Det er afgørende at have en model for whistleblowing-kanaler for at kunne håndtere etiske og compliance-udfordringer i erhvervslivet. Den korrekte implementering involverer juridiske og organisatoriske overvejelser.

Væsentlige krav til en whistleblower-kanal

  1. GennemsigtighedKanalproceduren skal være klart defineret. Det omfatter, hvad der kan rapporteres, hvordan det skal formaliseres, og hvilket organ der skal håndtere hver del af processen. Efter principperne i Overholdelsesprogram Hvert trin (modtagelse, undersøgelse, sanktionsvurdering og håndhævelse) bør udføres af et andet organ for at sikre upartiskhed.
  2. TilgængelighedTilgængelighed: Medarbejderne skal kunne tilgå kanalen fra forskellige enheder og nemt indsende deres klager.
  3. KommunikationDet er afgørende at informere medarbejderne om kanalens eksistens, brug og karakteristika, især hvordan beskyttelsen af whistleblowerens identitet er garanteret, i overensstemmelse med retningslinjerne i Lov om beskyttelse af whistleblowere.
  4. Beskyttelse og fortrolighedBeskyttelsen af både whistlebloweren og den indberettede skal garanteres, så man undgår repressalier og falske anklager, i overensstemmelse med virksomhedens politik for socialt ansvar og den uafhængige myndighed til beskyttelse af whistleblowere.
  5. OvervågningDet er vigtigt at indføre indikatorer til at vurdere og evaluere kanalens resultater.
  6. Databeskyttelse: Virksomheder skal garantere fortroligheden af fortrolighed af data om whistleblowere og anklagede og sikre deres beskyttelse.

Implementering af en klagekanal

Efter at have defineret kanalpolitikken og det organ, der skal håndtere klager, er det tid til at gå videre til implementeringsfasen. Her vil kanalen blive designet på grundlag af en model for klagekanal specifikke model, regler vil blive etableret, og processer vil blive defineret.

Kommunikation af kanalen i hele virksomheden er afgørende, herunder uddannelse i brugen af den og offentliggørelse af reglerne. Derudover er det afgørende løbende at følge op på, overvåge og evaluere sine resultater gennem indikatorer.

Konklusion

At skabe en effektiv whistleblowing-kanal er et vigtigt skridt for enhver virksomhed, der ønsker at arbejde med integritet og gennemsigtighed. Beskyttelse af whistleblowere og en klar og tilgængelig måde at rapportere på er afgørende for at bevare tilliden blandt medarbejderne og for at sikre, at eventuelle forseelser identificeres og håndteres på passende vis.

Relaterede emner

compliance en empresas. Canal de denuncias

Tillidsfuld fri
Software til whistleblowing

Pålidelig overholdelse af EU’s whistleblowing-direktiv og amerikansk whistleblowing-lovgivning.

Øjeblikkelig. Forsikring. Ukompliceret.


Få Trusty gratis!

Du kan også registrere dig hos Trusty direkte via WordPress:


wordpress whistleblower hotline