdelse af lovgivningen.

Relaterede emner

compliance en empresas. Canal de denuncias

Tillidsfuld fri
Software til whistleblowing

Pålidelig overholdelse af EU’s whistleblowing-direktiv og amerikansk whistleblowing-lovgivning.

Øjeblikkelig. Forsikring. Ukompliceret.


Få Trusty gratis!

Du kan også registrere dig hos Trusty direkte via WordPress:


wordpress whistleblower hotline