Privatlivspolitik

Læs venligst denne fortrolighedspolitik (“fortrolighedspolitik”) omhyggeligt, da den beskriver, hvordan Trusty AG (“Trusty” “vi” eller “os”) bruger dine personlige data. Eller personlige oplysninger i forbindelse med vores whistleblowing-løsning og andre løsninger, som vi måtte levere (kaldet “tjenesterne”). Vi kan ændre denne politik fra tid til anden, så tjek venligst vores hjemmeside fra tid til anden for eventuelle opdateringer. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i den måde, vi bruger dine personlige oplysninger på, anerkender vi det i denne privatlivspolitik eller på vores hjemmeside eller ved at sende dig en e-mail til din e-mailadresse, som vi er i besiddelse af. Hvis du har spørgsmål til denne fortrolighedspolitik, bedes du kontakte os via kontaktoplysningerne nedenfor:

Bösch 82, 6331 Hünenberg, Schweiz

+41 76 8053278 hello@trusty.report

Denne privatlivspolitik gælder for vores kunder, der er fysiske personer, og alle fysiske personer, der er tilknyttet vores kunder. Såsom deres medarbejdere, agenter, direktører eller lignende personale. Hvem der fungerer som kontaktpunkt for os, og det gælder også for vores besøgende på hjemmesiden. Også alle andre registrerede, hvis personoplysninger vi behandler som dataansvarlig, bortset fra vores medarbejdere (“enkeltpersoner”, “du” eller “din”).

Denne privatlivspolitik GÆLDER IKKE for whistleblowere og eventuelle personlige data eller oplysninger relateret til whistleblower-rapporter. Heller ikke andre personlige data eller oplysninger, som er en del af whistleblower-løsningen. Eller andre løsningsplatforme leveret af os, hvor vi fungerer som processor eller som tjenesteudbyder, alt efter hvad der er relevant.

1. OVERBLIK

Med henblik på EU’s generelle databeskyttelsesforordning (“GDPR”) og enhver anden gældende britisk lovgivning. Som f.eks. den britiske GDPR gælder denne privatlivspolitik for de situationer, hvor Trusty er den dataansvarlige for dine data.

Denne fortrolighedspolitik gælder, når Trusty fungerer som en virksomhed, i overensstemmelse med CCPA og andre amerikanske love om beskyttelse af personlige oplysninger.

Det er relevant i henhold til California Consumer Privacy Act og relaterede amerikanske regler om beskyttelse af personlige oplysninger.

 

2. GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE DATA

2.1 Vi behandler dine personoplysninger som en del af indgåelsen af en kontrakt om levering af tjenesterne og opfyldelsen af en sådan kontrakt med dig.

2.2 Vi behandler desuden dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse i at kommunikere i forbindelse med levering af tjenesterne, til markedsundersøgelser, direkte markedsføringsformål og til at fremsætte krav eller forsvare os mod påstande.

2.3 Vi kan bede om dit samtykke i andre tilfælde, hvor vi behandler dine data, f.eks. hvis vi har til hensigt at bruge cookies, der ikke er strengt nødvendige. Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved at kontakte os på hello@trusty.report. Bemærk, at tilbagetrækning af samtykke ikke vil påvirke lovligheden af behandling baseret på samtykke før tilbagetrækningen. 2.4   Vi kan også behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde en juridisk. Eller lovgivningsmæssige forpligtelser, som vi måtte være underlagt.

 

3. INDSAMLEDE OPLYSNINGER OG KILDER

 3.1 3.1 Dine data kan indsamles direkte fra dig eller din enhed, hvis du går ind på vores hjemmeside eller kontakter os direkte eller via andre personer som f.eks. dine arbejdskolleger eller vores andre forretningspartnere og entreprenører. De kan desuden indhentes via åbne internetkilder.

3.2 De indsamlede data kan omfatte identifikatorer, såsom navn og kontaktoplysninger som e-mail eller telefon, professionelle eller beskæftigelsesrelaterede oplysninger såsom titel og arbejdsgiver, placering, websted. Også kommercielle oplysninger, hvis du har købt produkter eller tjenester fra os. Andre data kan indsamles direkte fra dig, hvis du giver os dem.

3.3 Når du besøger vores hjemmeside, kan vi indsamle identifikatorer og internet- eller andre elektroniske netværksaktivitet soplysninger ved hjælp af cookies. Såsom data om, hvordan du får adgang til og bruger vores websteder, såsom din internetprotokol (IP)-adresse, dine login-data, browsertype og -version, tidszoneindstilling og placering, browser-plug-in-typer og -versioner. Operativsystem og platform og anden teknologi på de enheder, du bruger til at få adgang til vores websteder, de sider, du har besøgt på vores websteder, og de links, du har fulgt på dem.

3.4  Vi kan også indsamle afledninger fra de oplysninger, vi indsamler, når du besøger vores websted eller interagerer med vores værktøjer, widgets eller plug-ins. Tilsvarende oplysninger om brugerpræferencer og -adfærd, som vi indsamler på vores websted for at oprette en profil om en bruger, der afspejler brugerens præferencer, egenskaber, dispositioner, adfærd og evner.

 

4. BRUGEN AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi kan bruge dine personlige data til følgende formål:

udføre kontrakten med dig; administrere forretningsforbindelser med dig for at give os mulighed for at levere tjenesterne, herunder at yde kundeservice; forbedre vores tjenester; sende vigtige oplysninger om tjenesterne eller andre tekniske meddelelser, opdateringer, sikkerhedsadvarsler og support- og administrationsmeddelelser; sende markedsføringskommunikation til dig; udføre verifikation og sikkerhedskontrol og forsvare os mod påstande eller fremsætte krav.

Der behandles ingen særlige kategorier af personoplysninger i henhold til GDPR og ingen følsomme oplysninger i henhold til CCPA.

 

5. DIREKTE MARKEDSFØRING

Hvor det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan vi bruge din virksomheds kontaktoplysninger til direkte markedsføring. Vi vil give dig mulighed for at gøre indsigelse i hver kommunikation. Du kan også gøre det ved at kontakte os på hello@trusty.report.  

 

6. MODTAGERE AF DINE OPLYSNINGER

Med forbehold for behovet for at udføre kontrakten med dig baseret på den kontrakt, du indgår med os, og vores legitime interesser. Kan vi dele dine personlige oplysninger som beskrevet nedenfor:

Tredjepartsudbydere hjælper med forskellige forretningsfunktioner, herunder IT, automatisering, hjemmesideudvikling og marketingstyring.  De håndterer også datahosting, programmering og teknisk support efter behov.

Vores tredjepartsanalysepartnere til at analysere hjemmeside. Forstå brugernes eller kundernes behov og tendenser eller vores tredjepartsudbydere af marketingtjenester for at hjælpe os med at kommunikere med dig;

Professionelle rådgivere, herunder advokater, bankfolk, revisorer og andre, der leverer konsulent-, bank-, advokat-, forsikrings- og regnskabstjenester;

Tredjeparter, hvis vi er forpligtet til at gøre det ved lov, eller hvis vi mener, at en sådan handling er nødvendig for at: (a) opfylde en anmodning fra en regering eller tilsynsmyndighed. (b) være i overensstemmelse med lovens krav eller en juridisk proces. (c) beskytte eller forsvare vores juridiske rettigheder eller ejendom, vores hjemmesider, brugere eller kunder.

GDPR

Vi kan dele personlige data, som din IP-adresse og onlineaktivitet, med tredjepartsudbydere af cookies til annoncering.

Dette giver mulighed for adfærdsbaseret annoncering på tværs af kontekster baseret på de indsamlede oplysninger. Under CCPA kan dette ses som salg af dine oplysninger, men under GDPR kræver vi dit samtykke. Vores praksis for cookiedata er i overensstemmelse med GDPR, og vi behandler kun dine data med dit samtykke. Du kan finde fuldstændige oplysninger om de cookies, vi bruger, og de virksomheder, der kan modtage oplysninger om din internetaktivitet eller anden elektronisk netværksaktivitet, i vores cookiepolitik. Vi sælger ikke bevidst personlige oplysninger om mindreårige under 16 år. Vi sælger ikke dine finansielle oplysninger, når du foretager betalinger til os.

 

7. INTERNATIONALE OVERFØRSLER AF DATA

Når data sendes uden for EØS eller Storbritannien, vurderer og sikrer vi, at tredjeparter sikrer dine data og respekterer retten til privatliv. Der træffes passende foranstaltninger til databeskyttelse under sådanne overførsler. Disse sikkerhedsforanstaltninger har til formål at sikre en lignende grad af beskyttelse af dine data, uanset hvor de overføres, og kan omfatte:

– kun at overføre dine personlige data til lande, der anses for at yde et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. For personoplysninger af Europa-Kommissionen eller ICO eller den britiske regering. Eller

– indgåelse af specifikke kontraktvilkår, som er godkendt af Europa-Kommissionen. Også ICO eller den britiske regering, og som giver personoplysninger den samme beskyttelse som inden for EØS.

 

8. OPBEVARING AF DATA

8.1 Vi kan opbevare dine personoplysninger, så længe vi har brug for det til de formål, hvortil de behandles, eller som det ellers kræves i henhold til gældende lovgivning. Når vores forhold ophører, kan vi behandle dine data i en rimelig periode, som krævet af loven. Dette kan omfatte håndtering af potentielle krav eller andre lovlige formål.

8.2 Når vi beregner den passende opbevaringsperiode for dine data, overvejer vi dataenes art og følsomhed. De formål, som vi behandler dataene til, og eventuelle gældende lovbestemte opbevarings- eller forældelsesfrister. Når behandlingen af dataene ikke længere er påkrævet, kan vi slette eller anonymisere dine personlige data på en sikker måde.

8.3 For flere detaljer om vores opbevaringsperioder, bedes du kontakte os på hello@trusty.report.  

 

9. DINE RETTIGHEDER

9.1 I henhold til GDPR og den britiske GDPR har du ret til visse rettigheder i forhold til vores håndtering af dine personoplysninger, som beskrevet nedenfor:

9.1.2 Du kan anmode os om at bekræfte, hvorvidt personoplysninger vedrørende dig behandles eller ej, og, hvis det er tilfældet. Adgang til de personlige data og yderligere oplysninger om behandlingen.

9.1.3 Hvis du mener, at nogle af de personoplysninger, vi har om dig, er forkerte eller ufuldstændige, bedes du give os besked så hurtigt som muligt. Vi vil rette eller opdatere alle oplysninger, så snart vi kan.

9.1.4 Du har ret til sletning af dine data. Under visse omstændigheder kan vi muligvis ikke opfylde din anmodning, hvis dine personlige data er vigtige for virksomheden. Udøvelse eller forsvar af juridiske krav, eller som vi er nødt til at opbevare for at overholde loven.

9.1.5 Du har ret til begrænsning af behandling under visse omstændigheder, hvor dataene behandles uretmæssigt.

9.1.6 Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet os. I et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

9.2. I henhold til California Consumer Privacy Act har du følgende rettigheder, hvis du er bosiddende i Californien, i henhold til California Consumer Privacy Act:

9.2.1. Ret til at vide: Du kan bede os om at oplyse dig om: (1) de kategorier og/eller specifikke personlige oplysninger, vi har indsamlet om dig. (2) Kategorierne af kilder til disse personlige oplysninger. (3) De formål, som vi bruger disse oplysninger til. (4) de kategorier af tredjeparter, som vi videregiver oplysningerne til, og (5) de kategorier af oplysninger, som vi sælger eller videregiver til tredjeparter. Du kan anmode om at få disse oplysninger gratis op til to gange om året. Denne fortrolighedspolitik er beregnet til at opfylde denne ret.

9.2.2. Ret til sletning: Du kan anmode om, at vi sletter dine personlige oplysninger, som vi har indsamlet fra dig. Vi vil også bede vores serviceudbydere om at gøre det samme, med visse undtagelser (f.eks. hvis vi er lovmæssigt forpligtet til at opbevare oplysningerne).

9.2.3. Ret til at fravælge salg eller deling: Du kan anmode om, at vi holder op med at sælge eller dele dine personlige oplysninger (“opt-out”). Vi kan ikke sælge eller dele dine personlige oplysninger, efter at vi har modtaget din anmodning om fravalg, medmindre du senere giver os tilladelse til at gøre det igen. Brug venligst vores formular ” Sælg og del ikke mine personlige oplysninger ” til at administrere dine præferencer. 9.2.4 Ret til at rette: Du kan bede os om at rette unøjagtige oplysninger, som vi har om dig.

9.2.6 Ret til at begrænse brugen og videregivelsen af følsomme personlige oplysninger. Hvor vi behandler følsomme personlige oplysninger om dig. Du kan bede os om kun at bruge dine følsomme personlige oplysninger til begrænsede formål. Såsom at give dig de tjenester, du har anmodet om.

9.2.7 Ret til ikke at blive udsat for repressalier: Vi vil ikke diskriminere dig, fordi du har udøvet nogle af de forbrugerrettigheder, der er beskrevet ovenfor.

9.2.8 Vi tilbyder ikke økonomiske incitamenter til indsamling eller opbevaring. Heller ikke salg af personlige oplysninger og har ikke økonomiske incitamentsprogrammer, som du kan tilmelde dig.

9.3 Hvis du ønsker at udøve disse rettigheder, bedes du skrive til os ved hjælp af kontaktoplysningerne. De findes i begyndelsen af denne privatlivspolitik, eller send os en e-mail på hello@trusty.report.  

 

12. KONTAKT OG KLAGER

Hvis du har nogen klager over, hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os på hello@trusty.report Hvis vi ikke kan løse din klage, og du ønsker at gå videre med din klage, kan du gøre det ved at kontakte den relevante tilsynsmyndighed. Du kan finde en liste over EU-tilsynsmyndigheder her. Vores udpegede repræsentanter:

– for EU: Odvetniška družba Podjed, Kahne in partnerji o.p. – d.o.o., Štefanova ulica 13A, 1000 Ljubljana, Slovenien, tlf: +386 1 43 00 310, e-mail: info@podjed.si; ledende kontaktperson: Hr. Luka Podjed Vores repræsentanter er bemyndiget af os til at blive kontaktet ud over eller i stedet for os, især af tilsynsmyndigheder og registrerede. I alle spørgsmål vedrørende behandling med henblik på at sikre overholdelse af den respektive EU- eller britiske databeskyttelsesforordning.

REQUEST DOCUMENT