Implementeringen af Whistleblowing-direktivet i EU’s medlemsstater har været en lang og kompliceret proces, men det er nu en realitet. Whistleblowing-direktivet lover at ændre den måde, virksomheder behandler whistleblowere på.

Kronologi over whistleblowing-direktivet i Spanien

Whistleblowingdirektivet, der blev vedtaget i 2019, trådte i kraft den 17. december 2021. Spanien gennemførte imidlertid direktivet to år senere, nærmere bestemt den 20. februar 2023, med offentliggørelsen af loven om beskyttelse af korrupte whistleblowere eller mere almindeligt omtalt som loven om whistleblower-kanalen.

Vigtige aspekter af loven

Loven, hvis fulde titel er Lov 2/2023, der regulerer beskyttelsen af personer, der indberetter lovovertrædelser og kampen mod korruption har flere nye funktioner.

Denne udvikling omfatter oprettelsen af en uafhængig myndighed til beskyttelse af whistleblowere forhandlinger med arbejdstagerrepræsentanter og en specifik sanktionsordning for dem, der blokerer whistleblower-kanalen eller udøver repressalier mod whistleblowere.

Bøderne kan nå op på 1 million euro for virksomheder og 300.000 euro for enkeltpersoner.

Forpligtelser for virksomheder

For virksomheder rollen som den compliance-ansvarlige en ny dimension, da han eller hun er ansvarlig for at designe og vedligeholde compliance-programmer, der integrerer foranstaltninger som whistleblowing-kanalen.

Det er vigtigt, at organisationer, især dem med mere end 50 ansatte, indfører procedurer i overensstemmelse med denne forordning. Regler inden for de fastsatte tidsfrister, som varierer alt efter størrelse og aktivitetssektor.

Implementeringen af kanalen er obligatorisk for kommuner, politiske partier y fonde blandt andre.

Konklusion

Gennemførelsen af EU whistleblower direktiv i Spanien har medført en gennemgribende revision af de forpligtelser og den beskyttelse, der gælder for whistleblowere i erhvervslivet. Virksomhederne skal dog være opmærksomme og handle hurtigt for at sikre overholdelse af reglerne. Overholdelse og relaterede programmer.

Relaterede emner

EU DIRECTIVE. Ley del Canal de Denuncias

Tillidsfuld fri
Software til whistleblowing

Pålidelig overholdelse af EU’s whistleblowing-direktiv og amerikansk whistleblowing-lovgivning.

Øjeblikkelig. Forsikring. Ukompliceret.


Få Trusty gratis!

Du kan også registrere dig hos Trusty direkte via WordPress:


wordpress whistleblower hotline