Begrebet Compliance in Business skyldes bl.a. de stigende udfordringer med hensyn til regler og ansvar.. Men hvad er
compliance
eller regulatorisk compliance, og hvordan påvirker det virksomheder?

Definition af compliance

Den
overensstemmelse
er det sæt af procedurer og god praksis, som virksomheder anvender til at identificere og klassificere de operationelle og juridiske risici, de står over for, og til at etablere interne mekanismer til at forebygge, styre, kontrollere og reagere på disse risici. I bund og grund handler det om at sikre, at en virksomhed overholder alle love og regler, der gælder for dens forretning.

Typer af overholdelse

Der er flere specifikke typer af
overensstemmelse
Disse omfatter:

 • Penal
 • Skat
 • Finansiel
 • Arbejdskraft
 • Miljø
 • Teknologisk
 • Til forebyggelse af hvidvaskning af penge
 • Til sport
 • og cybersikkerhed

En virksomhed kan vælge at implementere en eller flere af disse former for compliance
overholdelse
eller blot vælge et omfattende system til styring af
compliance-styringssystem
management-system, der omfatter alle de compliancerisici, den kan stå over for.

Sanktioner og konsekvenser

Virksomheder, der ikke overholder deres compliance-forpligtelser, udsætter sig selv for alvorlige bøder.

Sanktioner

.

I Spanien blev virksomheder f.eks. idømt bøder på mere end 2,45 milliarder euro i 2020 for ikke at have et tilstrækkeligt program på plads. Sanktionerne kan variere fra økonomiske bøder til tab af forretning eller midlertidig diskvalifikation.

Eksempler på lovovertrædelser og sanktioner omfatter:

 • Ulovlig handel med organer eller transplantation af dem: En bøde på tre til fem gange den opnåede fortjeneste.
 • Lovovertrædelser i forbindelse med atomenergi og ioniserende stråling: En bøde på to til fem år.
 • Smugleri: En bøde på to til fire gange værdien af de smuglede varer eller merchandise.

Fremtiden for compliance i Spanien

Reformer og love som LO 1/2015 har moderniseret reguleringen af juridiske personers ansvar i Spanien. Disse love indfører systemer med undtagelser og lempelser og fremmer virksomhedernes selvregulering. I denne sammenhæng er figuren af program for overholdelse bliver afgørende. Dette værktøj fremmer en forsigtighedskultur i virksomheder, forebygger kriminalitet og beskytter deres omdømme.

Compliance og databeskyttelse

Et af de mest følsomme områder inden for
overholdelse
er databeskyttelse. Med implementeringen af den generelle forordning om databeskyttelse

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og LOPDGDD

(RGPD) og LOPDGDD i Spanien, har virksomhederne ansvaret for at beskytte deres brugeres personlige data og respektere deres rettigheder.

Fordelene ved en whistleblowing-kanal

At have en

whistleblowing-kanal

er ikke kun en forpligtelse, men også en fordel. Disse kanaler styrker virksomhedskulturen, fremmer gennemsigtighed og undgår mulige juridiske sanktioner. Derudover kan de være værdifulde værktøjer på specifikke områder som f.eks. forebyggelse af hvidvaskning af penge.

forebyggelse af hvidvaskning af penge

eller beskyttelse af mindreårige i uddannelses- og sportsinstitutioner.

Konklusion

Compliance er afgørende i nutidens forretningsverden. Det sikrer, at virksomheder opererer inden for de juridiske rammer og beskytter organisationer såvel som deres kunder og medarbejdere.

Relaterede emner

compliance en empresas. Canal de denuncias

Tillidsfuld fri
Software til whistleblowing

Pålidelig overholdelse af EU’s whistleblowing-direktiv og amerikansk whistleblowing-lovgivning.

Øjeblikkelig. Forsikring. Ukompliceret.


Få Trusty gratis!

Du kan også registrere dig hos Trusty direkte via WordPress:


wordpress whistleblower hotline