Med det stigende fokus på gennemsigtighed og etik i alle organisationer opstår spørgsmålet, om det virkelig er nødvendigt med en whistleblowing-kanal i fonde. Det hurtige svar er, at fundamenter ikke er nogen undtagelse. Her fortæller vi dig, hvordan og hvorfor du bør implementere en whistleblowing-kanal i din fond.

Hvorfor er en Foundation Whistleblowing Channel afgørende?

Ud over at være et simpelt gennemsigtighedsværktøj er whistleblowingkanalen blevet uundværlig inden for fonde. Denne kanal fremmer ikke kun god praksis, men fungerer også som en mekanisme til tidlig opdagelse af ulovlig adfærd. Det kan være alt fra administrative overtrædelser til kriminelle handlinger.

Fonde oprettet af politiske partier fagforeninger erhvervsorganisationer eller som har en stærk forbindelse til den offentlige sektor, er særligt i søgelyset, hvilket gør implementeringen af denne kanal endnu mere afgørende.

Gældende lovgivning

Den Lov 2/2023 eller som mange kalder den, Lov om beskyttelse af whistleblowere er en gennemførelse af det europæiske whistleblowing-direktiv. Hovedformålet med denne lov er at beskytte dem, der whistleblowere der afslører korrupte praksisser, så de er sikre og undgår repressalier.

Nøglekarakteristika for en effektiv whistleblowing-kanal

Nogle af de vigtigste funktioner, som enhver reklamationskanal bør have, er bl.a:

  • Brugervenlighed: For at fungere ordentligt skal den være tilgængelig og nem at bruge, som regel via fondens hjemmeside.
  • Anonymitet: Muligheden for anonym rapportering er afgørende.
  • Garanteret fortrolighed: Det er afgørende at beskytte whistleblowerens og alle de involveredes identitet.
  • Opfølgning af processen: At holde klageren informeret om forløbet af deres klage.
  • Overholdelse af lovgivningen: Overholdelse af alle relevante regler, herunder databeskyttelse, er afgørende.

Implementeringstrin

Det kan virke udfordrende at implementere kanalen, men det er lettere at dele det op i trin. For det første besluttes det, hvordan klager skal håndteres, om det skal håndteres internt eller outsources til overholdelse. Når det er besluttet, udarbejdes der en politik, og der udpeges en ansvarlig person. Derefter fastlægges proceduren for håndtering af klager, og deres eksistens kommunikeres både internt og eksternt.

Følgerne af ikke at tilpasse sig

Hvis man ikke indfører en klagekanal, har det konsekvenser. Fonde, der ikke lever op til denne forpligtelse, kan blive udsat for sanktioner 1 million euro, hvilket understreger alvoren af overtrædelsen.

Relaterede emner

compliance en empresas. Canal de denuncias

Tillidsfuld fri
Software til whistleblowing

Pålidelig overholdelse af EU’s whistleblowing-direktiv og amerikansk whistleblowing-lovgivning.

Øjeblikkelig. Forsikring. Ukompliceret.


Få Trusty gratis!

Du kan også registrere dig hos Trusty direkte via WordPress:


wordpress whistleblower hotline