ISO 37002 kommer ind i billedet: I det moderne virksomhedsmiljø, hvor gennemsigtighed og etik er i centrum for debatten, er whistleblowing blevet et afgørende værktøj. Men indtil 2021 manglede mange virksomheder en klar reference til at etablere disse kanaler.

Hvad er ISO 37002?

ISO 37002, også kendt som ISO 37002:2021, er den internationale standard, der har til formål at hjælpe organisationer med at implementere og optimere deres interne klagekanaler. Denne standard, med titlen
Ledelsessystemer for whistleblowing
fungerer som et kompas, der styres af principperne om tillid, retfærdighed og beskyttelse. Før den eksisterede, blev relaterede emner kun behandlet overfladisk i andre standarder, som f.eks. ISO 37001 om ledelsessystemer til bekæmpelse af bestikkelse og ISO 37301 om ledelsessystemer til overholdelse af regler.

De vigtigste funktioner i ISO 37002:2021

Denne standard følger strukturen i andre ISO-standarder og er opdelt i 10 kapitler, der spænder fra omfang og termer til systemforbedring. De vigtigste funktioner er:

  1. Giv klare retningslinjer for implementering af en effektiv whistleblowing-kanal, som beskytter whistlebloweren og tilskynder til rapportering af forseelser.
  2. Angiv, hvordan klager skal håndteres fra modtagelse til afslutning.
  3. Fremme gennemsigtighed i administrationen af klager, uanset om de er anonyme eller offentlige.

Målsætninger for ISO 37002

Hovedformålet er at give vejledning i, hvordan man etablerer, vedligeholder og forbedrer interne whistleblowing-kanaler. Den søger også at opmuntre til rapportering, støtte og beskytte whistleblowere og sikre effektiv klagebehandling. A passende internt rapporteringssystem, såsom det, der foreslås i standarden system, som det, der foreslås i standarden, kan forbedre organisationskulturen og ledelsen.

Hvorfor blev ISO 37002 skabt?

Behovet for et værktøj, der kan hjælpe virksomheder med at etablere effektive whistleblowing-systemer, var den primære drivkraft bag udarbejdelsen af denne standard. Selvom det er en vigtig del af enhver Overholdelsesprogram. Mange klagekanaler har ikke været tilstrækkeligt effektive. Derudover introducerer ISO 37002 vigtige kompetencer for personale, der håndterer disse klager, såsom at opbygge tillid og udvise følelsesmæssig intelligens og diplomati.

Betydningen af ISO 37002

Kravet om større gennemsigtighed fra virksomhedernes side vokser. ISO 37002 præsenterer sig derfor som et værdifuldt værktøj for dem, der ønsker at etablere en rapporteringsmekanisme, som man kan stole på. Disse kanaler skal, ud over at være i overensstemmelse med loven om beskyttelse af whistleblowere bidrage til forebyggelse og tidlig opdagelse af uregelmæssigheder.

Adgang til ISO 37002

For at få fat i denne standard er det muligt at købe den i PDF-format via den officielle ISO-hjemmeside. For dem, der ønsker den spanske version, er AENOR den vigtigste reference.

Konklusion

Implementeringen af whistleblowing-kanaler er et ansvar og en nødvendighed i dagens forretningsverden. Med ISO 37002 har organisationer en klar og struktureret guide til at udføre denne proces på en effektiv og etisk måde.

Relaterede emner

EU DIRECTIVE whistleblower law. Ley 2/2023

Tillidsfuld fri
Software til whistleblowing

Pålidelig overholdelse af EU’s whistleblowing-direktiv og amerikansk whistleblowing-lovgivning.

Øjeblikkelig. Forsikring. Ukompliceret.


Få Trusty gratis!

Du kan også registrere dig hos Trusty direkte via WordPress:


wordpress whistleblower hotline