Den uafhængige myndighed for beskyttelse af whistleblowere er det organ, der er oprettet i Spanien for at sikre en retfærdig og sikker proces for whistleblowere.

Whistleblowere har spillet en afgørende rolle i afsløringen af skandaler i den offentlige og private sektor i en række lande.

Funktioner for den uafhængige myndighed til beskyttelse af whistleblowere

  1. Forvaltning af den eksterne kanal: Myndigheden har ansvaret for at administrere den eksterne klagekanal i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov 2/2023
  2. Beskyttelsesforanstaltninger: Vedtager sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte whistlebloweren.
  3. Deltagelse i udarbejdelsen af forordninger: Det fungerer som rådgivende organ, når der udarbejdes forordninger, som direkte vedrører dets kompetence.
  4. Indførelse af sanktioner: Den er ansvarlig forsanktionsprocedurer og sanktionering af de overtrædelser, der er fastsat iloven.
  5. Anbefalinger og retningslinjer: Formulerer kriterier og bedste praksis for at sikre overholdelse af juridiske standarder.

Rådgivende udvalg

Formanden for myndigheden støtter sig til det rådgivende udvalg for beskyttelse af whistleblowere. Denne kommission samler repræsentanter for forskellige statslige enheder og juridiske eksperter. Selv om Kommissionens beslutninger ikke er bindende, spiller de en afgørende rolle i rådgivningen af formandskabet.

Sanktionsbeføjelser

Myndigheden kan pålægge offentlige og private enheder sanktioner i tilfælde, hvor overtrædelser krydser grænserne for mere end ét autonomt samfund. Det er myndighedens formand, der pålægger disse sanktioner.

Kommunikationskanal

Denwhistleblowing-kanal giver enhver mulighed for at rapportere overtrædelser eller forbrydelser. Disse rapporter kan indsendes anonymt eller ej, hvilket garanterer fortrolighed til enhver tid..

Efter registreringen af klagen vurderer myndigheden dens gyldighed og beslutter, om den vil fortsætte med undersøgelsesprocessen. Organisationen bestræber sig på at opretholde en åben kommunikation med whistlebloweren, samtidig med at fortrolighed og datasikkerhed opretholdes.

Konklusion

Oprettelsen af den uafhængige myndighed til beskyttelse af whistleblowere viser Spaniens engagement i gennemsigtighed og kampen mod korruption. Det er en sikker kanal for dem, der ønsker at anmelde forseelser, og det sikrer deres beskyttelse og en retfærdig proces.

Relaterede emner

EU DIRECTIVE whistleblower law. Ley 2/2023

Tillidsfuld fri
Software til whistleblowing

Pålidelig overholdelse af EU’s whistleblowing-direktiv og amerikansk whistleblowing-lovgivning.

Øjeblikkelig. Forsikring. Ukompliceret.


Få Trusty gratis!

Du kan også registrere dig hos Trusty direkte via WordPress:


wordpress whistleblower hotline