Politiske partier skal sikre integritet og gennemsigtighed i deres organisationer, da det er grundlæggende for at opbygge et mere retfærdigt samfund. Etableringen af en intern whistleblowing-kanal i disse enheder gør det lettere at opdage og forebygge ulovlig adfærd, såsom klientelisme, spild af offentlige midler, uregelmæssig finansiering og anden korrupt praksis.

Hvorfor er det vigtigt med en whistleblower-kanal i politiske partier?

Det er organisationers pligt, ikke kun virksomheders, at

virksomheder

sørge for mekanismer, så alle, både internt og eksternt i organisationen, kan rapportere uetisk eller ulovlig praksis. I det specifikke tilfælde med politiske partier i Spanien er denne pligt endnu mere udtalt på grund af den offentlige finansiering, de modtager.

En passende og effektiv whistleblowing-kanal er ikke kun en reaktion på en virksomheds sociale

politik for virksomhedens sociale ansvar

men er også i overensstemmelse med begrebet whistleblowing og giver beskyttelse til dem, der vælger at indgive en klage.

Regler og overholdelse

Loven om beskyttelse af whistleblowere mod korruption, som indfører følgende i Spanien

direktivet om whistleblowing

er den, der vil regulere disse whistleblower-kanaler.

Denne lov vil ikke kun gøre det lettere at rapportere adfærd, der overtræder de politiske partiers interne regler, men også dem, der overtræder eksterne regler.

Det vil derfor være vigtigt at have en

databeskyttelsesrådgiver (DPO)

og at overholde

compliance-program

program for at sikre korrekt håndtering af data og procedurer.

Implementering af klagekanalen for politiske partier

For at etablere en effektiv klagekanal er det vigtigt at overveje følgende punkter:

  1. Rapporteringsmetoder: Uanset om de er digitale, telefoniske eller postale, skal de sikre databeskyttelse og give mulighed for anonym rapportering.
  2. Udnævnelse af en ansvarlig person: Denne person eller dette team skal være uafhængigt og være bindeleddet mellem kanalen og partiledelsen.
  3. Fastsæt klare regler: Udvikl en forordning, der definerer, hvad der kan rapporteres, hvem der kan rapportere det, og hvordan det vil blive håndteret.
  4. Proces: Design en protokol for handling, når klagen er modtaget, som garanterer hurtighed og effektivitet i svaret.
  5. Publicity: Gør opmærksom på kanalens eksistens både internt og eksternt.

Konklusion

Implementeringen af en klagekanal i politiske partier er en nødvendig foranstaltning for at styrke demokratiet, fremme gennemsigtighed og genoprette offentlighedens tillid.

Relaterede emner

Programa de compliance. Canal de denuncias

Tillidsfuld fri
Software til whistleblowing

Pålidelig overholdelse af EU’s whistleblowing-direktiv og amerikansk whistleblowing-lovgivning.

Øjeblikkelig. Forsikring. Ukompliceret.


Få Trusty gratis!

Du kan også registrere dig hos Trusty direkte via WordPress:


wordpress whistleblower hotline