We’re excited to share that we’ve recently achieved an important milestone – we now have over 1000 whistleblower hotline clients onboard!

This accomplishment reflects the agreement Trusty clients have in our mission. Compliance shouldn’t have to cost big! Let’s take a closer look at our client distribution and how Trusty is meeting their needs.

What Percentage of our Clients Use Our Trusty Free Whistleblower Hotline?

Within our client base, Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) form the majority, accounting for 80% of our clients. Most Importantly for these businesses, our Trusty Free whistleblower software is more than enough to meet their needs! The remaining 20% are larger corporations. They opt for our Trusty+ solution, designed to cater to the unique demands of their operations. Our Trusty+ technology can be scaled to serve businesses of varying sizes and complexities.

How Many Whistleblower Reports Per Year Should Your Business Expect?

Our focus on providing a effective solution is evident in the usage patterns. On average, SMEs receive around one report per year. In contrast, larger corporations tend to receive a higher volume of reports, in addition approximately 17 on average. This variance aligns with their operational scope and size. Meanwhile, it’s also a key driver for their adoption of our premium solution.

free whistleblower software

We Offer an Affordable Whistleblower Hotline Solution to Every Organization, Regardless of Size or Number of Reports!

business need whistleblower hotline

Regardless of your business size, Trusty offers accordingly tailored and affordable solutions to suit your needs. Sign up for your own Trusty Free whistleblower hotline on our website, setup is easy and only requires a few clicks! As we celebrate the 1000th client milestone, we invite you to learn more about Trusty and why we started this project.


A FREE AND INSTANT WHISTLEBLOWER HOTLINE FOR YOUR ORGANISATION

Learn More About Trusty Free!


We’ve written many more articles on whistleblower laws in your country!

Read the latest in our blog:

 • Ny britisk lov om ‘manglende forebyggelse’ af svindel

  ‘Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023‘, som blev vedtaget i Storbritannien, indeholder en ny straffelovsovertrædelse for virksomheder i form af “manglende forebyggelse af bedrageri”, som vil gøre store virksomheder ansvarlige for bedrageri begået af deres medarbejdere. Konkret er denne nye lovovertrædelse indeholdt i lovens paragraf 199, som gør virksomheder ansvarlige, hvis de har undladt…

 • Seniorchefers og direktørers rolle i en virksomheds interne whistleblowingproces

  Intern whistleblowing i en virksomhed er en vigtig mekanisme til at identificere og håndtere forseelser, svindel eller etiske overtrædelser. Whistleblowing-lovgivningen udstikker klare retningslinjer for, hvordan organisationer skal håndtere whistleblowing, og inden for disse rammer spiller topledere og direktører en nøglerolle i efterforskningen af disse beskyldninger. Nedenfor diskuterer vi de karakteristika, som bør være vejledende for…

 • Navigering i overensstemmelse med sundhedsvæsenet: En køreplan for SMV’er i lyset af Office of Inspector General (OIG) 2023 General Compliance Program Guidance (GCPG)

  Sundhedslandskabet er i konstant udvikling, og det er en udfordring at overholde reglerne, især for små og mellemstore virksomheder (SMV’er). OIG’s GCPG fra november 2023 giver værdifuld indsigt og retningslinjer for sundhedsudbydere i alle størrelser. Men nuancerne for SMV’er fortjener særlig opmærksomhed, da de ofte står over for unikke udfordringer i forhold til deres større…

 • Kan en virksomhed afvise at behandle en anmeldelse fra en whistleblower på grund af manglende beviser og oplysninger fra whistlebloweren?

  Interne anmeldelser af whistleblowing er blevet en vigtig mekanisme til at håndtere ulovlig adfærd i virksomheder. Men kan en virksomhed afvise at behandle en intern klage, hvis den mener, at der ikke er tilstrækkelige beviser eller oplysninger fra whistlebloweren? Svaret på dette spørgsmål afhænger af flere faktorer og aspekter. For eksempel den gældende lovgivning i…

 • Proces og håndtering af en whistleblowing-klage i koncerner

  Implementeringen af en intern kanal for whistleblower-klager spiller en vigtig rolle i at fremme forretningsetik og gennemsigtighed i organisationer. I en koncern, hvor forskellige virksomheder samarbejder og deler ressourcer, bliver korrekt håndtering af intern whistleblowing endnu mere afgørende. Organisationsstrukturer kan være komplekse med flere enheder, der opererer under en holding-enhed. En sådan situation kan øge…

 • Private virksomheder er ikke forpligtet til at implementere whistleblowingkanalen: minimumskrav

  La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, conocida como ‘Ley Whistleblowing’, establece en el primer apartado de su artículo 10 cuáles son las entidades del sector privado obligadas a implementar un sistema interno de información (empresas con…