I forretnings- og organisationsverdenen har man understreget behovet for at etablere effektive whistleblowing-kanaler, som ikke kun overholder reglerne, men også bliver værktøjer til at fremme gennemsigtighed og forhindre korrupte eller uetiske handlinger. Nedenfor er en oversigt over proceduren for klagekanaler i overensstemmelse med gældende regler.

Hvad er proceduren for klagekanalen?

Proceduren med en klagekanal henviser til den systematiske anvendelse af dette værktøj i virksomheder og offentlige enheder. Dette værktøj er grundlæggende inden for rammerne af Lov om beskyttelse af whistleblowere og EU’s direktiv om whistleblowing. I den forbindelse er det vigtigt at forstå, at disse kanaler ikke blot er modtagere af information, men strukturerede systemer, der skal følge en bestemt protokol og være i overensstemmelse med

politik for virksomhedens sociale ansvar

.

Hvordan er en reklamationskanal opbygget?

Virksomheder, især dem med mere end 50 ansatte, har et ansvar for at implementere en obligatorisk whistleblower-ordning.

obligatorisk whistleblower-kanal

. Denne kanal skal være struktureret på en sådan måde, at enhver handling eller adfærd, der er i strid med interne regler eller etablerede love, kan rapporteres. Klagekanalens kanaler, hvad enten de er skriftlige eller mundtlige, skal garantere fortrolighed og databeskyttelse og således respektere bestemmelserne i

databeskyttelsesrådgiver (DPO)

.

Den korrekte

kanalhåndtering

indebærer, at man modtager klagen, udsteder en kvittering for modtagelsen, vurderer klagens gyldighed og, hvis den accepteres, indleder den interne undersøgelsesproces. Hele processen skal overvåges af den

Compliance Officer

som sikrer overholdelse af reglerne i alle faser af proceduren.

Er det vigtigt at have en procedure for klagekanaler?

Ja, og det er vigtigt, ikke kun af juridiske årsager, men også for at sikre en hurtig og effektiv proces til håndtering af klager. En dårligt styret kanal kan føre til

sanktioner

især hvis det hindrer klage- og undersøgelsesprocessen.

Formidling af proceduren

For at en klagekanal skal fungere effektivt, er det vigtigt at kommunikere dens eksistens og procedure. Det kan gøres gennem en kanalforordning, der ideelt set offentliggøres på virksomhedens hjemmeside. Det er afgørende, ikke kun for interne medarbejdere, men også for tredjeparter, der kan have værdifulde oplysninger at rapportere.

Konklusion

Etableringen af en effektiv klagekanal og korrekt håndtering af den er afgørende i dag. Virksomhederne skal sikre, at disse systemer ikke kun overholder reglerne, men også er reelle værktøjer til at sikre gennemsigtighed og etik.

Relaterede emner

Compliance y Protección de Datos

Tillidsfuld fri
Software til whistleblowing

Pålidelig overholdelse af EU’s whistleblowing-direktiv og amerikansk whistleblowing-lovgivning.

Øjeblikkelig. Forsikring. Ukompliceret.


Få Trusty gratis!

Du kan også registrere dig hos Trusty direkte via WordPress:


wordpress whistleblower hotline