Takket være den nye Whistleblower Lov 2/2023, der regulerer beskyttelsen af personer, der indberetter overtrædelser af lovgivningen og kampen mod korruption.Spanien slutter sig til listen over lande, der tager vigtige skridt for at sikre sikkerheden og beskyttelsen af dem, der er modige nok til at tage springet.

Blandt de særlige forhold ved denne Whistleblower lov er det værd at fremhæve implementeringen af et internt informationssystem som vil gøre det muligt for enkeltpersoner at anmelde forseelser og sikre deres beskyttelse mod repressalier. Dette system vil blive overvåget af Den uafhængige myndighed for beskyttelse af whistleblowere (I.A.P.A.).

Straffe

Loven etablerer et system af straffe, der er differentieret i forhold til overtrædelsernes alvor. Specifikt kan overtrædelser være mindre, alvorlige eller meget alvorlige. Bødestørrelserne varierer og kan nå op på en million euro for juridiske personer i tilfælde af meget alvorlige overtrædelser.

På den anden side er det afgørende, at klagekanalen implementeres og fungerer korrekt klagekanal. Denne kanal er ikke kun vigtig for offentlige enheder, den er også obligatorisk for virksomheder, politiske partier,faglige sammenslutninger og andre.

Manglen på en ordentlig kanal eller manglende udførelse af dens funktioner kan resultere i alvorlige sanktioner.

Virksomheder og politik for virksomhedernes sociale ansvar

For virksomheder der allerede har indført praksisser for virksomhedens sociale ansvar og har compliance-programmer på pladsTilpasningen til denne nye forordning vil være mere smidig. Men det er vigtigt at gennemgå og om nødvendigt tilpasse disse programmer til den nye lov. I denne sammenhæng er tal som f.eks.

Compliance Officer eller dendatabeskyttelsesansvarlige (DPO) bliver relevante, da de vil være ansvarlige for at sikre, at virksomheden overholder sine juridiske forpligtelser.

Konklusion

Whistleblower Lov 2/2023 er et stort skridt fremad i kampen mod korruption i Spanien. Med klare sanktioner og definerede procedurer er beskyttelsen af whistleblowere mere garanteret end nogensinde.

Relaterede emner

EU DIRECTIVE whistleblower law. Ley 2/2023

Tillidsfuld fri
Software til whistleblowing

Pålidelig overholdelse af EU’s whistleblowing-direktiv og amerikansk whistleblowing-lovgivning.

Øjeblikkelig. Forsikring. Ukompliceret.


Få Trusty gratis!

Du kan også registrere dig hos Trusty direkte via WordPress:


wordpress whistleblower hotline