Sundhedslandskabet er i konstant udvikling, og det er en udfordring at overholde reglerne, især for små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

OIG’s GCPG fra november 2023 giver værdifuld indsigt og retningslinjer for sundhedsudbydere i alle størrelser. Men nuancerne for SMV’er fortjener særlig opmærksomhed, da de ofte står over for unikke udfordringer i forhold til deres større kolleger.

Bedste whistleblower-software

1. Forståelse af de globale retningslinjer for SMV’er:

OIG’s GCPG er en omfattende ressource, der er designet til at hjælpe sundhedsenheder med at navigere i den komplekse verden af compliance. For SMV’er er denne vejledning et fyrtårn, der oplyser om vejen til overholdelse i en sektor, der er fyldt med regler.

2. Skræddersyet tilgang til compliance:

I erkendelse af SMV’ernes begrænsede ressourcer foreslår GCPG en skræddersyet tilgang til compliance:

  • Kontaktperson for compliance: I stedetfor en fuldtidsansat compliance officer kan SMV’er udpege en kyndig person, der er ansvarlig for at føre tilsyn med compliance.
  • Tilpassede politikker og træning: Udvikl politikker og procedurer, der er relevante og praktiske i forhold til SMV’ens størrelse og kompleksitet. Sørg for, at alle medarbejdere er uddannet i og kender til disse politikker.
  • Åbne kommunikationskanaler: Etabler klare, tilgængelige kanaler til rapportering af compliance-problemer, og læg vægt på fortrolighed og en politik uden repressalier.

3. Risikovurdering og overvågning:

Gennemfør regelmæssige risikovurderinger for at identificere potentielle områder med manglende overholdelse, med fokus på højrisikoprocesser. Revision og overvågning skal tilpasses SMV’ens operationelle omfang.

4. Håndhævelse af overholdelsesstandarder:

Indfør et system med konsekvenser og incitamenter til at håndhæve standarder for overholdelse. Dette omfatter disciplinære mekanismer for manglende overholdelse og anerkendelse for overholdelse af protokoller.

5. Reaktion på compliance-problemer:

SMV’er skal være smidige i deres reaktion på opdagede compliance-problemer. Hurtig undersøgelse og korrigerende handlinger er afgørende for at opretholde compliance-integriteten.

6. At skabe en compliance-orienteret kultur:

En kultur, der værdsætter etisk adfærd og overholdelse af reglerne, er afgørende. Ledelsen i SMV’er bør aktivt fremme denne kultur og opfordre til åben kommunikation og etisk praksis.

Du kan få adgang til OIG’s GCPG HER.

Bliv informeret, bliv compliant. Kontakt os for at finde ud af, hvordan vi kan støtte dig på din compliance-rejse! Vores løsninger er hurtige og enkle at implementere og vil ikke koste dig en formue.