Det er vigtigt at have en passende whistleblowing-protokol på plads for at sikre gennemsigtighed og compliance i virksomhederne.

Virksomheder

. Men implementeringen og udarbejdelsen af denne protokol giver anledning til tvivl, især når ingen detaljer om registrering eller anmeldelse til de kompetente myndigheder er specificeret i forordningerne. Lad os se på, hvordan man skaber dette vigtige instrument til

politik for virksomhedens sociale ansvar

politik og sikre dens effektivitet.

Hvad er protokollen for whistleblower-kanalen?

Whistleblowing-kanalen er et værktøj, der gør det muligt at indgive klager eller rapporter om uregelmæssigheder eller manglende overholdelse af reglerne i en organisation. Det er en vej, der garanterer den indberettendes fortrolighed, ofte omtalt som en “…”.Whistleblower‘ eller informant. Denne kanal er reguleret af

Lov 2/2023

som fastslår behovet for et internt informationssystem i virksomheder med mere end 50 ansatte. Etablering af en klar protokol for klagekanaler er afgørende for overholdelse af lovgivningen.

Oprettelse af protokollen

For at skabe en effektiv klagekanal er det først vigtigt at beslutte, hvordan den skal implementeres. Lov om

Lov om beskyttelse af whistleblowere

angiver, at ledelsesorganet er ansvarligt for denne beslutning. Når den er taget, er det vigtigt at designe kanalen under hensyntagen til fortrolighed, rapporteringsmetode og tilstrækkelig beskyttelse af informanten.

Valget mellem en intern og en ekstern rapporteringskanal er frit. Nogle organisationer kan dog vælge en

ekstern klagekanal

for at sikre upartiskhed og databeskyttelse, især inden for rammerne af den

databeskyttelsesrådgiver (DPO)

og den compliance officer.

Protokollens indhold

Protokollen skal være klar og specifik:

  • Introduktion: Virksomhedsnavn, lovgivningsmæssige rammer og årsager til implementering.
  • Formål: Formålet med kanalen.
  • Anvendelsesområde: Definition af, hvem det gælder for.
  • Beskyttelsesforanstaltninger: Beskyttelse af både whistlebloweren og den indberettede.
  • Procedure: Detaljer om, hvordan klager indsendes, behandles og undersøges.

En væsentlig komponent i denne protokol er

Systemadministration

en autonom figur, der sikrer, at kanalen fungerer korrekt.

Formidling og registrering

Selvom et officielt register ikke er påkrævet, angiver lov 2/2023, at det er vigtigt at have et internt register over modtagne oplysninger. Desuden skal protokollen være tilgængelig for alle medarbejdere og interessenter.

Konklusion

Gennemsigtighed og compliance er afgørende i den moderne tidsalder. Effektiv implementering af en whistleblowing-kanal sikrer, at virksomheder ikke kun overholder reglerne, men også beskytter dem, der forsøger at gøre det rigtige.

Relaterede emner

eu whistleblower directive

Tillidsfuld fri
Software til whistleblowing

Pålidelig overholdelse af EU’s whistleblowing-direktiv og amerikansk whistleblowing-lovgivning.

Øjeblikkelig. Forsikring. Ukompliceret.


Få Trusty gratis!

Du kan også registrere dig hos Trusty direkte via WordPress:


wordpress whistleblower hotline