gratis software til whistleblowing

I de senere år er spørgsmålet om virksomheders forseelser og behovet for større gennemsigtighed kommet i forgrunden i EU. Som svar på disse bekymringer har EU og de enkelte medlemslande vedtaget love om beskyttelse af whistleblowere for at opmuntre medarbejdere til at indberette forseelser og beskytte dem mod repressalier.

I de senere år er spørgsmålet om virksomheders forseelser og behovet for større gennemsigtighed kommet i forgrunden i EU. Som svar på disse bekymringer har EU og de enkelte medlemslande vedtaget love om beskyttelse af whistleblowere for at opmuntre medarbejdere til at indberette forseelser og beskytte dem mod repressalier.

En af de mest betydningsfulde lovændringer i Frankrig er Sapin 2 Waserman-loven, som har vidtrækkende konsekvenser for virksomheder, der opererer i landet. I denne artikel vil vi undersøge de vigtigste aspekter af Sapin 2 Waserman-loven og dens bredere indvirkning på beskyttelse af whistleblowere i hele EU.

Sapin 2 Waserman-loven, officielt kendt som lov nr. 2016-1691, blev vedtaget i Frankrig i december 2016 og trådte i kraft den 1. januar 2018. Opkaldt efter den franske finansminister Michel Sapin og den franske politiker Éric Waserman indførte denne banebrydende lovgivning gennemgribende ændringer i beskyttelsen af whistleblowere, virksomhedernes compliance og kampen mod korruption.

Forpligtelser i henhold til Sapin 2 Waserman-loven:

  1. Whistleblower-hotlines: Loven forpligter virksomheder med 50 eller flere ansatte til at implementere interne whistleblower-hotlines. Disse hotlines fungerer som fortrolige kanaler, hvor medarbejderne kan indberette mistanke om forseelser, svindel eller korruption i organisationen.
  2. Anonymitet og ingen repressalier: Loven sikrer, at whistleblowere kan foretage anonyme indberetninger uden frygt for repressalier. Det er forbudt for virksomheder at gribe ind over for medarbejdere, der i god tro indberetter forseelser.
  3. Beskyttelse af whistlebloweres identitet: Sapin 2 Waserman-loven lægger stor vægt på at beskytte whistlebloweres identitet. Kun et begrænset antal personer i virksomheden, såsom udpegede compliance-ansvarlige, får adgang til whistleblowerens identitet for at lette efterforskningen.
  4. Juridiske sikkerhedsforanstaltninger: Whistleblowere er beskyttet mod civilretlige, strafferetlige eller disciplinære foranstaltninger, hvis de handler i god tro og følger de korrekte rapporteringsprocedurer, der er beskrevet i loven.
  5. Belønningsprogram for whistleblowere: Loven etablerer et belønningsprogram for whistleblowere for at tilskynde enkeltpersoner til at stå frem med oplysninger om omfattende skatteunddragelse, korruption og andre økonomiske forbrydelser. Whistleblowere kan modtage økonomiske belønninger, hvis deres afsløringer fører til vellykkede håndhævelsessager.

Waserman-lovens indvirkning på franske virksomheder:

Sapin 2 Waserman-loven har betydelige konsekvenser for virksomheder, der opererer i Frankrig. Det lægger et større ansvar på virksomhederne for at etablere robuste compliance-programmer og interne kontroller for at opdage og forhindre forseelser. Ved at implementere whistleblower-hotlines skaber virksomheder et gennemsigtigt og ansvarligt arbejdsmiljø og viser deres engagement i etisk praksis.

For virksomheder er overholdelse af Sapin 2 Waserman-loven ikke bare et lovkrav; det er en mulighed for at fremme en kultur af integritet og vinde tillid hos medarbejdere, kunder og investorer. Organisationer, der beskytter whistleblowere og prioriterer virksomhedsetik, er mere tilbøjelige til at tiltrække de bedste talenter, fastholde kunder og forbedre deres omdømme på markedet.

Den bredere indvirkning på EU’s whistleblower-lovgivning:

Sapin 2 Waserman-loven er en del af en bredere bevægelse i EU for at forbedre beskyttelsen af whistleblowere. EU-direktivet om beskyttelse af whistleblowere, der blev vedtaget i oktober 2019, fastsætter minimumsstandarder for beskyttelse af whistleblowere i alle medlemslande. Direktivet kræver, at EU-landene etablerer fortrolige rapporteringskanaler, beskytter whistleblowere mod repressalier og sikrer, at de har adgang til retsmidler.

EU-direktivet om beskyttelse af whistleblowere vil harmonisere og gøre whistleblower-lovene mere konsekvente i hele EU, hvilket vil give mere lige vilkår for virksomheder, der opererer i flere medlemslande. Det sender et stærkt budskab om, at EU er forpligtet til at fremme integritet og bekæmpe korruption på alle niveauer.

Vi tilbyder en gratis whistleblower-hotline til franske virksomheder!

Som virksomhed, der opererer i Frankrig eller i hele EU, er det nødvendigt at sikre overholdelse af love om beskyttelse af whistleblowere for at undgå sanktioner. Hos Trusty forstår vi betydningen af beskyttelse af whistleblowere og værdien af gennemsigtig virksomhedspraksis. Derfor tilbyder vi en gratis, fortrolig og sikker whistleblower-hotline, der kan hjælpe dig med at skabe et sikkert miljø, hvor medarbejderne kan indberette bekymringer.

Overhold Sapin 2 Waserman-loven på få minutter med vores Trusty FREE whistleblower-software!

wordpress whistleblower-hotline

ANMODE OM DOKUMENT

whistleblower software

Kom i gang