EU-direktivet om whistleblower

Efterhånden som medlemsstaterne skynder sig at vedtage whistleblower love i overensstemmelse med de seneste EU-forordninger, står en gruppe over for en skjult uensartet virkning – SMV’er betaler høje abonnementsomkostninger for digitale hotlines til whistleblowere.

Hvad ligger der bag de nye EU Whistleblower Love?

Som eksperter i compliance er vi overbeviste om behovet for love til beskyttelse af whistleblowere. Ud over det, vi har set og hørt i vores egen professionelle erfaring, var vi lige så chokerede som den brede offentlighed, da skandaler som Wirecard og Duke University kom frem i lyset. Uden whistleblowers, der var villige til at træde frem, hvem ved, hvor længe disse ordninger ville være forblevet uopdagede?

For at bekæmpe lignende bedragerier og virksomheders mørklægning er EU og flere medlemslande begyndt at vedtage lovgivning, der har til formål at støtte whistleblowere. Organisationer med mere end 50 ansatte og kommuner med mere end 10.000 indbyggere skal etablere interne kanaler til whistleblowing i overensstemmelse med lovkravene. Læs flere oplysninger om lovgivningen i vores blog her.

Bag disse love ligger en antagelse om, at klare indberetningsprocedurer og sikkerhedsforanstaltninger gør det lettere for whistleblowere at stå frem. Hvis flere whistleblowere er villige til at stå frem, kan flere kriminelle eller uagtsomme aktiviteter stoppes, lyder ræsonnementet. Det er vores erfaring, at der er en række faktorer, der forhindrer whistleblowere i at stå frem. Nogle skyldes mangel på klare indberetningsprocedurer, men andre skyldes sociale eller faglige elementer, som det ikke er let at tage højde for i lovgivningen. Gruppepres og/eller frygt for gengældelse er to eksempler herpå.

Thus while these laws will hopefully encourage more (and earlier) reporting, they are not the magic cure for corruption that many wish them to be. Ulovlige aktiviteter har desværre stadig rig mulighed for at trives. Med dette i baghovedet vil vi nu se på de yderligere virkninger af EU’s whistleblower-direktiv. Især en gruppe står over for en ny byrde, når de skal gennemføre de krævede whistleblowing-procedurer for egen regning.

Utilsigtede omkostninger ved Whistleblower-lovgivningen:

Langt de fleste organisationer deltager ikke i forbrydelser. Faktisk gør de ofte det modsatte: De arbejder hårdt på at skabe positive forandringer i deres brancher. Disse virksomheder har lige så meget som alle andre en interesse i at forhindre, at deres kolleger begår forseelser.

Derfor er der bred professionel og privat støtte til love om beskyttelse af whistleblowere. De er imidlertid ikke uden utilsigtede konsekvenser for de berørte organisationer. Disse bestemmelser betyder, at hundredtusindvis af europæiske virksomheder nu skal investere tid, ressourcer og budgetter i at indføre whistleblower-kanaler.

I de kommende måneder forventes flere medlemslande at offentliggøre deres egne specifikke regler. Disse forordninger stiller forskellige krav til adgangen til whistleblower-hotlines og svarprocedurer. To avoid fines, organisations must rapidly establish compliant procedures. Og som enhver voksende virksomhed ved, er hastighed og sikkerhed ofte forbundet med højere omkostninger.

trusty whistleblowing love gratis løsning

Selv om der findes billige whistleblowing-løsninger, indebærer disse systemer i praksis en risiko for deltagerne. Med email kanaler er whistleblowernes anonymitet ikke kun kompromitteret, men også at opmærksomme spamfiltre kan sende en vigtig rapport direkte i papirkurven. Endnu værre er det, at en e-mailkonto fyldt med potentielle virksomhedshemmeligheder er en drøm for hackere. Andre gratis løsninger, som f. eks. telefonlinjer og postkasser, har deres egne lignende ulemper.

Sammenlignet med traditionelle løsninger er whistleblowing-software som Google Maps i forhold til et udfoldeligt atlas. Digitale platforme er intelligente og gør sagsstyring betydeligt lettere. Hele processen kan styres via én portal, som gør det muligt for whistlebloweren at bevare sin anonymitet og rapportere fra hvor som helst i verden.

Disse funktioner gør digitale whistleblowing-platforme mere effektive og behagelige at bruge end traditionelle whistleblowing-metoder. Dette gælder både for den indberettende person og for organisationen. Da Trusty er en online whistleblowing portal, er vores tro på værdien af disse systemer åbenlys.

Ulempen ved digitale whistleblowing platforme er imidlertid, at de fleste af dem er dyre. Store organisationer kan betale tusindvis af euro om måneden for at integrere software i deres sikre netværk. Jo større organisationen er, jo større er antallet af rapporter og respondenter, der er involveret. På trods af disse høje omkostninger kan selv de største organisationer årligt forvente omkring 10 rapporter pr. tusinde ansatte. Det er en ret høj omkostning pr. rapport!

Små og mellemstore organisationer modtager måske slet ikke nogen whistleblower-rapporter. På trods af dette opkræver nogle whistleblowing-softwareselskaber 300 €+ for et månedligt softwareabonnement fra SMV’er. For en virksomhed med 250 ansatte er det mere end 1 EUR pr. medarbejder pr. måned. For software, som de sjældent vil bruge, fordi de alligevel ikke er involveret i ulovlige handlinger.

Som jurister og compliance-fagfolk var vi ikke tilfredse med dette. Hvorfor skal virksomheder betale for software, som de sjældent vil bruge? Især når det at afholde sig fra indberetningspligtige aktiviteter er en adfærd, som vi ønsker at belønne? Indtil Trusty stod SMV’er over for valget mellem enten at miste tusindvis af euro årligt fra deres afdelinger eller at nøjes med et gratis, men risikabelt værktøj som e-mail.

platform til whistleblowing

Trusty Gratis Whistleblowing Platform

Whistleblowing er en offentlig tjeneste, og whistleblowere bør have al mulig beskyttelse. Men vi skal passe på, at denne beskyttelse ikke indirekte skader organisationer, som ikke har begået noget forkert.

Det er derfor, vi har gjort Trusty til en gratis whistleblowing-platform, som er tilgængelig for alle organisationer uanset størrelse. Trusty er kompatibel og sikker og har funktioner, der er nyttige for både den indberettende person og organisationen. I webportalen kan den rapporterende person bevare sin anonymitet, hvis han/hun ønsker det, og han/hun behøver ikke at være logget ind på virksomhedens intranet for at kunne rapportere om forseelser. Organisationer kan se og reagere på rapporter på én praktisk platform, som også er tilgængelig fra alle steder. Meddelelser sikrer, at din virksomhed ikke får en bøde, hvis den ikke overholder svarfristerne.

Vores Trusty Free plan omfatter ubegrænset lagerplads og to brugerkonti, hvilket er mere end rigeligt til at håndtere sagsbyrden for en SMV. Vores Trusty+ pakke koster 49 € om måneden og tilbyder funktioner, der passer til større organisationer med flere lande, hvor de opererer.

Hvorfor gjorde vi Trusty gratis, da andre softwarefirmaer gik ind i et guldrush?

For det første har vi fundet en smart måde at tilbyde whistleblowing-software til en brøkdel af prisen. Trusty webportalen er hostet på en sikker tredjepartsserver i Tyskland, hvilket kombinerer avanceret cybersikkerhed med fornuftig omkostningseffektivitet.

For det andet, og det mest motiverende, er, at vi ønsker, at denne vigtige offentlige tjeneste skal være tilgængelig og praktisk for alle organisationer. Vi ønsker at tilskynde til overholdelse, ikke at hindre den!

Hvis din organisation allerede betaler for whistleblowing-software, vil vi gerne hjælpe dig med at skifte! Trusty er utrolig let at oprette – du skal blot kopiere og indsætte linket på dit websted, og det er det hele!

DEL DETTE PÅ